NEW USUI REIKI


 O reiki bylo mnoho řečeno a napsáno. Byl kladen velký důraz na to, co je správné a špatné, jak musí být umístěny ruce, jaké správné symboly se mají používat, atd. Ale dovol, abych Ti řekl, co skutečně reiki je: reiki je jednoduchost!
Měl by ses více uvolnit a důvěřovat své intuici. Protože to je cesta ke správnému uzdravení! Nezdůrazňuj mnoho technik... Jednoduše to udělej! Mé dítě, ve svém životě vždy používám tuto formulaci:
Když vyliješ kbelík vody na děravou cestu, co se stane? Voda zateče to děr. Nemusíš jít ke každé díře a jednu za druhou ji naplnit vodou; voda sama od sebe díry naplní. Tak pracuje energie. Nech energii proudit a ona naplní ta místa, kde je jí zapotřebí, ze svého vlastního popudu.
Vidíš? Reiki je inteligentní! Nemůžeš ji nutit. Čiň méně a získáš více.


Původní "systém" neměl ani stupně, ani symboly. Ty byly přidány později. Rozhodl jsem však zachovat třístupňový systém pro lepší schopnost přizpůsobení. Nic jsem nepřidal, takže můžeš i nadále konat vše tak, jak si to již činil předtím, s jediným rozdílem, že energie byla zjemněna.
Někteří tvrdí, že channelovali "nejvyšší frekvenci" reiki. Říkám Ti však, nic nemůže zastavit vývojový proces. Vše se vyvíjí směrem k jemnější frekvenci... a tento proces je nekonečný!
Budu vždy s Vámi! S vděčností a láskou Mikao Usui čtvrtek, 30. prosince 2004 

Předpoklad:

Jakýkoliv Mistr.

Obdržíte:

Certifikát o absolvování dálkového zasvěcení do této linie v PDF.

OBJEDNÁVKA

Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte platební podklady na uvedený email. Termín a čas zasvěcení domluvíme individuálně po přijetí platby.