ZASVĚCENÍ- INICIACE

INICIACE JSOU NEZBYTNÉ PŘI KAŽDÉM DUCHOVNÍM RŮSTU


Zasvěcení znamená " stát se vědomým". Každý z nás je na úrovni, které odpovídá jeho vibracím. Toto je to, co náš činí odlišnými. U některých lidí je vědomí vyšší a podle tohoto vědomí duchovně rosteme, nebo zůstáváme ve stagnační pozici na jednom místě. Zasvěcení nám pomáhá probudit naše vědomí a zvýšit jemné frekvence energie mysli. Tímto iniciačním aktem dochází k rozvinutí mysli, zvýšení spirituálního vědomí, zvýšení osobních vibrací a možnostem vnímání celé evoluce bytí. Zasvěcení je cesta za světlem, rozšíření vědomí, zesílení mentálních a fyzických schopností. Umožňuje vlastní poznání a spojení s jednotou. Iniciace znamená počátek, který otevírá adepta vysokým spirituálním energiím. Po zasvěcení má člověk přístup k vesmírné energii. Člověk nejprve musí ovládnout tuto sílu v jejím tělesném projevu a pak ji může učinit vědomou na duchovní úrovni. Toto uvědomování musí začít na nejnižším stupni projevení. Pak je vedena do těla síla, odpovídající vývojovému stupni.


Zasvěcení provádí Velmistr/Učitel vysokofrekvenčních systémů - Boženka.

Ke každému zasvěcení obdržíte podrobné učební manuály a certifikát.

Pokud potřebujete poradit s výběrem nebo máte jiné otázky ohledně zasvěcení, kontaktujte e-mail: anabella.com@seznam.cz 

www.anabellaweb.cz

ANDĚLSKÉ REIKI LÉČENÍ

 Andělé jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveni nám na požádání velmi účinně pomáhat v běžném denním životě. jejich možnosti jsou velmi rozsáhlé pokud pomáhají člověku, který s nimi má vytvořeno energetické spojení. Toto spojení je možné vytvořit formou zasvěcení podobně jako u zpřístupnění REIKI. Získaná schopnost komunikace a spolupráce s anděly je pak doživotní.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 


SEDM PAPRSKŮ LÁSKY

Toto zasvěcení slouží k tomu, abychom se mohli snáze spojit s archandělskými energiemi a využívat tak naplno jejich léčebnou sílu a to nejen v oblasti léčení, čištění čaker ale i k dalšímu rozmanitému použití.

Tento systém je rozdělen do 7 zasvěcení jak už tomu napovídá název paprsků. Je možné systém absolvovat celý, tedy všech sedm paprsků nebo je možné vybrat pouze některé či jednotlivý systém.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

CONCORDIA CAElISTUS - SÍLA 354 ANDĚLŮ

V tomto krásném systémů se můžete spojit s jakýmkoliv ze 354 andělů a žádat o cokoliv, co je v jeho kompetenci. V rozsáhlém manuálu se dozvíte o kompetenci jednotlivých andělů, kdy a koho volat na pomoc. Naučíte se vnímat jejich energii a také ji rozeznávat.

Síla 354 andělů a jejich energie Vám pomohou zlepšit kvalitu života, rozpoznat nové perspektivy a vstoupit do nového světa Vašich spirituálních možností, který obohatí o zcela nový rozměr.

Získáte k dispozici 354 andělů se symboly. Jsou to léčivé energie a kouzelnou energii a tím také pomáhají šířit lásku, vitalitu a podpůrné magie ve světě. Symboly andělů zvyšují energetickou vibraci a tím dosahují lepších účinků a rychlejšího řešení každodenních problémů. Symboly navíc poskytují velmi účinnou ochranu na celý den den, ale i delší dobu.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE:  

ABUNDIE

Abundie prolétává v temnotě nocí louky, kde obohacuje rostliny léčivou silou a nechává rozkvétat květy v nádherných barvách. Navštěvuje také stáje zvířat, dává jim zdraví a sílu. V domech rozdává bohatství a blahobyt.
Když je jí dáno jídlo a nápoje, ráda vychutnává tyto dary, aniž by je požila. Nejlépe člověk zjistí její přítomnost na dlouhé trvanlivosti jídla a nápojů, což je její zásluhou. Ve starých spisech nebo zobrazeních je vždy zobrazena a popisována jako hezká žena. V jedné ruce drží roh hojnosti a v druhé ruce svazek obilného snopku a bylinek. Její hlava je ozdobená květinovým věncem.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE:   

BOŽÍ PEČEŤ

Boží pečeť je linie, která pracuje na principu "rozpečetění" a "zapečetění" dlaní.

