= ŠKOLA TAROTU =


TOUŽÍTE SE NAUČIT VYKLÁDAT TAROTOVÉ KARTY?

OPAKOVANĚ SE SNAŽÍTE DO TAROTU PONOŘIT, ALE NEJDE VÁM TO?

!!! PŘIDEJTE SE K NÁM !!!

Naučíme Vás proniknout do tajů magického tarotu a využívat jeho sílu v každodenním životě. 


Tarotové karty mohou otevřít oči i ducha určitým událostem nebo lidem, kteří mohou ovlivnit náš život. To, co se nám jeví jako problém, často pramení v nás samotných a my se bráníme něco takového postřehnout nebo rozpoznat. Karty nám mohou pomoci tyto záležitosti přivést z podvědomí do našeho vědomí, kde je můžeme racionálně zpracovat a vyřešit.

Tím, že nás tarotové karty vedou k zamyšlení, nám také pomáhají udělat si v sobě jasno. Vedou k rozšířenějšímu způsobu vnímání sebe i druhých a učí nás vidět situace a problémy v novém světle. Přirozeně je s tím často spojena vyhlídka do budoucnosti, která v sobě může obsahovat i naději. Nové pohledy vedou k novému způsobu analyzování otázek a problémů a tím i k jejich vyřešení.

PRACUJEME S KARTAMI ZÁKLADNÍHO TAROTU

ŠKOLA TAROTU JE ROZDĚLENA DO TŘÍ CYKLŮ


V ČEM SPOČÍVÁ SMYSL VĚŠTBY?

V poznání sebe sama - a nikoliv v předpovídání bezvýznamných událostí všedního dne. Co činí Tarot tak cenným, je hluboké pochopení našeho životního úkolu a podstaty naší osobnosti, k níž nás orákulum vždy chce a může zavést.


ŘEČ NEVĚDOMÍ

Karty mluví prostřednictvím obrazů a obrazy jsou řečí duše. Jinými slovy: řeč vědomí se skládá ze slov, ale naše duše (tj. řeč nevědomí) se vyjadřuje pomocí obrazů, jak je nám známo z našich snů. Pokud tedy chceme interpretovat Tarot, musíme se naučit řeči nevědomí, abychom pochopili, co nám chce sdělit!


JAK SE PTÁT?

S pomocí Tarotu si můžeme ujasnit všechny otázky, které se nám zdají důležité. V otázce tedy vycházejte z toho, co Vám leží na srdci a co pro Vás má zásadní význam.

O původu tarotových karet existují mnohé teorie a hypotézy. Jedni se domnívají, že prvopočátek leží v tajných magických praktikách kněží Starého Egypta, Babylónie a Tibetu. Jiní se domnívají, že je znaly již kočující cikánské kmeny a dále též mají mít svůj původ v bájné Atlantidě.

Pravdou však je, že tarotové listy jsou přímým poselstvím Boha lidstvu, neboť jsou v nich zakódovány všechny atributy vývoje lidstva.

Tarotové karty mohou otevřít oči i ducha určitým událostem. Představují pomoc při orientaci nebo rozhodování. Tarotové karty nás vedou k zamyšlení a pomáhají nám si udělat jasno. Vedou k rozšířenému způsobu vnímání sebe i druhých a učí nás vidět situace a problémy v jiném světle.