DRAČÍ REIKI

Draci jsou nejmocnější síly v éterické říši. Existují draci: ohně, země, vzduchu a vody.

V dávných dobách byli draci našimi průvodci a rádci. Pomáhali nám v magii, v léčení, ale i v dalších užitečných věcech.

Draci a jejich symbolika tvoří živelnou sílu, nezkrotitelnou energii. Znamenají moc a ochranu, někdy způsobují neštěstí, ale zároveň i léčí. Jsou to předevšímléčitelé. Draci užívají mocné síly, které dřímají také v nás. Čím častěji je budeme následovat, tím víc se v nás probudí vnitřní síla, naše osobní moc. V Dračím Reiki se snažíme s touto silou zase znovu spojit. Toužíme se vrátit zpátky k naší duchovnosti, vnímat věci, které se skrývají za clonou.

Existují formy draků jako: draci hromů, draci mraků a deště, draci země, kteří čistí řeky. Císařští draci ochraňují císařství a obdařují jej nejvyšší mocí. S draky, kteří vládnou síle Yin a Yang se setkáte ve východním učení Tao. Mistrovi, který se naučil vládnout této síle, se říká "ten, kdo umí jezdit na drakovi", neboli "dračí jezdec".

Mocná ochrana, dokonalost, nadřazený zrak, nejvyšší štěstí a nejvyšší moc i síla je daná tomu, kdo je zrozen pod silou draka.

Silová linie země, Leylines (Lejlajns), je nazývaná dračí stopou. Energetické body těla, jsou nazývané dračí body. Přibývající a ubývající bod měsíce v horoskopu je dračí síla. Ona prozrazuje odkud člověk pochází, jakou silou je vybaven a kam půjde. Draci mají mocné síly, které v nás dřímají . Čím častěji je budeme následovat, tím více se v nás probudí vnitřní síla, naše osobní moc. Moc je ve své podstatě neutrální energie. Důležité je za jakým účelem ji člověk použije, jestli ji ovládá nebo jestli ona ovládá jeho.

Dračí Reiki I. stupeň - Uživatel

V prvním stupni se naučíte:

* seznámení s dračí říší

* práce s dračími elementy

* sjednocení dvou různých sil do jedné

* vyrovnávat elementy v těle, duši i duchu

* zesilovat či aktivovat spojení mezi tělem, Vyšším já a vnitřním dítětem

* sjednotit, posílit a vyrovnat tělo - ducha - duši

* sílu, moc, klid, moudrost, život, mír a světlo

* možnosti transformace a změn


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

 Někteří mistři uvádějí, že zasvěcen může být do I. stupně kdokoliv. Podle mé zkušenosti by však uchazeč měl již ovládat minimálně první stupeň Reiki. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení. 


CENA ZASVĚCENÍ  I. STUPEŇ - 2.500 Kč / 120 €

KTUÁLNĚ SLEVA I. STUPEŇ - 2.000 Kč / 95 €


Dračí Reiki II. stupeň - Mistr

Paní Shihan Chisara po zasvěcení do Dračí Reiki vychannelovala dalších pět symbolů, takže tento stupeň berte jako nástavbu nebo rozšíření či prohloubení práce s Dračí Reiki. Při práci s těmito symboly zde dochází ke spojení a spolupráci s jednotlivými draky, jejich kvalitami a schopnostmi.

Tyto symboly nám umožňují tyto schopností draků využívat cíleněji a efektivněji nebo také vyrovnat nebo transformovat vlastnosti, které se nám na nás nelíbí prostřednictvím jiných dračích sil. V původním dračím reiki se draci rozdělují do kategorií: ohniví, zemští, létací (vzduch) a vodní. Další kategorii představují draci zlatí.

Naučíte se pracovat:

* s drakem země

* s drakem ohně

* s drakem Vzduchu

* s drakem vody

* se zlatým drakem


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Předpokladem k zasvěcení je jakákoliv mistrovská linie a Dračí REIKI I. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení. 


7CENA ZASVĚCENÍ  II. STUPEŇ - 1.900 Kč / 91 €

AKTUÁLNĚ SLEVA II. STUPEŇ - 1.520 Kč / 73 €


Zasvěcením Vás provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií Boženka Papáčková                                                                                                                               💌 bozenka.skolavzestupu@seznam.cz  

Vyberte si dárek k zasvěcení a objednejte spolu se zasvěcením.