Je to jeden z druhů aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, tedy BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie.

Energie jsou naprosto odlišné od Reiki.

Naučíte se aktivovat Boží Světlo, tím obnovíte své spojení s 12D úrovněmi, oživíte tak 12 vláken DNA, změníte své osobní vibrace.

Fakta: Boží pečeť činí z člověka novou bytost - pokud tento proces přijme.

Celistvosti zdraví dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím. To vyvolá vědomé spojení s okolím - energie, informace. Spojení vyvolá autoregulaci - samoléčení = řád, celistvost s jednotou. Celistvost se projeví jako pohoda, vnitřní klid, zdraví, automatické léčení.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE:

MISTR MERLIN

Jeden z největších kouzelníků a mágů všech dob, nenebevzatý Mistr Merlin přichází k lidem, kteří mají upřímnou touho poznat božskou magii. Merlin byl duchovním vůdcem druidů a keltských mnichů v Británii, kde ve své magické praxi působil. Po jeho magických silách prahlo mnoho velikánů jeho doby, ale i prostý lid, který hojně vyhledával jeho služby. Proputoval celou Británii a svou magickou silou pomáhal všude, kde to bylo potřeba.

Mistr Merlin nám pomáhá s intuicí, božskou magií, duchovními schopnostmi, jasnozřivostí, léčením, prorokováním, věštěním, prací s energiemi, rituály, obřady a také vede naší duši.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ  ZDE: 

KNĚZ ŘÁDU MELCHIZEDEAKA

Energie Melchizedek nás vyzývá, abychom převzali zodpovědnost za materiální svět a svůj život, učí nás síle a zodpovědnosti tvořivého bytí. Jako "král spravedlnosti a míru" pomáhá poznat stále přítomnou pravdu a nalézt vnitřní mír.

Vyzývá ke správnému používání vědomé mysli a mentálních schopností. Jeho energie je velmi silná. Proto se doporučuje vědomě se rozhodnout pro jeho podporu, vědomě pozvat jeho sílu. Harmonizuje duchovno a hmotný svět, ukazuje, jak žít v souladu s hmotou a vnášet spiritualitu do materiálního světa. Může nás naučit akceptovat vlastní moc, tvořit v souladu s kosmickým řádem a vládnout v lásce.

VÍCE INFORMACÍ O  ZASVĚCENÍ ZDE: 

PROBUZENÍ STRÁŽCE GRÁLU

Zde se nejedná o léčebný systém, nýbrž o systém, který slouží k dalšímu vlastnímu vývoji, k probuzení skrytých talentů a rozšíření těch dosavadních.

Je mnoho tajemství okolo Svatého Grálu. Má dávat věčný život a věčné zdraví, ale také má být příslušný za blaho naší Země. Dlouhou dobu byl považován za čistý mýtus a také za ztracený. Zájem o Grál stále více polevovat, jen málo lidí se o něj zajímalo.

V dnešní době se však mnoho změnilo, přibývá přírodních katastrof, náš život podléhá stále rychlejším impulzům, je zjišťován odklon od náboženství. Každý den se mluví o zániku světa. Energie, které udržují svět v rovnováze, stále více polevují.

A právě v této době negativního přelomu zesilují energie Grálu. V dobách klidu se nikdo o Grál nezajímal, dnes však se vrací zpět do vědomí a života lidí.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

USUIHO REIKI I. - IV. 

JEDNÁ SE O ZÁKLADNÍ ENERGETICKÝ SYSTÉM
Reiki je pozitivní vesmírná životodárná energie, která k nám přichází z univerza a kterou dostáváme darem, když o ni prosíme. Přístup k této univerzální energii má naprosto každý člověk. Slovo REIKI je složeno ze dvou japonských slov: REI - tato slabika v překladu vyjadřuje "předání" životní energie KI - znamená již zmíněnou "energii", stejně jako v čínštině "chi" nebo v sanskrtu "prana "Často mi lidé kladou otázku: ""Jak poznám, jestli mám léčitelské schopnosti a jestli se pro tu práci s Reiki vůbec hodím? "Pracovat s energií Reiki je schopen naprosto každý člověk! Tady vůbec nejde o to, jestli má někdo léčitelské schopnosti, nebo ne, protože my sami neléčíme! My pouze umožníme, aby ,skrz" naše tělo proudila energie reiki. Naše tělo zde funguje jenom jako "kanál", skrz který protéká energie. Je to tedy něco podobného, jako šňůra od žehličky. Koncovku šňůry zasunete do elektrické zásuvky (tím se napojíte na "zdroj") a pak už jen skrz tu šňůru proudí elektrický proud do té žehličky.


