DUCHOVNÍ A  SPIRITUÁLNÍ KURZY

www.skolavzestupu.cz 

VYBERTE SI KURZ A PONOŘTE SE DO STUDIA JEŠTĚ DNES

Kurzy jsou postaveny tak, že je můžete kdykoliv objednat k samostudiu. Tyto kurzy zpravidla obsahují písemné materiály a video materiály, kde jsou k dispozici ON-LINE podpory lektorů. To znamená, že vybraný kurz studujete svým tempem z pohodlí domova a v případě potřeby se přihlásíte k on-line podpoře, kde Vám lektorka pomůže při dotazech nebo s pochopením látky.

Naše kurzy jsou vhodné jak pro začátečníky tak pro pokročilé, kteří si chtějí v tématu vytvořit nějaký systém a řád. 

 PŘIPRAVUJEME

Cílem tohoto kurzu je, naučit se pracovat se sny a jejich symbolikou, jako s individualitou. 

Hledáme v knižních a on-line snářích odpovědi na naše sny, ale neuvědomujeme si, že uvedené snáře vůbec nemusejí být totožné s naším jedinečným vědomím.

Jedním ze smyslů života je učit se, získávat vědomosti a nabývat moudrosti. Již na úsvitu věků člověk považoval znaky a symboly za cosi magického a mocného. Síla run tkví v tom, co nás mohou naučit. Pomáhají nám velmi rychle a účinně, když je používáme moudře.


KURZY IHNED KE STUDIU

Pomocí nativního horoskopu se podíváme detailněji na podstatu Vaší jedinečné duše. Zjistíte k jakým nemocem máte sklony, jaká povolání jsou v souznění s Vaším Já. Zjistíme prostřednictvím astrologického zeměpisu, odkud Vaše duše z minulých inkarnací přichází. Odhalíme jaká jsou přání Vaší duše, jaká je její vyspělost. 

Poznáme společně sílu krystalů. Naučíme se krystaly používat v každodenním životě i při harmonizaci různých nemocí nebo disharmonií v těle. Při terapii se využívá síla a vlastnosti každého minerálu, který se pokládá nejen na tělo, ale také kolem těla. Tímto vytváříme energetické pole, které pracuje s naší energií a s našimi bloky či programy, které jsou většinou již zapsány v buněčné paměti těla.

Tarotové karty mohou otevřít oči i ducha určitým událostem. Představují pomoc při orientaci nebo rozhodování. Tarotové karty nás vedou k zamyšlení a pomáhají nám si udělat jasno. Vedou k rozšířenému způsobu vnímání sebe i druhých a učí nás vidět situace nebo problémy v jiném světle.

LÉČENÍ RODOVÝCH LINIÍ

Prostřednictvím rodového Já, což je centrum neviditelného prostoru, kde se shromažďují vzpomínky, úspěchy, neúspěchy a emocí každého jedince rodu, se utváří rodový prostor celku ( rodová karma - DNA ). Tato rodová karma zasahuje 9 - 12 generací zpět. Znamená to, že tyto generace výrazně ovlivňují náš současný život. Proto se v našich životech objevuje tolik vzorů, které způsobují následně problémy.

BUNĚČNÉ ČIŠTĚNÍ - BA

Různé duševní programy, emoce, názory a přesvědčení, programy sebezničení, smlouvy a přísahy, stejně jako karmické rodinné vzorce za 7 - 12 generací, máme uložené v našich buňkách. Když cítíme nějakou emoci, náš mozek na to reaguje tím, že vyšle "vzkaz" v podobě chemické látky do buněčných receptorů na určité místo v těle.

55 KROKŮ VZESTUPU

Projděte s námi 55 kroků k osobnímu růstu a vzestupu v nové době, v novém cyklu Vodnáře. Po dobu 55ti dní se každý den seznámíte s jedním tématem a projdete si vizualizační nebo meditační procesy k novému poznání, kde načerpáte nejen poznatky, ale i sílu, kde si rozšíříte obzor nové cesty věků a stanete se uvědomělejšími. HLAS MÉHO SRDCE

V tomto projektu projdeme přímým napojením se na naše srdce. Zastavíme v tu chvíli čas a prožijeme naprostý soulad dechu, tepu a bytí. Je to nádherný a silný okamžik, který otevře cestu k nekonečnému souznění naší pravé podstaty a bezpodmínečné lásky. Ucítíme sílu svého skutečného místa v celém Vesmíru.

AUTOMATICKÁ DIAGNOSTICKÁ KRESBA

V 10-ti vedených lekcích společně projdeme kus cesty sebepoznání. Naučíme se správně napojit na dané barvy, se kterými budeme pracovat po celou dobu kurzu. 


KVANTOVÁNÍ SRDCEM

Naučme se pomocí svých myšlenek tvořit realitu, kterou si přejeme.

Zbavme se nežádoucích programů a pomocí kvantové vlny žijme v realitě, po které toužíme.ZÁKLADNÍ NUMEROLOGIE

Prostřednictvím numerologie máme možnost zjistit potřebné informace o tom, co nám uniká, co nevidíme. Můžeme snadno pochopit kdo jsme a kam se máme ve svém životě ubírat, čeho dosahovat a čemu se raději vyvarovat.


KARMICKÁ NUMEROLOGIE

Naše jméno prozrazuje, z čeho čerpáme sílu a jakou má tato síla kvalitu, které hlavní vlastnosti si neseme ze svých minulých životů nebo od svých předků. Odhaluje nám, jaké máte úkoly, a cíle ve svém toku života.


PARTNERSKÁ NUMEROLOGIE

Je velmi zajímavé si zjistit po jaké cestě partneři společně kráčí, jak se mísí jejich energie a zda jsou k sobě kompatibilní. Tyto projekty můžeme prostřednictvím partnerské numerologie posuzovat nejen s partnery, ale také se spolupracovníky, rodinou apod.

ZÁKLADY PRÁCE S KYVADLEM

Povedeme Vás krok po kroku základní prací s kyvadlem.


LÉČENÍ POMOCÍ KYVADLA - LSVJ

V tomto kurzu se stáváte skutečným terapeutem. Dokážete pomocí rocestníku ( tabulky ) diagnostikovat kořeny všech možných problémů, které v životě řešíte. 

KYVADLO - PARALELNÍ ŽIVOTY

V tomto kurzu se zaměříme na paralelní životy. Cyklus volně navazuje na kurz - Léčení pomocí kyvadla LSVJ.

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA

V deseti lekcích projdeme základní nauky o tom, co se nyní děje na planetě Zemi a co nás neodkladně čeká. Jakými cykly procházíme a kam toto vše směřuje. Očistíme se od všech nízkovibračních energií a obrazových představ. Povíme si jak se napojit na náš původ a prožít harmonii s matkou Gájou.

PRÁCE S AUROU A ENERGIÍ TĚLA

Práce s životními energiemi našeho těla, je tím nejzákladnějším bodem, který musíme umět chápat, pokud chceme vědomě tvořit.


KARMICKÉ KÓDY A DIAGNOSTIKA KARMY

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí znát svůj životní úkol, které zajímá diagnostika a rychlé odčinění karmy, kódy rodových linií, vibrace osudu a karmická přitažlivost ve všech partnerských a mezilidských vztazích. Pracujeme s datem narození a obsáhlou teoretickou částí daného tématu.


DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI!