KYVADLO - PARALELNÍ ŽIVOTY

Paralelní životy jsou myšlenky, které existují souběžně s naším nynějším životem. Duše žije v paralele, kde prožívá svůj vlastní život. Paralelní životy, mají jeden srostlý kořen, ale několik kmenů. Někteří lidé žijí více než jeden soubor paralelních životů, z toho každý v jiné galaxii. Mezi těmito životy - paralelami, mohou vznikat brány, jimiž může pronikat negativní energie. Tyto životy jsou vlastně dimenze, v nichž žijeme různé avšak paralelní životy.


Naučíme se:

  • co jsou paralelní životy 
  • jak vzniká paralela
  • práce s portálem a restrukturalizaci portálu
  • načítání paralel
  • čištění paralel


Součástí kurzu jsou:

  • učební manuály v PDF
  • tabulky v PDF
  • on-line podpora lektorů


                                                            TĚŠÍME SE NA VÁS!