VÍCE INFOMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

DRAČÍ REIKI

Draci jsou nejmocnější síly v éterické říši. Existují draci: ohně, země, vzduchu a vody.

V dávných dobách byli draci našimi průvodci a rádci. Pomáhali nám v magii, v léčení, ale i v dalších užitečných věcech.

Draci a jejich symbolika tvoří živelnou sílu, nezkrotitelnou energii. Znamenají moc a ochranu, někdy způsobují neštěstí, ale zároveň i léčí. Jsou to předevšímléčitelé. Draci užívají mocné síly, které dřímají také v nás. Čím častěji je budeme následovat, tím víc se v nás probudí vnitřní síla, naše osobní moc. V Dračím Reiki se snažíme s touto silou zase znovu spojit. Toužíme se vrátit zpátky k naší duchovnosti, vnímat věci, které se skrývají za clonou.

VÍCE INFORMACÍ O  ZASVĚCENÍ ZDE: 

DEEP RED REIKI

Symbolem Deep Red Reiki je vulkán. Tuto energii poprvé představil Giorgos Mylonas v roce 2006. Deep Red je staronová a opravdu silná, jedinečná a speciální frekvence SVĚTLA, která nám může pomoci v mnoha oblastech našeho života a různých tématech, hlavně s ochranou, uzemněním, revitalizací a nejhlubším psycho-duchovním čištěním.

Je opravdu báječná a přináší zázraky uzdravení. Můžete ji přijmout, pokud již používáte duchovní/energetické léčení nebo Reiki a přidat tak její vzbuzující, čistící a ochranný efekt do vašeho každodenního života a vašich léčebných sezení. Pro mnoho lidí se tento specifický energetický paprsek /archetyp světla, Deep Red (hluboká rudá) energie, stala jejich oblíbeným "druhem" energie. Po zasvěcení do této energie vaším Vyšším Já-duchem a vaším učitelem se tato energie dá jednoduše aktivovat záměrem. Systém neobsahuje žádné symboly a je velmi jednoduchý.


VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

HAWAIAN HUNA REIKI

Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha a fyzična a emocí.

Tato starověká tradice věří, že klíčem k životu je v probuzení a integraci podvědomého neboli nižšího já, středního já a vyššího já. Tím se nabízí hluboká a krásná filozofie, život v hlubokém středu, kdy můžete milovat lidstvo, přírodu a sebe jako součást harmonického vesmírného společenství. Huna je mnohem více než filozofie, je to cesta života, dává praktické návody velmi jednoduché, přesto hluboce transformativní.

Huna, na Havaji ve své nejčistší formě je uměním spojení člověka s jeho vnitřní moudrostí. Porozumění jejím principům dává možnosti využití archetypů, neboli sedmi principů Huny. Je to způsob léčení a harmonie skrze sílu mysli. Toto léčitelské umění a spojení přírodních věd dává koncepci začlenění mysli, ducha a těla. Pomáhá poznávat a využít naše vlastní vnitřní schopnosti.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

IMARA REIKI

Vnitřním zrakem je možno ji vidět v růžové či světle zelené barvě nebo ve vínově červené, ve které probleskují zlatožluté paprsky. Ale mohou se objevit i jiné barvy. Aplikací energií Imara reiki probíhá silné duchovní propojení s bytostmi Světla, s anděly a s archanděly či nanebevzatými mistry - a to nejenom u terapeuta, ale i u léčeného.

IMARA reiki je známá tím, že dokáže vyřešit problémy minulých životů a různých bloků a traumat z minulosti. Umí spálit i magii a voodoo toho nejtěžšího kalibru. Zatímco jogíni říkají, že karmu "vaří", tak Imara Reiki je skutečný "spalovač" karmy. Meditace s Imarou pomáhají zprostředkovat poselství z podvědomí, z astrálního světa či jiných dimenzí. Spousta uživatelů má z již uvedených důvodů silné a trvalé spirituální spojení s nanebevzatými mistry, s anděly, archanděly atd.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

KUNDALINI REIKI

Kundalini Reiki bylo uvedeno dánským učitelem meditace Ole Gabrielsenem a jeho vědění bylo Chanelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi.

