PSYCHICKÁ REIKI


Každý člověk má psychické schopnosti. kde se síla těchto schopností u každého z nás liší. Je závislá na naší otevřenosti a uvědomění si. Mnoho lidí tyto schopnosti nevyužívá nebo je využívá nevědomě či velmi omezeně.

Psychická reiki tyto naše schopnosti otevírá a rozšiřuje, čímž současně čistí naše mentální tělo.

Naše vnímání zahrnuje pět fyzických, pět psychických a pět duchovních smyslů. Nám všem je důvěrně známá "pozemská" řeč pocitů, kdy naše fyzické tělo vnímá okolí pomocí svých očí, uší, nosu, prostřednictvím úst a hmatu. Kromě toho ale dennodenně používáme také mediální smysly, kdy v určitou dobu jednoduše a najednou víme, co máme přesně dělat, nebo jasně cítíme, co je pro nás dobré a co naopak není. S psychickou reiki tedy budeme pracovat na mediálním cítění, mediálním čichu, mediálním vědění a na mediálním zraku.

Uvědomíme si, že levá hemisféra mozku je logická, paměťová. Že, pravá hemisféra nám umožňuje intuitivní a prostorové vnímání. Naučíme se vciťovat jemné vibrace, komunikovat s duchovním světem, vidět a slyšet světlo a touto cestou dojdeme k rozvinutí naší osobnosti.

Psychickou Reiki nepředáváme, neléčíme jí, ale použijeme pouze pro sebe, pro aktivaci třetího oka, zlepšení schopností a vlastností. Nejedná se tedy o léčitelskou linii, ale o linii osobního rozvoje, kde vám jsou vloženy symboly do čaker a aury. Budete silněji vnímat vibrace prostoru okolo sebe, víc cítit vůně, zlepší se vizualizace, intuice se prohloubí, což je potřebné například u kartářů, léčitelů, diagnostiky, či práce s kyvadlem, apod.

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií                                              Boženka Papáčková

💌 skolavzestupu@seznam.cz 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

PŘEDPOKLAD I. STUPEŇ: II. stupeň REIKI

PŘEDPOKLAD II. STUPEŇ: Mistr REIKI

INICIACE: dálkově

POČET ZASVĚCENÍ: 2

ROZESTUP MEZI INICIACEMI: min. 5 dní

MATERIÁLY: v PDF

CERTIFIKÁT: ano - na vyžádání

CENA I. STUPEŇ: 1.500 KČ/ 72 €

CENA II. STUPEŇ: 1.500 KČ 72 €