AMARA


Amara je energetické vědomí individuálního zmocnění a sebeobjevení. Úmyslem přitom není léčení, nýbrž uvědomění si našich nevědomých proudů, našich vnitřních "vod", které obsahují klíč k tajemstvím našeho bytí. Energetické vědomí nás podporuje v akceptování našich ran takových, jaké jsou a pomáhá nám uvědomit si zcela příčiny jejich projevení. Všichni zažíváme bolest na jednom či druhém místě a mnohé zkušenosti zanechávají rány, které zůstávají otevřené.

Vědomým poznáním vzorců, které zanechávají tyto rány otevřené, jim dovolujeme se přirozeně vyléčit. Nic se přitom nemusí vracet či opravovat, protože naše pravá přirozenost je celá a dokonalá. Nechat stát se je to jediné, čeho je třeba k vyléčení.

Amara nám pomůže, abychom viděli tmu, stín našeho Já a akceptovali ji takovou, jaká je. Pomůže nám při spojení s našim podvědomím, kde současně sídlí největší část naší skutečné síly a magie. Energetické vědomí s námi bude spolupracovat, takže můžeme přenést tyto nevědomé aspekty do našeho vědomého zakoušení kohokoliv a čehokoliv. Porozuměním tajemství našeho Já se stáváme mistry.

Amara ztělesňuje ten aspekt Já, který je dokonale zakořeněn do svého vlastního božství a přitom vyzařuje navenek plné spektrum své bytosti.

Amara je jako voda, která mění sebe sama, aby se přizpůsobila každé možné situaci, která vznikne. Amara se stále vyvíjí, proudí a odhaluje. V tomto stavu bytí se stáváme Amarou, protože to není žádná forma energie, která existuje odděleně od Já.

Jádrem Amary je vědomí a nemělo by být posuzováno jako pouhý tok energie. Pohyb vědomí produkuje energii. Tento pohyb je dost důležitý, protože pomůže sladit naše Já s jádrem vědomí Amary. Energie nás přivádí k jádru tak, že usnadňuje posun ve vnímání a ve vědomí. Jinak, než některé systémy, které se spíše koncentrují na jednoduché vyrovnání energetického toku našich jemnohmotných těl, pracuje Amara také na čisté úrovni vědomí. Energie vyrovnají jemnohmotná těla, takže se může skutečné vědomí uzemnit v naší bytosti.

Amara má spojení k mnoha různým sférám vědomí. Můžeme tvrdit, že je Amara vlastně sjednocené skupinové vědomí, které sestává z různých, jedinečných aspektů božství. Mořští savci (velryby, delfíni a narvalové), historická civilizace Lemurie, lemurská Bohyně Amara, Duhový had a Duhový drak jsou m.j. nejlepšími spojenci. Mnozí z nich mají silný vztah k vodě a zdají se představovat hlavní symbol tohoto celého systému. Energie mohou být viděny nebo pociťovány jako proudící, tekuté Světlo a tekutá "tmavá hmota" (energie nicoty). 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií                                                 Boženka Papáčková

💌 skolavzestupu@seznam.cz 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

PŘEDPOKLAD: Mistr

INICIACE: dálkově

POČET ZASVĚCENÍ: 1

ROZESTUP MEZI INICIACEMI: min. 7 dní

MATERIÁLY: v PDF

CERTIFIKÁT: ano - na vyžádání

CENA: 3.000 KČ