Kundalini Reiki je energetický systém založený na probuzení Kundalini v zasvěcovaném člověku. Slouží k odbourávání bloků, k čištění zamrzlých emocí a starých emočních bloků. Pracuje s čakrami a celkově slouží k pročištění jednotlivých jemnohmotných těl člověka. Jeho hlavním úkolem je umožnit, aby naše přirozená Kundalini energie stoupala čakrami vzhůru a vedla nás k naší prapodstatě a osvícení. Tento systém nepracuje se symboly a proto je velmi jednoduché se tento sytém, který má 12 stupňů naučit.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

KURANA KI REIKI

Karuna Ki představuje silné a vysoké ladění energie, s novými možnostmi a technikami práce. Karuna Ki používá stejné symboly jako Karuna Reiki™ a Tera Mai™, s odlišnými technikami harmonizace (zasvěcení). Karuna Ki je soucitnou energií uzdravování. Je ve spojení s energií duchovního srdce pro léčení energií prastvoření.

Zdůrazněny jsou tři významné energie - láska, spravedlnost a soucit. Naše vůle je svobodná, máme vždy možnost se svobodně rozhodnout a tak změnit způsob, jak vidíme svět a žijeme v něm.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

New Usui REIKI

 O reiki bylo mnoho řečeno a napsáno. Byl kladen velký důraz na to, co je správné a špatné, jak musí být umístěny ruce, jaké správné symboly se mají používat, atd. Ale dovol, abych Ti řekl, co skutečně reiki je: reiki je jednoduchost!
Měl by ses více uvolnit a důvěřovat své intuici. Protože to je cesta ke správnému uzdravení! Nezdůrazňuj mnoho technik... Jednoduše to udělej! Mé dítě, ve svém životě vždy používám tuto formulaci:
Když vyliješ kbelík vody na děravou cestu, co se stane? Voda zateče to děr. Nemusíš jít ke každé díře a jednu za druhou ji naplnit vodou; voda sama od sebe díry naplní. Tak pracuje energie. Nech energii proudit a ona naplní ta místa, kde je jí zapotřebí, ze svého vlastního popudu.
Vidíš? Reiki je inteligentní! Nemůžeš ji nutit. Čiň méně a získáš více.


VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE:  

TACHYON REIKI

Pro Tachyon reiki není ani kmitočet, ani energie, ale je to základ všech frekvencí. Všechny vznikají z tachyonů. Narazí-li tachyon na disharmonii, vyrovnává ji. Forma dokonalé prvotní energie je uložena v tachyonu. Tachyon reiki není žádná léčebná energie, ale každou hmotu transformuje do požadované energie. Je rychlejší, než Světlo a přeměňuje dokonce na pozitivní energii i negativní elektromagnetické pole.

Zasvěcení probíhá jednotlivě v termínech dle dohody ve 12 stupních.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE:

SHAMBALLA 1024

Shamballa je mýtické spirituální město, ve kterém sídlí duchovní síla země. Je to místo, kde žijí všichni Nanebevzatí mistři.

Jde o léčebný systém, který se vyučuje teprve od roku 2003 a je rozdělen do IV. stupňů. Tímto systémem, lze léčit kohokoliv. Ovšem čím výše člověk vibruje ve frekvenčním spektru, tím rychleji projde léčebným procesem. Shamballa je určena především pro ty z vás, kteří započali vědomí vzestup, společně s naší planetou.

Energie Shambally nám velmi napomáhá při vzestupu. Osvobozuje nás od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmickou zátěž, aktivuje další řetězce.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE:

ZOVIRAH

Zovirah není systém pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci.

