SHAMBALLA   

MULTIDIMENZIONÁLNÍ LÉČENÍ 


MISTR SAINT GERMAIN ŘÍKÁ

"Nic nedokáže tak mohutně požehnat a obšťastnit člověka, jako vědomé přijetí pravého smyslu tvůrčího slova JÁ JSEM. Když totiž řekneš a když procítíš tento pojem JÁ JSEM, uvolníš tím pramen stále trvajícího života, který bude nerušeně proudit ven. JÁ JSEM je plné vytváření Božství. Tato síla působí dále bez omezení. Je tomu tak stejně, ale v negativním smyslu, když řekneme: "Já jsem nemocen, já jsem unaven." Dbáme-li však více na to, co říkáme, potom slova JÁ JSEM již nikdy nebudeme spojovat se záporným významem."

Energie SHAMBALLA je sloučením různých energií: univerzální životní energie, MAHATMA energie, neboli JÁ JSEM přítomnost, energie nanebevzatých mistrů.

Symboly SHAMBALLA jsou vkládány přímo do aury klienta, tím je její použití velmi jednoduché ( oproti REIKI a dalším ).

Se SHAMBALLA léčíme sami sebe, své blízké, svůj domov a prostředí, zvířata, přírodu, ale i kolektivní dění na planetě Zemi. Ve vyšších stupních se jedná o jedny z nejsilnějších energiích, které máme k dispozici.

SHAMBALLU budete jednoduše milovat a jednoduše používat naprosto kdykoliv. 

SHAMBALLA 1024

Zasvěcení obsahuje I. II. III. IV. stupeň. 

SHAMBALLA 1024 je energetický léčivý systém, který obsahuje 1024 symbolů ve čtyřech zasvěceních, zakončením mistrovského IV. stupně. I. a II. stupeň se zasvěcuje současně.

Dříve bylo doporučeno mít před zasvěcením této linie SHAMBALLA, minimálně dva stupně REIKI. Dnes už toto pravidlo neplatí a iniciaci může podstoupit naprosto každý. 

I. STUPEŇ

V prvním stupni je do aury vpraveno 256 symbolů, skrze které můžete léčit sami sebe. 

II. STUPEŇ

V druhém stupni obdržíte dalších 256 symbolů a budete moci působit nejen na sebe, ale i předávat léčivou energii ostatním, zvířatům a to i dálkově. 

III. STUPEŇ

Ve třetím stupni obdržíte dalších 256 symbolů a budete zasvěceny do léčivého zdroje archanděla Metatrona.

IV. STUPEŇ

Ve čtvrtém stupni obdržíte dalších 256 symbolů a budete zasvěceni do Mistrovské pozice, kde můžete toto zasvěcení předávat dále a také využívat tuto energii naplno. Léčit těžké karmické bloky, nemoci apod.

Obdržíte učební manuály v PDF a certifikát. 

ZASVĚCENÍ SHAMBALLA 1024 - I. II. stupeň - 1.600 Kč / 77 €

ZASVĚCENÍ SHAMBALLA 1024 - III. stupeň - 1.000 Kč / 48 €

ZASVĚCENÍ SHAMBALLA 1024 - IV. stupeň - 1.000 Kč / 48 €

SHAMBALLA 2002

Zasvěcení obsahuje IV. stupně v jedné iniciaci. Je navazujícím systémem SHAMBALLA 1024, proto jej může přijmout pouze Mistr SHAMBALLA ( musíte mít ukončenu linii 1024 ).

SHAMBALLA 2002 je novější a rozšířenější systém, který obsahuje 2002 symbolů, kde do Vaší aury bude vpraveno dalších 978 symbolů. Jedná se o vyšší systém, který očišťuje a přelaďuje naší duši k vyšší úrovni poznání. Obsahuje čtyři klíče k duchovní práci.

Symboly před vstupem do těla procházejí automatickým výběrem, podle toho, co naše bytost potřebuje k harmonickému zachování všech tělesných funkcí.

Energie SHAMBALLA a její duchovní naladění harmonizuje především horní čakry a otevírá nás vyššímu poznání i léčení.

Práce se SHNAMBALLA 2002 je vhodná pro práci s podvědomím, což se odráží k čištění kolektivního vědomí, tedy prostředí, v němž všichni žijeme. 

Obdržíte učební manuály v PDF a certifikát. 

ZASVĚCENÍ SHAMBALLA 2002 - I. II. III. IV. stupeň - 1.400 Kč / 67 €

SHAMBALLA 3110

Zasvěcení obsahuje IV. stupně v jedné iniciaci. Je navazujícím systémem SHAMBALLA 2002 ( musíte mít ukončenou linii 1024, 2002 - dále se doporučuje další mistrovské zasvěcení např. REIKI.).

Energie SHAMBALLA 3110 je označována za vysoce vibrační multispektrální systém, který obsahuje širší a hustší paprsky, které jsou odlišné tvarem i počtem, oproti 2002. 

Obdržíte učební manuály v PDF a certifikát.

ZASVĚCENÍ SHAMBALLA 3110 - I. II. III. IV. stupeň  - 1.400 Kč / 67 €

SHAMBALLA D12

Jedná se o zasvěcení o 12 ti dimenzionálních stupňů. Iniciace obsahuje celkem 12 zasvěcení, která jsou prováděna ve dvou termínech. D12 je navazující systém IV. stupně SNAMBALLA 1024 ( musíte mít I. II. III. IV. stupeň 1024 ).

Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally (Shamballa 12D) je 12 aktivací nebo zasvěcení pro 12 dimenzionálních úrovní. Přináší Vám kontakt s dvanácti dimenzionálními úrovněmi a paralelními skutečnostmi, které mají souvislost s těmito 12 stupni - s multi-kosmickým, multi-univerzálním aspektem věcí.

SNAMBALLA 12D  pracuje především na aktivaci krystalických světelných těl, na integraci toho těla, označeného za světlené tělo Adama-Kadmona (prvního Adama). Toto světelné tělo Adama-Kadmona reprezentuje krystalické světelné tělo dokonalosti. 

Obdržíte učební manuály v PDF a certifikát.

ZASVĚCENÍ SHAMBALLA D12 -  2.700 Kč / 129 €

Zasvěcením Vás provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií Boženka Papáčková                                                                                                                               💌 bozenka.skolavzestupu@seznam.cz

Vyberte si dárek k zasvěcení a objednejte spolu se zasvěcením.


Energie Shambally nám velmi napomáhá při vzestupu. Osvobozuje nás od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmickou zátěž, aktivuje další řetězce.

Někdy se vynoří na povrch věci a my nevíme proč. Nevíme, proč jsme prožili tak těžké časy, než jsme nechali rozpadnout partnerský svazek, který nefungoval. Cítíme se být přitahováni k někomu, kdo nás zraňuje nebo nás nutí žít způsobem, který není pro nás dobrý, a my nemůžeme pochopit, proč tomu tak je. I přes mnohonásobné snažení léčitelů nám není pomoci. To je bod, ve kterém mnoho z nás hledá pomoc a odpovědi. Potom začínáme objevovat synchronicitu a začínáme věci vidět jinak. Dospějeme k novému porozumění. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu provázáno. To nám poskytuje hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí, které potřebují lásku, léčení a integritu.

Shamballa léčí fialovým paprskem, čistým úmyslem a energií Nanebevzatých mistrů. Práce s ní je velice jednoduchá - už proto, že se nemusíme učit složitost symbolů, které nám jsou dány přímo do aury při zasvěcení.