ANDĚLSKÉ  REIKI LÉČENÍ

Od narození až k hodině smrti je lidský život obklopen přítomností andělů. Každý má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho chránil a vedl k naplněnému životu.

Andělé jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveni nám na požádání velmi účinně pomáhat v běžném denním životě. jejich možnosti jsou velmi rozsáhlé pokud pomáhají člověku, který s nimi má vytvořeno energetické spojení. Toto spojení je možné vytvořit formou zasvěcení podobně jako u zpřístupnění REIKI. Získaná schopnost komunikace a spolupráce s anděly je pak doživotní.

Andělé jsou bytosti přiřazené určitému člověku. Jsou známí pod pojmem ,,anděl strážný". Jsou to světelné bytosti působící pod vedením archandělů ve všech oblastech stvoření. Léčí, přinášejí osvíceni, čistotu a proměnu. Stačí, když je lidé jen požádají o pomoc, a andělé jsou jim rádi k službám. Anděla strážného máme k sobě přiřazeného na dobu všech inkarnací na zemi. Je naším nejlepším přítelem a nejbližším společníkem. Je s námi při narození a pomáhá nám projít branou smrti. Brání nás, když se dostaneme do úzkých, pomáhá nám přizpůsobovat se světu, podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu - a pokud to potřebujeme, přivolá i další síly z devíti kůrů.

Jak už ale jednou bylo řečeno, nemohou nám pomáhat, pokud je nepožádáme o pomoc. Lidská svobodná vůle není pouze naším darem, ale někdy i kamenem úrazu! Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů všech devíti kůrů. Jsou schopni si navzájem sdělovat informace rychlostí blesku a požádáme-li svého anděla strážného o pomoc, obrátí se na božství i na ostatní anděly.

Přestože všichni andělé dokážou jednat bleskově, pokud se váš problém bude týkat ještě jiných lidí, věci se budou možná vyvíjet pomaleji, než byste očekávali. Někdy může být i výsledek trochu jiný, než jste si plánovali. Proto byste měli vždy požádat, aby vše dopadlo takovým způsobem, který je nejlepší pro všechny zúčastněné - nebo aby s vámi bylo zacházeno spravedlivě a uvážlivě. Nemyslete si ale, že se přivoláním andělů zbavíte povinnosti řešit nějaký problém (nebo si na něm svůj díl odpracovat). Andělé vám však mohou odblokovat nové cesty a otevřít možnosti, které byste možná ani nenašli.

Andělé strážní mohou pocházet z kteréhokoliv z devíti kůrů. Každý anděl má svou funkci. Žádný není lepší, než ti ostatní. Budete-li se chtít spojit se svým andělem strážným, zapalte svíčku své oblíbené barvy. Přidejte vedle ještě bílou pro božství.

Zasvěcení do tohoto systému

První dva stupně může absolvovat naprosto každý a tím se spojit s intenzivní energií těchto bytostí. Po zasvěcení okamžitě ucítíte jejich přítomnost a to mnohonásobně oproti běžné práci s nimi. Také Vám bude předáno individuální poselství.

Hlavním zájmem andělů je přivádět energii k lidem a od lidí do božských sfér. Kdyby se tento proud zastavil, všichni včetně andělů bychom přestali existovat! Andělé řídí všechny zákony, jak kosmické, tak i lidské. V každém okamžiku mohou změnit lidský osud. Nikdy se však nebudou podílet na ničem špatném! Je-li zapotřebí nastolit spravedlnost, udělají to s láskou.

I. STUPEŇ

Při prvním stupni zasvěcení se naučíte, jak andělé vypadají, kdo je anděl strážný, o co je můžeme žádat, jak se s nimi spojit, jak je slyšet, andělské řády a jejich hierarchie. Ovládneme andělské písmo, odhalíme jméno našeho anděla strážného, naučíme se andělskému léčení, uvolňovat karmu a sliby minulého života, naučíme se barevnou andělskou ochrnu, psaní andělských peticí, invokační a evokační rituály, vyrábět svěcenou vodu, posvěcovat a nabíjet předměty, povíme si něco o andělských číslech, rozpoznáme pozemské anděly a také obdržíte věčné andělské světlo atd.


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

U I. stupně není žádný předpoklad. Může jej absolvovat každý zájemce bez mistrovských linií. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení. 

CENA ZASVĚCENÍ  I. STUPEŇ - 1.700 Kč / 81 €


II. STUPEŇ

Při druhém zasvěcení se naučíte léčení světlem, používání symbolu Boží Světlo, pojem Já Jsem, odvádění přivtělených duší, odpoutávání na dálku, povíme si o typech přivtělených duší, energie sedmi paprsků, používání fialového plamene k léčení, obdržíte důležité symboly a naučíte se vytvářet vlastní, zaměříme se i na meditaci atd.


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

U II. stupně není žádný předpoklad. Může jej absolvovat každý zájemce bez mistrovských linií. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení. 

CENA ZASVĚCENÍ  II. STUPEŇ - 1.500 Kč / 72 €

III. STUPEŇ

Při třetím zasvěcení se stáváte Mistrem/Učitelem. Naučíme se čistit auru, pracovat s vizualizací světla a dýchání, rozšířené techniky bílého světla, energetické čištění, automatické psaní a jeho symboly, jak předávat věčné světlo a zasvěcovací postup pro další osoby.


INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Podmínkou zasvěcení do III. stupně je Mistr/Učitel Reiki Usuiho systému/ Učitel Karuny - případně jiného Mistrovského systému. Zasvěcení se provádí dálkově ve smluvenou dobu. Obdržíte učební manuály a certifikát v PDF, které se zasílají na uvedený e-mail. U této iniciace se provádí jedno zasvěcení. 

CENA ZASVĚCENÍ III. STUPEŇ - 1.600 Kč / 78 €

 Zasvěcením Vás provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií               Boženka Papáčková                                                                                                                            💌 bozenka.skolavzestupu@seznam.cz 

Vyberte si dárek k zasvěcení a objednejte spolu se zasvěcením.