Otvírá možnosti a dokáže vyhledat a otevřít i zasuté a potlačené zážitky, staré chování a také navede na nové možnosti. Pomáhá při tvoření pozitivních myšlenek. Je možné jej použít na jakoukoliv vzdálenost. Energie působí do minulosti jakkoliv vzdálené. Nejlépe je použít energii na čištění Přítomnosti Já jsem - léčení proběhne na všech úrovních, v paralelách, dimenzích. Způsobuje očistu od magických úkonů a rozpouští karmu, která byla způsobena použitím magií na všech stupních. Ochraňuje zasvěceného před účinky magií ať starých nebo nových a působí za čas a prostor. Bytost po zasvěcení a při práci s prvními dvěma symboly má posílený imunitní systém a systém vůle. Při opakování a meditacích s prvními dvěma symboly je schopna tvořit ve hmotě takové účinky, které jí srovnají vztahy, otevřou ji většímu dobru a uvědomění. Je schopna si uvědomovat své pochyby a tyto pomocí systému zrušit, upevňuje víru v dobro a čistotu.

VÍCE INFORMACÍ O ZASVĚCENÍ ZDE: 

SATOR ROTAS

Sator Rotas je pravděpodobně nejstarší léčitelské učení světa. Dříve se našla v každé vesnici "čarodějnice" nebo nějaká moudrá žena, která měla schopnost léčit nemoci odříkáním modlitby nebo pořekadla. Zasvěcení Sator Rotas do tohoto způsobu Reiki ("promlouvání") může přispět k tomu, že energie může rukami volně proudit, a tím se ještě upevní síla rozmlouvání, zaříkávání. Schopnost provádět a vykonávat léčitelské umění, je pro toho, kdo se o ni zajímá, naučitelná. Tradičně byla pořekadla a modlitby nad ranami, nemocemi, bolestivými místy atd..."zamumlána", a přísně držena v tajnosti. Dnes by žádný léčitel svá vlastní pořekadla, zaříkadla nevydal na pospas, jedině svému následovníku, který by musel být zpravidla přímý rodinný příslušník. Tyto velmi charakteristické rozmluvy vznikají v průběhu let, sběrem zkušeností a hledáním "cest" z určitých neústupných onemocnění. "Vědecké myšlení" nechává bohužel pořád málo prostoru k dalšímu pokračování této tradici, a tak v mnoha rodinách přání, tuto rodinnou tradici i nadále předávat, brzy vymřelo. Na druhé straně tím pro lidi, kteří se o umění zaříkávání zajímají, vzniká možnost se zaříkadla na různá onemocnění a potíže naučit.


VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

AMA DEUS

Díky brazilskému léčiteli jménem Alberto Aguas, žijícímu nějaký čas mezi těmito indiány a který se jejich metodu léčení odstraňování cizích negativních energií naučil, máme dnes to štěstí, formou zasvěcení léčit sebe, své bližní a dále zasvěcovat adepty této šamanské léčby, která je skutečně velmi účinná. Tento léčitel zemřel v roce 1992 a až do své smrti učil tomuto léčení.

Pracuje s 26. symboly, které se učí poměrně snadno a mají skutečně širokospektrý záběr. Jména těchto symbolů dal dohromady teprve Alberto Aguas, neboť guaranští indiáni pro tyto symboly žádná jména neměli kreslí tyto symboly jako slova boha Tupa. Používání názvů těchto symbolů neovlivňje jejich účinnost, ale usnadňuje jejich rychlejšímu naučení.

Ama Deus je silný šamanský léčebný systém, který též napomáhá duchovnímu vývoji. Hlasy Boha Tupa slouží ke spojení s vesmírem a k předávání energie. Symboly jsou použitelné různým způsobem, i když mají specifické významy Vizualizují se hlavně třetím okem. Energie je předávána také třetím okem a pokládáním rukou.

Systém spočívá na toku energie, který vzniká ze spojení mezi člověkem, Bohem Tupem; a Matkou přírodou. Jinými slovy na otevření dveří k přímému spojení s přírodou, např. stromy, zvířaty, kameny, rostlinami, větrem atd. Toto spojení se otevírá zvláštní mantrou.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

AKÁŠICKÁ KRONIKA

Čtení v Kronice Akáša nám může přinést plnohodnotné informace a pomoci nám vést lepší a šťastnější život. Informace nám mohou být nápomocny při zlepšování spirituálního vývoj nebo přinést potřebné vedení při řešení problémů v životě.

Akášická kronika je univerzální záznamový systém, ve kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky, slova a činy. Je to úschovna všech lidských zkušeností, kronika všeho vědění a událostí. Jsou to energetické vibrace, které překládají do obrazů, tvarů a symbolů a řeči, kterým náš Duch rozumí. každý člověk si smí přečíst vlastní záznamy. Přístup k záznamům ostatních získáváme spojením s Vyšším Já druhé osoby nebo tak, že vyšší Já obdrží přístup k vyšší duchovním úrovni ( se svolením dotyčné osoby ).

