BOŽÍ PEČEŤ


OTEVŘETE SE TOMU, CO PŘÍJDE - BOŽÍ PEČEŤ

Boží pečeť je linie, která pracuje na principu "rozpečetění" a "zapečetění" dlaní.

Je to jeden z druhů aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, tedy BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie.

Energie jsou naprosto odlišné od Reiki.

Naučíte se aktivovat Boží Světlo, tím obnovíte své spojení s 12D úrovněmi, oživíte tak 12 vláken DNA, změníte své osobní vibrace.

Boží pečeť činí z člověka novou bytost - pokud tento proces přijme.

Celistvosti zdraví dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím. To vyvolá vědomé spojení s okolím - energie, informace. Spojení vyvolá autoregulaci - samoléčení = řád, celistvost s jednotou. Celistvost se projeví jako pohoda, vnitřní klid, zdraví, automatické léčení.


BOŽÍ PEČEŤ

NEPRACUJETE S ENERGIÍ (jako je REIKI ) PRACUJETE SE SVĚTLEM A INFORMACEMI. Světlo a informace, se kterými budete pracovat, pronikají (prolínají se) do 12D (to jsou úrovně i vědecky prokázané. My se běžně pohybujeme ve 4 D, 3D = výška, šířka a hloubka, 4D = výška, šířka a hloubka + čas Některé částice dokonce překračují rychlost Světla a proto je pro nás těžko uchopitelné - a je i zbytečné se o to snažit - jak vlastně Boží Světlo funguje.

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 bozenka.skolavzestupu@seznam.cz

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Iniciaci může podstoupit každý, kdo pracuje s energiemi. Není zde podmínka mistrovských linií. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení. 


CENA ZASVĚCENÍ: 2.600 KČ / 124 €