DUCHOVNÍ A  SPIRITUÁLNÍ KURZY

www.skolavzestupu.cz 

VYBERTE SI KURZ A PONOŘTE SE DO STUDIA JEŠTĚ DNES

Kurzy jsou postaveny tak, že je můžete kdykoliv objednat k samostudiu. Tyto kurzy zpravidla obsahují písemné materiály a video materiály, kde jsou k dispozici ON-LINE podpory lektorů. To znamená, že vybraný kurz studujete svým tempem z pohodlí domova a v případě potřeby se přihlásíte k on-line podpoře, kde Vám lektorka pomůže při dotazech nebo s pochopením látky.

Naše kurzy jsou vhodné jak pro začátečníky tak pro pokročilé, kteří si chtějí v tématu vytvořit nějaký systém a řád. TENTO KURZ JE VYPSÁN POUZE TERMÍNOVĚ. KURZ ZAHAJUJEME 17.10.2022

OD 17.10.2022

ŠKOLA TAROTU

Tarotové karty mohou otevřít oči i ducha určitým událostem. Představují pomoc při orientaci nebo rozhodování. Tarotové karty nás vedou k zamyšlení a pomáhají nám si udělat jasno. Vedou k rozšířenému způsobu vnímání sebe i druhých a učí nás vidět situace nebo problémy v jiném světle.

ON-LINE KURZ  - IHNED KE STUDIU

AUTOMATICKÁ DIAGNOSTICKÁ KRESBA

V 10-ti vedených lekcích společně projdeme kus cesty sebepoznání. Naučíme se správně napojit na dané barvy, se kterými budeme pracovat po celou dobu kurzu. 


ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU 

KVANTOVÁNÍ SRDCEM

Naučme se pomocí svých myšlenek tvořit realitu, kterou si přejeme.

Zbavme se nežádoucích programů a pomocí kvantové vlny žijme v realitě, po které toužíme.


ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU

ZÁKLADNÍ NUMEROLOGIE

Prostřednictvím numerologie máme možnost zjistit potřebné informace o tom, co nám uniká, co nevidíme. Můžeme snadno pochopit kdo jsme a kam se máme ve svém životě ubírat, čeho dosahovat a čemu se raději vyvarovat.


ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU 

KARMICKÁ NUMEROLOGIE

Naše jméno prozrazuje, z čeho čerpáme sílu a jakou má tato síla kvalitu, které hlavní vlastnosti si neseme ze svých minulých životů nebo od svých předků. Odhaluje nám, jaké máte úkoly, a cíle ve svém toku života.


ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU

PARTNERSKÁ NUMEROLOGIE

Je velmi zajímavé si zjistit po jaké cestě partneři společně kráčí, jak se mísí jejich energie a zda jsou k sobě kompatibilní. Tyto projekty můžeme prostřednictvím partnerské numerologie posuzovat nejen s partnery, ale také se spolupracovníky, rodinou apod.

ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU 

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA

V deseti lekcích projdeme základní nauky o tom, co se nyní děje na planetě Zemi a co nás neodkladně čeká. Jakými cykly procházíme a kam toto vše směřuje. Očistíme se od všech nízkovibračních energií a obrazových představ. Povíme si jak se napojit na náš původ a prožít harmonii s matkou Gájou.

ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU


DUCHOVNÍ KURZ - spirituální probuzení

JAK POROZUMĚT SPIRITUÁLNÍMU VÝVOJI ČLOVĚKA A SAMA SOBĚ!

Unikátně sestavený kurz, který svým obsahem nabízí široký záběr vědomostí, které se opírají o naše spirituální probuzení a nabízí nám odpovědi na nejniternější otázky. 

ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU

KARMICKÉ KÓDY A DIAGNOSTIKA KARMY

1+1 ZDARMA

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí znát svůj životní úkol, které zajímá diagnostika a rychlé odčinění karmy, kódy rodových linií, vibrace osudu a karmická přitažlivost ve všech partnerských a mezilidských vztazích. Pracujeme s datem narození a obsáhlou teoretickou částí daného tématu.

ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU

ZÁKLADNÍ PRÁCE S KYVADLEM

Povedeme Vás krok po kroku základní prací s kyvadlem.


ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU

LÉČENÍ POMOCÍ KYVADLA - LSVJ

V tomto kurzu se stáváte skutečným terapeutem. Dokážete pomocí rocestníku ( tabulky ) diagnostikovat kořeny všech možných problémů, které v životě řešíte. 

ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU

PARALELY - KYVADLO

V tomto kurzu se zaměříme na paralelní životy. Cyklus volně navazuje na kurz - Léčení pomocí kyvadla LSVJ. 

ON-LINE KURZ - IHNED KE STUDIU

DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI!

SESTAV SI NUMEROLOGICKÝ KALENDÁŘ

Sestavte si krok za krokem vlastní numerologický kalendář. Prostřednictvím tohoto projektu, získáte předpovědi následujících dní a měsíců. Budete tak vědět, které energie zrovna ovlivňují daný datum, tím se stanete pánem času a plánování důležitých projektů. 

ON-LINE - IHNED KE STUDIU

HARMINIZACE ČAKROVÉHO SYSTÉMU

V tomto rozsáhlém projektu se kompletně zaměříme na náš čakrový systém a jeho funkci. Vysvětlíme si k čemu tento systém ve skutečnosti slouží a jaký je jeho vliv na náš život. Projdeme si témata harmonizace a uvedeme jej do vědomého prožívání.

ON-LINE - IHNED KE STUDIU