Tento přístup používal Edgar Cayce ve svých věštbách a předpovědích.

Zasvěcením získáte otevřený přístup k těmto údajům, které budete moci libovolně používat a které Vám budou nesmírně nápomocné při řešení různých problémů nebo při stoupání výše v duchovním rozvoji. Budete moci iniciovat další osoby a volně s touto kronikou pracovat. 

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE:

INDIGOVÉ SVĚTLO

Tento zasvěcovací systém slouží k osobnímu vývoji a růstu, než k léčení. Zvyšuje Vaše osobní vibrace, dovolí Vám rozvinout své psychické schopnosti a pomůže Vám zlepšit schopnost empatie, komunikace a urychluje vývoj vědomí. Tato energie pracuje se třetím okem a Vaším duchovním středem. Zvyšuje psychické schopnosti skrze lásku.

Tento systém je vhodný pro práci se zvířaty, protože zlepšuje schopnost vcítění se a tím zesiluje telepatické spojení. Během zasvěcení je umístěn indigový paprsek do vašeho " třetího oka " a také do vašich dlaní.

Energie tohoto systému Vás naladí na lepší sluch, bez zažitého mínění, které Vám říká co je a není možné. Budete tedy více rozumět všem bytostem a Vaše schopnost vnímání se výrazně prohloubí.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

LEMURSKÉ ZMOCNĚNÍ

Lemurie je naše první vzpomínka na naší dřívější existenci na planetě Zemi. Tato existence byla v plné harmonii s námi samotnými a s naším okolím, přírodou, elementy, vesmírem, s Bohem, všem, co je. Byl to Zlatý věk, ráj nebo Zahrada Eden.

Většina z nás nasbírala zkušenosti v Lemurii a tyto se vyskytují v nejvnitřnějších vzpomínkách našich buněk. Lemurské zmocnění přispívá k získání snadného pŕístupu k tomuto jádru, k našemu Já.

Lemurská civilizace byla mnohem dále vyvinuta, než naše dnešní civilizace, ve které nyní žijeme. Lenuřané byli silní a inteligentní. Byli vysoce vyvinuti a velmi duchovní. Byli tak nadáni ve vývoji svého umění, věd, technologií a objevů, jak jim to nabízel jejich ostrovní svět, že rychle rozvinuli vysoce vyvinutou civilizaci. byli léčiteli, kněžkami, kněžími, uchovávateli vědomí, vědci, astronomy a umělci.

Pokud vás, při vibraci názvu civilizace Lemurian něco zastaví, něco se ozývá, něco co nedovedete pojmenovat, ale v hloubce vašeho srdce se rozechvějete a snažíte se "rozpomenout" ... byli jste kdysi zde, účastnili jste se kdysi dávno života lemurské civilizace a tyto vzpomínky se vyskytují v nejnitřnějších částech vašich buněk. Lemurské zmocnění přispívá k získání snadného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru, k vašemu nejvnitřnějšímu Já.

S Lemurským zmocněním získáváte kontakt ke svému Lemurskému facilitátorovi a jste zmocněni působit jako facilitátor (facilitátor je zprostředkovatel, učitel, průvodce, trenér - a to vše v jednom..) i pro ostatní.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE:

AKTIVACE KRYSTALŮ ATLANTIDY

Systém Aktivace krystalů Atlantidy není léčebným systémem jako takovým, i když může být pro tento účel použit pro tebe i ostatní. Aktivace krystalů Atlantidy je v první linii určena k duchovnímu a osobnímu rozvoji a může ti na tvé duchovní cestě i lidstvu při jeho vzestupu vědomí poskytnout významnou pomoc.

