ANDĚLSKÉ REIKI II.


Navazující druhý stupeň andělských REIKI, je pokračovací cestou zasvěcení silných andělských energií. První stupeň nám dal možnost poznat zblízka celý andělský svět. Už víme jak andělé vypadají, jak s nimi komunikovat. Naučili nás toho mnoho. 

Andělé nám pomáhají se léčit, ale k tomu i oni potřebují  naši pomoc, naši důvěru a spojení s našimi čakrami. Poté nás vedou k pochopení různých nemocí, k harmonii a lásce. Když se andělská energie propojí s našimi čakrami v plné síle, znamená to velký zásah do energetického systému těla. Vibrace energie andělů života je vibrace bytostí světla a lásky, která v energetickém systému okamžitě po jejich naplnění odstraňuje psychické bloky. Tato silná energie tedy léčí naše životně důležité centra a vnáší do nich harmonii.

Druhý stupeň nás ještě silněji propojuje s andělskými bytostmi, kde jejich energie proudí každou naší čakrou. Jsou nám předány andělské symboly, se kterými můžeme snáze navazovat komunikaci, protože každý symbol slouží jako znak řeči, kterou neumíme v našem světě plně vnímat. 


Nyní se naučíme léčit světlem a používat andělské symboly. Prosvětlíme své čakry a uvědomíme si  vazbu vyšší úrovně Já Jsem, které je napojeno na kosmické vědomí. Je to puls našeho srdce a vyjadřuje individuální existenci každého z nás.

Andělé nás naučí pracovat na odvádění přivtělených duší, jejich odpoutávání na dálku, kde nám vysvětlí celkově tyto pojmy. Také nás provedou meditací a naučí nás vytvářet vlastní symboly.

I druhý stupeň je velmi bohatý na praktická skripta, která usnadní tuto cestu každému, kdo se na ni s láskou vydá. Můžeme očekávat silnou andělskou energii, která se rozestoupí během zasvěcení a udrží se i nadále. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií            Boženka Papáčková

💌 skolavzestupu@seznam.cz 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

PŘEDPOKLAD: Andělské REIKI I.

INICIACE: dálkově

POČET ZASVĚCENÍ: 1

MATERIÁLY: v PDF

CERTIFIKÁT: ano - na vyžádání

CENA: 1.500 KČ - VÁNOCE 1.000 KČ

NAVAZUJÍCÍ ZASVĚCENÍ: ANDĚLSKÉ REIKI III.