USUIHO REIKI

Pracovat s Reiki je schopný naprosto každý člověk!

JAK REIKI LÉČÍ

Reikista požádá o energii Reiki. Tím si vlastně vytvoří "kanál Reiki" a napojí se na "zdroj". Z tohoto zdroje bude tedy přes jeho tělo proudit Reiki a on ji svýma rukama předá dál nemocné osobě, a sice tím způsobem, že jí přiloží ruce na bolavé místo nebo na příslušnou čakru. Energie Reiki začne proudit do nemocných částí těla dotyčné osoby a ,nabije" je pozitivní energií. Zároveň se zvýší vibrační hladina energetického pole ve fyzickém těle a okolo něho, tedy všude, kde jsou negativní myšlenky nebo pocity připoutány. To způsobí, že se negativní energie rozpadne a zmizí. V těle vznikne energetická rovnováha. Takto Reiki čistí a léčí energetické cesty, a tak umožňuje, aby životní energie mohla plynout zdravým a přirozeným způsobem.

Jsme tedy naživu díky životní energii, která námi neustále probíhá. Životní energie probíhá tělem drahách, zvaných ,,meridiány". Dále probíhá okolo nás v poli energie, zvaném aura. životní energie živí orgány a buňky těla a podporuje je v jejich vitálních funkcích. Pokud je toto plynuti energie narušeno, způsobuje to snížení funkce jednoho nebo i více orgánů a tkání fyzického těla.

Iniciaci do USUIHO REIKI může absolvovat každý. Tato linie nemá žádné požadavky na předpoklady, protože se jedná o startovací systém, který otevírá dveře dalším liniím.

Mezi jednotlivými zasvěceními je nutné dodržet 21 dní ( doba hájení ), kdy se nová energie Reiki ukotvuje v těle člověka. 

Jednotlivé stupně na sebe navazují a nelze je přeskakovat. V některých případech, lze zasvětit dva stupně současně.

I. stupeň -praktikant

Při zasvěcení do I. stupně dochází k naladění osoby na tuto energii. Mistr Reiki vyčistí kanál pro tok energie a naladí Vaše tělo pro příjem energie Reiki. Jsou Vám znovuprobuzená a naladěná čtyři energetická centra - čakry, a zasvěcená i chodidla na nohou. Po tomto zasvěcení můžete pomáhat sobě i svým blízkým, rostlinám i živočichům, přikládáním svých dlaní na určitá místa. Obdržíte dva symboly, které budete používat pro zvýšení průtoku energie a pro čištění čaker. V tomto stupni, stejně jako v dalších stupních, obdržíte velice rozsáhlá učební skripta o historii Reiki, technikách léčení, jak rozumět této krásné energii, jak si používat apod.


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

K zasvěcení není žádný předpoklad a může jej absolvovat naprosto každý.  Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení.


CENA ZASVĚCENÍ  I. STUPEŇ - 1.500 Kč  / 72 €

AKTUÁLNĚ SLEVA I. STUPEŇ - 1.200 Kč / 58 €

II. stupeň - terapeut

Rozšiřuje stávající kanál, neboť Vám bude mimo jiné otevřen i páteřní kanál, čakry na rukou a chodidlech. Energie tak bude mnohem silnější čímž získáte schopnost mentálního ( dálkového přenosu ) energie a to do budoucnosti i minulosti. Budete léčit nemoci na úrovni příčin. Naučíte se uvolňovat blokády, karmické zátěže, vymazávat staré programy z podvědomí, rozbíjet negativní emoce a strachy. Techniky II. stupně jsou už velmi silné, což zkracuje léčení. Obsahuje 3 léčebné symboly a rozsáhlé učební materiály v PDF.


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Předpokladem k zasvěcení je REIKII I. stupeň.  Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení.


CENA ZASVĚCENÍ  II. STUPEŇ - 1.900 Kč / 91 €

AKTUÁLNĚ SLEVA II. STUPEŇ - 1.520 Kč / 73 €

III. stupeň - Mistr/ léčitel

Bude Vám předáno dalších 20 symbolů. Díky čemuž se stanete mistry v oblasti léčení. Naučíte se uvolňovat další blokády, nabíjet různé předměty, odrušovat geopatogenní zóny, silně čistit místnosti. Léčit barevnou energií apod. Váš kanál bude rozšířen na nejvyšší možnou hranici - mistrovskou. Znásobí se také průtok samoléčení a léčení druhých. Zde se zasvěcuje celý čakrový systém. Opět získáte velice podrobné studijní materiály.

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Předpokladem k zasvěcení je REIKII II. stupeň. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení.


CENA ZASVĚCENÍ  III. STUPEŇ - 2.500 Kč / 120 €

AKTUÁLNĚ SLEVA III. STUPEŇ - 2.000 Kč / 95 €

IV. stupeň - Mistr/ učitel

V tomto stupni obdržíte poslední dávku zasvěcovacích energií, která je potřeba k ukončení celé linie Reiki. Zaměříme se na výuku zasvěcovacích technik. Tento stupeň přináší velké změny v životě a znamená velký závazek. Plně žít Reiki, oddat se této energii, přistupovat ke všemu s bezpodmínečnou láskou a pochopením. Získáváte také mistrovský titul a oprávnění vyučovat a zasvěcovat další žáky. Doporučuji mít nejprve dlouhodobé zkušenosti s léčením a být plně rozhodnutý tento závazek převzít. Opět obdržíte obsáhlá učební skripta.