Smyslem této aktivace je přinést znovu vědění a energii, která byla uložena do paměti velkého hlavního krystalu Atlantidy a ještě tam je a tento krystal se nacházel ve velkém Poseidonově chrámu léčení v Atlantidě. Tento krystal nelze srovnat s ničím na této planetě. Obsahuje všechny ty dávné informace, které používali Atlanťané. Což zahrnuje: levitace, telepatie, manifestace a teleportace čistým úmyslem. A to nejdůležitější: obsahuje klíč k vzestupu planety.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

MAHATMÁ

Existují energie, příp. obrovské existence ve vesmíru, se kterými se můžeme spojit, pokud víme jak. Mnoho lidí se nechalo např. zasvětit do reiki, aby si mohli opět vzpomenout, jak se na tuto důležitou léčivou energii mohou naladit. Další z těchto významných energií je energie Mahatmá, také známá pod jménem "Avatar syntézy".Zřejmě navázal avatar syntézy kontakt se Zemí už v dobách Atlantidy a sdělil, že přijde tehdy, až bude lidstvo připraveno tuto energii přijmout. Během harmonikální konvergence všude na Zemi lidé meditovali a modlili se za mír a duchovní růst. Energie Mahatmá je skupinové vědomí, které bylo podporováno dvanácti paprsky a určitým počtem ohromných mocných bytostí, aby bylo možno vytvořit energetický pól, ke kterému má nyní lidstvo přístup. Mahatmá, stejně jako byl svými příznivci nazýván i Gandhí, znamená "velká duše" . Tuto energii máme nyní bez výjimky k dispozici. Podle duchovních zákonů musíš tuto energii pozvat, stejně jako každou jinou pomoc, o kterou stojíš.Energie Mahatmá je snad vůbec nejvyšší formou energie, kterou máme na Zemi k dispozici.


VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

KI MANNA

"Manna" je druh silné vesmírné energie, která stmeluje životní energii, aby napomohla projevení zvuků, světelného vlnění a frekvence uvnitř silového pole.

Energie Ki Manna je vhodná pro práci s minulými životy, rodinnými příslušníky a přáteli těch, kdož jsou léčeni, neboť to, co účinkuje na jednu osobu s určitým problémem, ovlivňuje zároveň i další osoby, které jsou s léčenou osobou jakkoli spojeny.

Tato energie Ki Manna uzdravuje tělo i ducha. Nemůžete nikoho skutečně uzdravit, jestliže duše je roztříštěná, zpustošená a existuje v mnoha různých náhradních realitách nebo dalších dimenzích. Je nezbytné shromáždit duši a všechny části sebe sama (vyšší, vnitřní a základní), právě tak jako další kousky, které se rozbitím duše dostaly do jiných úrovní reality. Je nutné všechny tyto kousky posbírat do jedné duše, která se nachází zde v tomto současném bytí. Když je tento úkon splněn, stoupá i vaše úspěšnost v uzdravování lidí.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

EVITAH

Evitah je silná průzračná energie, která má dva aspekty. Jeden aspekt je tvořivý a druhý odblokační. Evitah je prapodstatou tvořivé energie a přes zasvěcení jemnohmotných těl a těla fyzického je bytost napojena na její prazdroj. Od této prapodstaty směrem do hmoty prochází energie i přes archandělské bytosti, které začnou také spolupracovat na vaší cestě pokud je o to požádáte.

Rozdíl při práci se symbolem a energií nezasvěceného a zasvěceného jedince je velmi silný, protože zasvěcený je přímo napojen na prapříčiny a důsledky dějů a při práci s energií je schopen postupně se napojit skrze světy prapříčiny, myšlenek, emocí až do hmoty. Prostupnost se stává zřejmou a působí i na nevědomí. Bytost se schopna utvořit jakoby laserový paprsek a přímo se zaměřit. Při zasvěcení je energie přístupná kdykoliv v dalším životě i když v používání vznikne jakkoliv dlouhá přestávka. Zasvěcenému se otevřou energetické toky a energetické dráhy a propojení jemnohmotných těl s tělem hmotným. Při zasvěcení dojde k ukotvení symbolu ve všech tělech a energie pracuje na velmi jemné úrovni i při jejím nepoužívání směrem k harmonii. Nezasvěcenému je přímé napojení veškerých světů vzdálené a trvá mnohem déle.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

ARCHANGELIC SEICHIM

Tento systém pracuje na základě spojení energií Seichim s energiemi Archandělů. Můžete tento systém použít kdykoliv s někým pracujete i sami na sobě tím, že zavoláte Archandělské Seichim.

Archandělé, stejně tak jako všichni andělé, jsou "inteligence", síla a zosobnění určitého aspektu Boha a přinášejí energii, kterou jejich síla představuje.

V tomto zasvěcení budete pracovat s energiemi Seichim a s deseti archanděly, z nichž sedm stojí před Božím trůnem. Každý z nich představuje jiný aspekt zdroje.

