55 DUCHOVNÍCH KROKŮ K VZESTUPU

Projděte s námi 55 kroků k osobnímu růstu a vzestupu v nové době, v novém cyklu Vodnáře. Po dobu 55ti dní se každý den seznámíte s jedním tématem a projdete si vizualizační nebo meditační procesy k novému poznání, kde načerpáte nejen poznatky, ale i sílu, kde si rozšíříte obzor nové cesty věků a stanete se uvědomělejšími. 

KURZ ZAHAJUJEME 12.12.2022

Archanděl Metatron rezonuje s číslem 55 a prostřednictvím channelingů nám tedy sdělil 55 důležitých kroků, kterými bychom měli projít, abychom dosáhli vzestupu do 5. dimenze.

Splynout s energií archanděla Metatrona - to je nyní váš nejdůležitější úkol pro život. Díky tomu budeme moci ukotvit svých 12 pětidimenzionálních čaker. Umožní nám to také aktivovat naši pětidimenzionální merkabu, energetickou šesticípou hvězdu, která obklopuje auru člověka a obsahuje pětidimenzionální předlohu života.

Na Zemi nyní přicházejí archandělé, aby nám všem pomohli pozvednout naši frekvenci na úroveň 5. dimenze a poté ještě i na vyšší úrovně.

Z naší planety se stává Hvězda. Na to, aby byl tento důležitý proces úspěšně dokončen, tak se musí zvýšit vibrace všeho a každého člověka na Zemi. Toto postupné zvyšování vibrací známe jako Vzestup.

Je to proces, při kterém se duchovně vyvijíme spolu s Matkou Zemí, rostlinami a královstvím zvířat.

V tomto vývojovém procesu přecházíme z vibrací 3D do vibrací 5D. Je však chybné si myslet, že tento proces je něco, kam jdeme ve chvíli, kdy dokončíme vývoj ve 3D. Nežijeme v jednotlivých dimenzím, ale prožíváme reality všech 9ti dimenzí současně. 


JAK KURZ PROBÍHÁ

  • Každý den obdržíte jeden krok ke svému osobnímu vzestupu. Tento krok obsahuje důležité informace k danému tématu a vizualizační nebo meditační techniky. Celkem Vám zašleme 55 kroků. V jednotlivých krocích najdete 1 - 3 cvičební úkony ( dle náročnosti ).
  • Jednotlivé kroky si můžete studovat a procvičovat libovolně, dle svého času. My Vám každý den zašleme e-mail s daným cvičením a tématem, ale bude zcela na Vás, kdy lekci projdete. Nemusíte se zavazovat ke kurzu každý den, ale jednotlivé lekce si uložit a projít až budete chtít. 
  • Garantujeme Vám neomezenou podporu nejen po dobu kurzu, ale i kdykoliv později. Budete-li potřebovat. 
  • Kurz je možné uhradit ve dvou platbách. Tím může svůj vzestup absolvovat naprosto každý.

Kurz Vám přinese mnoho a mnoho osobního i globálního poznání. Porozumíte mnoha aspektům života a podíváte se do svých niterních hloubek. Zjistíte, že nejsme zde sami a nikdy nebudeme.

Těšíme se na Vás!