LIGHTARIAN-KI

LIGHTARIAN KI ZASVĚCENÍ I. A II. STUPEŇ

Lightarian-Ki a Lightarian Reiki™ jsou dva naprosto stejné systémy reiki a ve stejném rozsahu, pouze s tím rozdílem, že linie Lightarian Reiki™ je linie registrovaná v Lightarian Institute for Global Human Transformation (USA). A právě z důvodů této registrace je linie Lightarian Reiki™ mnohonásobně dražší, než Lightarian-Ki, kterou je možné šířit volně, tedy bez registrace. Proto má také mírně odlišný název jen s příponou "ki" (ki = energie).

Lightarian Reiki pracuje s nanebevzatým Mistrem Buddha, nezaměňujte ho však s historickým Boddhou. Je pramenem a inspirací Lightarian Reiki™. Jeho přáním je: Reiki zjednodušit a ukázat lidstvu pravou povahu Reiki. Jemnohmotně vibrující povaha Lightarian Reiki energií dodává potenciální a efektivní frekvence, které jsou toho času k dosažení. Tato zvláštní a dále rozvinutá forma Reiki nám byla dána, abychom si zvětšili náš energetický stupeň a abychom urychlili náš osobní rozvoj.

Lightarian Reiki™ (čteme: Lej-ter-i-en) byla channelována a vytvořena Jeannine Marie Jelm v roce 1997. Z její práce vznikla rozšířená forma systému Reiki, která vyniká pro své možnosti léčby skrze intenzivnější energie. Kdo chce být zasvěcen do Lightarian Reiki™, musí být na přání Jeannine Marie Jelm, po každém zasvěcení od svého učitele registrován u Lightarian Institute for Global Human Transformation. S tím je dán základ, aby každý učitel dostal jen originální skripta od této organizace a předal je dál na svého žáka, což ale přirozeně zvyšuje cenu. Tímto má být dosáhnut jednotný standart podkladů pro tento systém.

Lightarian Reiki™ obsahuje 6 Levelů, které však byly směstnány do 4 stupňů a do 4 tréninkových skript (jsou v několika jazycích mimo češtiny), podle kterých se učí (Lightarian Reiki I & II, III, IV a V & VI). Každý stupeň obsahuje jedno zasvěcení. Přímo po každém absolvování každého stupně je student oprávněn zasvětit jiné do toho samého stupně (tedy ne až od 4 stupně jako například u Usui Reiki). Každý student je po absolvování Lightarian Reiki I & II od svého Mistra/Učitele nahlášen v Lightarian institutu a tam registrován, což ho pak opravňuje k řadě různých nabídek (např. přídavná skripta).

Lightarian-Ki je bez registrace. Je stejného rozsahu a v pocitech je možná silnější než Lightarian Reiki™, protože zde u Lightarian-Ki je těch 6 stupňů vtěsnáno do 2 zasvěcení. První zasvěcení je pro uživatelský stupeň a druhé zasvěcení je pro Mistra/Učitele v tomto systému. Jsou to celkem 2 zasvěcení - a v systému je i Lightarian Buddhic Boost, což je jednoduché zasvěcení, které tvoří jakýsi druh "energetického mostu" mezi Usui Reiki a Lightarian Reiki™ a připraví žáka na vysokovibrační energetické pásy Lightarian Reiki™. Jak už bylo řečeno, Lightarian-Ki je oproti původní registrované verzi podstatně levnější.

Podle náhledu Lightarian institutu je Lightarian Reiki 8-násobný léčebný paprsek. Usui Reiki tvoří se svými třemi stupni základ, Karuna Reiki a Lightarian Buddhic Boost tvoří pak další paprsek a pak přichází dalších 6 rovin Lightarian Reiki™. Říkají, že je to jako kytara s osmi strunami, kde ta nejhlubší struna je Usui, pak Karuna a nakonec 6 nejvyšších strun Lightarian. Dohromady pak tvoří akord. Každému pacientu pak nabízí tu správnou frekvenci, kterou právě potřebuje. Pracuje se zde bez symbolů, jen s úmyslem.

