METATRONOVA KRYCHLE


Od posledního pádu lidstva, jak je o něm vyprávěno v dějinách archetypů, byl znám náš božský původ. Chápali jsme, že naši rodiče byli největší majitelé pozemků ve vesmíru a že my, jako jejich děti, jsme byli přirozenými dědici jejich královské říše. Co patřilo Bohu, patřilo nám, stejně jako to, co nám patří, patří také našim dětem (v rámci určitých hranic). Nemuseli jsme pracovat, abychom přežili. Věděli jsme, že jsme našim právem na zrození získali také nárok na existující nadbytek, jak materiální, tak také duchovní.

Metatronova krychle je geometrický symbol, který je sestaven ze čtyř z pěti platónských těl, která jsou stavebními kameny veškerého stvoření a pořádku.

Platónská těla jsou tetraedr (čtyři trojúhelníky), hexaedr (kubus nebo krychle, tedy šest kvadrátů), oktaedr (osm trojúhelníků), dodekaedr (dvanáct pětiúhelníků) a ikosaedr (dvacet trojúhelníků).

"Metatron je tvůrce elektronu". V klíči 107:7 je psáno: "Aby bylo možno vstoupit do "mistrovské pyramidy Světla" Otce, pyramidy za všemi centrálními kontrolními pyramidami, je třeba použít vlnové délky Metatrona, což dovoluje Metatronově fyzice Světla v tobě působit, takže můžeš vidět planetární pole Světla, která existují skrze všechny vyšší řády inteligence. Můžeš vidět, jak jsou hierarchie spojeny trůnem Otce. Klíč také říká, že Metatron "pracuje pravou a levou rukou Otce".

ZASVĚCENÍ OBSAHUJE

Zasvěcení do pěti planet.

Deset sefirot Stromu života se zasvěceními pomocí esoterických schopností. Tato části workshopu je velmi silná a exkluzivní.

Zmocnění stařešiny.

Zasvěcení do "Pečetě Metatrona na růžovém kříži".

Metatronovo zasvěcení.

Zvláštní naladění na srdce Metatrona.

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií                                              Boženka Papáčková

💌 skolavzestupu@seznam.cz 


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

PŘEDPOKLAD: Mistr

INICIACE: dálkově

POČET ZASVĚCENÍ: 1

ROZESTUP MEZI INICIACEMI: min. 7 dní

MATERIÁLY: v PDF

CERTIFIKÁT: ano - na vyžádání

CENA: 1.900 KČ