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Předpokladem k zasvěcení je REIKII III. stupeň a dostatečná praxe s REIKI. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení.


CENA IV. STUPEŇ - 3.900,- Kč  / 186 €

AKTUÁLNĚ SLEVA IV. STUPEŇ - 3.120 Kč / 149 €

Velmistr REIKI

Velmistr Reiki je rozdělen do několika stupňů a to: 4. stupeň - symbol moudrosti, 5. stupeň - symbol intuice, 6. stupeň - symbol nesobecké lásky, 7. stupeň - symbol svobody, 8. stupeň - symbol míru, 9. stupeň - symbol štěstí, 10. stupeň - symbol naděje, 11. stupeň - symbol vnitřní i vnější síly, 12. stupeň - symbol životního cíle 13. stupeň - symbol vnitřního rádce a životního úkolu.


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Předpokladem k zasvěcení je REIKII III. stupeň a dostatečná praxe s REIKI. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení.


CENA ZASVĚCENÍ VELMISTR - 4.500 Kč / 215 €

AKTUÁLNĚ SLEVA VELMISTR - 3.600 Kč / 172 €Zasvěcením Vás provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií Boženka Papáčková                                                                                                                               💌 bozenka.skolavzestupu@seznam.cz

Vyberte si dárek k zasvěcení a objednejte spolu se zasvěcením. 

Usuiho Reiki - rozšířený systém

Co je to REIKI

Reiki je pozitivní vesmírná životodárná energie, která k nám přichází z univerza a kterou dostáváme darem, když o ni prosíme. Přístup k této univerzální energii má naprosto každý člověk. Slovo REIKI je složeno ze dvou japonských slov: REI - tato slabika v překladu vyjadřuje "předání" životní energie KI - znamená již zmíněnou "energii", stejně jako v čínštině "chi" nebo v sanskrtu "prana "Často mi lidé kladou otázku: ""Jak poznám, jestli mám léčitelské schopnosti a jestli se pro tu práci s Reiki vůbec hodím? "Pracovat s energií Reiki je schopen naprosto každý člověk! Tady vůbec nejde o to, jestli má někdo léčitelské schopnosti, nebo ne, protože my sami neléčíme! My pouze umožníme, aby ,skrz" naše tělo proudila energie reiki. Naše tělo zde funguje jenom jako "kanál", skrz který protéká energie. Je to tedy něco podobného, jako šňůra od žehličky. Koncovku šňůry zasunete do elektrické zásuvky (tím se napojíte na "zdroj") a pak už jen skrz tu šňůru proudí elektrický proud do té žehličky. A naše tělo v případě léčení plní stejnou funkci jako ta šňůra od žehličky - pouze s tím rozdílem, že místo elektřiny naším tělem proudí energie Reiki. Vy se napojíte na "zdroj" Reiki (ve vesmíru) - a pak už jenom celým Vaším tělem začne proudit energie Reiki, kterou svýma rukama předáváte dál . (tedy další osobě nebo zvířeti, rostlinám, místu, situaci atd). Jenomže k tomu, aby Vaším tělem mohla tato energie bez problémů a plným tokem proudit, potřebujete absolvovat ,,zasvěcení" do Reiki. Mistr Reiki při zasvěcení "znovu naladí a pročistí" energetické kanály Vašeho těla, uzpůsobí tedy Vaše tělo, čakry a meridiány k tomu, aby Reiki Vámi mohla plynule a harmonicky proudit. Než totiž člověk vstoupí na duchovní cestu, tak je jeho tělo (vrstvy aury) nečisté a rozladěné. Má spousty blokád, rozhašené čakry a možná i fyzické nemoci. Dalo by se to přirovnat k "rozladěné kytaře". A jak tu kytaru znovu naladit? Tím, že člověk projde zasvěcením do Reiki. Mistr Reiki Vaše tělo (podobně jako tu rozladěnou kytaru) - "znovu naladí". To znamená, že si pohraje s každou jednotlivou strunou (v tomto případě s čakrami), karmicky je pročistí, uvede do rovnováhy, zharmonizuje - a takto čisté a zářící tělo napojí na příslušné vesmírné dimenze. Jakmile Vás jednou Mistr Reiki "znovuprobudí" k průtoku této energie, bude Reiki Vašima rukama proudit zcela přirozeně - a Vy si udržíte tuto schopnost už po celý svůj život. Po zasvěcení do I. stupně Reiki se stanete tzv. ,"kanálem" pro tuto energii. Přiložením ruky na jinou osobu se nebudete vyčerpávat, ale budete prostředníkem vysílání této energie. Při zasvěcení Reiki Vám budou aktivovány čakry a Vy získáte schopnost uzdravovat sebe i druhé. Přiložením svých rukou na zraněná či nemocna místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, budete schopni odstranit i blokády. II. stupeň Reiki rozvíjí a prohlubuje tuto schopnost působením na dálku a pronikáním až za hrance času a prostou. Umožňuje mentální léčbu a hlubinné terapie. Energii Reiki Ize využít pro všechny účely (tedy nejen na léčení nemocí). Za všech podmínek a ve všech situací. Je zcela bezpečné ji užívat kdekoliv, kdykoliv a pro cokoliv. Reiki je ta nejjednodušší přírodní uzdravovací metoda.