Předpokladem k obdržení zasvěcení do Lightarian Reiki™ je I. a II. stupeň Usuiho reiki, Karuna Mistrovský stupeň anebo nějaký Mistrovský stupeň z "nových energií". Tímto má být zabráněno, aby nepřišel někdo do styku s Lightarian Reiki™ zasvěcením, jehož vlastní tělesný energetický systém ještě není připraven na vyšší frekvence.

Pokud jste tedy zasvěceni pouze do mistrovského stupně Usuiho reiki, ale ještě jste neabsolvovali Karunu nebo Karuna-Ki systém, pak je vám nabízena možnost obdržet určité "rozdílové zasvěcení", tzv. "Lightarian Buddhic Boost", což je jednoduché zasvěcení, které vytvoří jakýsi druh energetického mostu mezi Usuiho Reiki a Lightarian Reiki™ a připraví vás na vysokovibrační energetické pásy Lightarian Reiki™. Buddhic Boost zasvěcení vás však neopravňuje k tomu, abyste mohli pracovat s Karuna energiemi - a zrovna tak nemůže nahradit chybějící výuku do Karuna reiki nebo Karuna Ki systému. Teprve za 3 - 4 týdny po absolvování "Lightarian Buddhic Boost" můžete obdržet zasvěcení do I. stupně Lightarian-Ki.

Ti, kteří jsou už zasvěceni do nějaké "nové energie" a mají mistrovský stupeň (Kundalini Reiki, New Usui, FSH, FSL, Shamballa 1024) - tak ti nepotřebují Lightarian Buddhic Boost.

Tady je malý náhled vibrací:

Reiki-pásmo /Reiki-System /nejnižší vibrace Reiki-paprsku /nejvyšší vibrace Reiki-paprsku

Pásmo 1 .......Usui (všechny stupně) .......5,0...../..... 5,8

Pásmo 2 .......Lightarian BuddhicBoost™

......................Karuna-Reiki® ...................5,0...../..... 6,2

Pásmo 3 a 4 .Lightarian Reiki™I&II ..........5,0...../..... 6,85

Pásmo 5 .......Lightarian Reiki™III ............5,0...../..... 7,35

Pásmo 6 .......Lightarian Reiki™IV .............5,0...../..... 8,25

Pásmo 7 a 8 .Lightarian Reiki™V&VI .........5,0...../..... 9,99

Lightarien-ki Reiki Aby se obešla registrace u instituttu, tak vznikla stejná energie pod jiným názvem Lightarien-ki Reiki. Je stejného rozsahu a v pocitech je možná silnější než Lightarian Reiki™, protože tady je těch 6 stupňů vtěsnáno do 2 zasvěcení. Jsou to 2 zasvěcení a v systému je i Lightarian Buddhic Boost. Skripta jsou elektronická a je oproti TM verzi podstatně levnější.

Lightarian-Ki se vyučuje v těchto stupních:

I. stupeň:

Toto je uživatelský stupeň pro všechny žáky. Zahrnuje v sobě Level 1 až 4 z registrované verze Lightarian Reiki™. Z toho důvodu možná budete zasvěcení pociťovat jako silnější, než v oficiální registrované verzi.

II. stupeň - Mistr/Učitel:

Toto je stupeň pro získání certifikátu na Mistra/Učitele. Tento stupeň v sobě zahrnuje Level 5 a Level 6 z oficiální registrované verze Lightarian Reiki™. Předpokladem pro absolvování mistrovského stupně je Mistr/Učitel Karuna-Ki a Mistr/Učitel v kterékoliv "nové energii" (např. Kundalini, FSL, Imara, Shamballa 1024 apod.).

OBJEDNÁVKA

Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte platební podklady na uvedený email. Termín a čas zasvěcení domluvíme individuálně po přijetí platby.