KURZ BUNĚČNÉ ČIŠTĚNÍ

V tomto kurzu projdeme kompletním čištěním naší buněčné struktury. Osvobodíme se od nepotřebných vzorců, bloků a strachu, které v našem těle zůstávají skryté v buněčné paměti. 

Můžeme se zbavovat starých vzorců a bloků na mentální úrovni, ale stále budou aktivními v našich buňkách, které na nevědomé úrovni stále působí a po nějakém čase se vracejí zpět jako naše limity, bloky a strachy.

Zbavit se trvale těchto omezení můžeme pouze tím, že vyčistíme svoji buněčnou strukturu. 

Různé duševní programy, emoce, názory a přesvědčení, programy sebezničení, smlouvy a přísahy, stejně jako karmické rodinné vzorce za 7 - 12 generací, máme uložené v našich buňkách. Když cítíme nějakou emoci, náš mozek na to reaguje tím, že vyšle "vzkaz" v podobě chemické látky do buněčných receptorů na určité místo v těle.

A pokud my tento pocit potlačíme (což my všichni často děláme), tato chemická látka se zarazí v těchto buňkách a dané buněčné receptory zablokuje. To může po nějaké době vyvolat buď tělesné onemocnění nebo třeba i duševní a emocionální problémy.

BUNĚČNÁ VZPOMÍNKA

Uvnitř "lidského počítače" je vše, co se děje v našich životech, zaznamenáno v podobě vzpomínek. Všechny naše vzpomínky tvoří přes 90 % toho, co by se dalo označit za nevědomí, což znamená, že si je těžko vybavujeme nebo o nich vědomě nevíme. Asi 10 % tvoří vědomé vzpomínky, což znamená, pokud chceme, dokážeme si je vybavit.

Podstatou vzpomínek je určitý energetický vzorec, ale vzpomínka jako taková je pouhý obraz. Možná vás nepřekvapí fakt, že to, co vidíte nebo si myslíte, že vnímáte ve vnějším prostředí, je do značné míry ovlivněné tím, co máte naprogramováno uvnitř sebe.

Emoci, která způsobila blok ve vašich buňkách, je potřeba uvolnit - a tak vymýtit toxické látky v těchto buňkách nahromaděné.

Je potřeba zpřístupnit tzv. buněčnou vzpomínku, která je v jádru vašich obtíží nebo nemoci a pomůže vám se lehce a účinně zbavit vší bolesti a všech nevyřčených emocí, které jsou s daným problémem spojeny. To vám umožní odpustit.

Odpuštění uvolní z buněk toxické látky, které způsobily dané onemocnění nebo problém, což spustí proces přirozeného uzdravování na buněčné úrovni. To potom může vést k uzdravení na všech úrovních - tělesné, duševní i emocionální.


Vaše vlastní problémy, jež v sobě zadržujete na úrovni buněk, mohou zahrnovat:

  • buněčný hněv a touhu po pomstě
  • stud a nízkou sebeúctu,
  • ponížení
  • energie rodičovské kontroly a různých psychických dohod
  • vaše vlastní přesvědčení, posuzování anebo obrazy dokonalosti,
  • bolest anebo obrazy bolestných vzpomínek;
  • karmické vzorce z tohoto nebo z minulých životů
  • popřené a potlačené pocity
  • strach důvěřovat sobě nebo druhým
  • jakékoliv jiné základní vnitřní problémy, které jste v sobě dosud nepročistili. Těmto problémům se říká základní nebo také "jádrové" problémy, protože pokud se něco nachází ve vašem energetickém poli na úrovni buněk, bude to mít zcela zásadní dopad na všechny oblasti vašeho života.

Kurz obsahuje 4. lekce, které jsou doplněny vedenými meditacemi a vizualizacemi. Pracujeme zde na buněčném čištění našeho těla - pracujeme tedy se svými nevědomými vzpomínkami, bloky a také vzorci. Kurz je zaměřen ( oproti Aktivaci Světelného těla KA), více na sestavu našeho vlastního těla, jako jsou naše bolesti, vzpomínky, přísahy, psychické dohody, cizí energie a další naprogramování.