Budete se propojovat a pracovat s Archandělem Michaelem, Raphaelem, Gabrielem, Urielem, Jarahmeelem, Sarielem, Jophielem, Razielem, Zadkielem a Raguelem.

Projít tímto zasvěcením je nádherný zážitek. Každý z určených archandělů k vám přistupuje a v průběhu této iniciace vám dává dary, se kterými pak můžete nadále pracovat. Práce s touto energií je velmi jednoduchá a je spíše určena pro ty, kteří chtějí na sobě dále pracovat.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE: 

SEICHIM I.

Seichim Reiki (SKHM, Sekhem, Seichem) - je stará léčivá energie, používaná již ve starém Egyptě. Tato duchovní energie má jinou vibrační frekvenci, než klasické reiki. Seichim byla známá již ve starém Egyptě, kde s ní pracovali kněží ve svých chrámech.

Seichim pravděpodobně vzniklo již v dobách staré Atlantidy. Říká se, že Seichim je prapůvodcem všech systémů, které léčí formou přikládání rukou.

VÍCE INFORMACÍ K ZASVĚCENÍ ZDE:

Seichim II. stupeň - Mistr

RA SHEEBA I. - II.

Zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce, mistrů Ra-Sheeba (y).

Energie Ra-Sheeba je velmi silnou částí dostupné kosmické energie. Nejedná se o rozšířenou léčebnou techniku Reiki podle japonského léčitele dr. Usui, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce a mistrů Ra-Sheeby. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona již zasvěcení nebylo možné, a s postupným odchodem strážců energie Ra-Sheeba mizela i sama energie Ra-Sheeba.

V současné době se frekvence naší planety i kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito "hlavní představitelé" opět vrátili na "jeviště", jsou opět připraveni s touto energií pracovat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může dostatečné množství lidí tuto energii udržet a jsou zároveň schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie jako nikdy předtím.

DALŠÍ INFORMACE K ZASVĚCENÍ ZDE:

EGYPTSKÝ CARTOUCH

The Egyptian Cartouche (čteme: kartuš) - je zasvěcení do egyptské magie. Sám název "cartouche" je ve skutečnosti takový ovál, ve kterém jsou různé hieroglyfy, jež dávají jeden společný význam (jako například jména králů). Egyptský Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých božstev tzv. "egyptského panteonu", které byly typické pro starověký Egypt - (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat atd.). Seznámíte se zde tedy s jednotlivými božstvy egyptského panteonu a s egyptskými symboly a hieroglyfy, nahlédnete trochu i do dějin Egypta a získáte informace o tehdejších léčitelských praktikách, faraonech, kněžích a velekněžích, kteří dobře ovládali magii, znali sílu různých symbolů a dokázali komunikovat s bytostmi, jež pokládali za posvátná božstva. Součástí je zasvěcení 25 iniciačních karet - půjde tedy celkem o 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta. Dále projdete iniciací Yodem, což je speciální proces, otevírající vaši srdeční čakru. Symbol YOD pomáhá vyvolat z hlubin vaší osobnosti duchovní schopnosti, které jsou utkvělé a skryté ve vašem nitru a které je potřeba ve vás aktivovat.


DALŠÍ INFORMACE K ZASVĚCENÍ ZDE:

THOTH

Thoth byl uctíván jako bůh moudrosti, učenosti, lékařství, magie, dobra, spravedlnosti, zákonů, písma a písařů, jako vynálezce řeči a někde byl dokonce uctíván jako stvořitel světa.

Thoth byl nejčastěji znázorňován jako bůh s hlavou ibise nebo hlavou paviána.

Je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jasnozřivost boha Thota odhalovala lži, podvody a krádeže.

Soudí mrtvé.

Thoth vlastnil knihu, ve které byla sepsaná veškerá moudrost světa a působivá magická zaříkání.

V různých částech Egypta mu byly přisouzeny i mnohé další vlastnosti. Vynalezl také měření a počítání a to zejména času. Thoth byl pro své schopnosti i mluvčím a písařem bohů, účastnil se i obřadu "vážení srdce".

Toto zasvěcení je určeno pro ty, kteří chtějí pracovat s energiemi boha Thotha k léčení nebo získávání informací chanellingem.

DALŠÍ INFORMACE K ZASVĚCENÍ ZDE: