VELKÝ DUCH


Tato energie tě uvádí do souladu s přírodou, archetypálními energiemi, s vlastním původem. Můžeš tak objevit a pracovat s energiemi, které jsou nám všem rodovým právem.

ZASVĚCENÍ SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ STUPŇŮ 

V každém stupni Ti budou předány určité symboly, se kterými budeš pracovat. 

1. STUPEŇ

První stupeň obsahuje dva symboly. Posvátnou vodu a Ohnivého hada.

Posvátná voda není jen nositelem vědomých a nevědomých pocitů, nýbrž dává životní sílu. Z pramene všeho bytí ti přináší vědění o tvém vnitřním světě.

Je zdrojem tvého nitra, ze kterého vychází na povrch pravá moudrost, pravá láska a pravá úcta k člověku, zvířeti a každé rostlině.

Symbol Posvátná voda reprezentuje tvé nitro. Pokouší se ti pomoci při uspořádání i chápání tvého vnitřního světa. Jen když jsi vnitřně čistý/á, můžeš také čistě užívat tuto energii. Neuspořádané poměry ve tvém nitru vedou k nepořádku i okolo tebe.

Když se přijmeš takový/á, jaký/á jsi a připustíš všechny své pocity a učiníš v sobě pořádek, potom do sebe můžeš přijmout sílu Velkého Ducha.

2. STUPEŇ

Zde se předává další symbol.

Tento symbol by měl vytvořit kontakt k předkům.

Těm, kteří střeží vědění Velkého Ducha.

Tímto symbolem se propojuje tělo, Ducha a duše s říší předků.

Možná se ti přímo neukážou, avšak možná ve snu.

Povedou tě a doprovodí tě po všechny časy.

Předci byli u indiánů vždy vysoce ceněni a my bychom měli také. Naši předkové a předkové indiánů nám mají mnohé co říci. Vědí, co bychom mohli konat pro sebe, pro Gáju, naši Matku Zemi. Tento symbol by ti měl tento kontakt umožnit.

3. STUPEŇ

Další symbol, je symbolem ochrany a klidu. Tak, jako jde želva uvážlivě a klidně po své cestě, tak se musíme pokusit také někdy získat odstup od všedních starostí.

Želva nám chce ukázat, jak chráněni a v bezpečí a plni klidu jsme leželi v bříšku naší matky.

Starosti, strachy, pochybnosti nám nic nemohou učinit.

Tento pocit chce tento symbol zprostředkovat.

Používej tento symbol, kdykoliv pln/a spěchu nemůžeš najít ve svém životě klid.

Tento symbol ti sál sílu a ochrání tě před nepříjemnými situacemi. Situace nezadrží, ale dá ti sílu je přestát.


Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki  a jiných systémů/ vysokovibračních linií                                     Boženka Papáčková

💌 skolavzestupu@seznam.cz 


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

PŘEDPOKLAD: kdokoliv

INICIACE: dálkově

POČET ZASVĚCENÍ: 1

ROZESTUP MEZI INICIACEMI: 

MATERIÁLY: v PDF

CERTIFIKÁT: ano - na vyžádání

CENA: 1.500 KČ/ 72 €