NEKONEČNÁ LÁSKA


 V Pravém Stvoření je každý Duch spojen s Nekonečným Zdrojem a taktéž se všemi ostatními Duchy. Neexistuje tam hierarchie, jak by se mohl někdo domnívat, a též tam není žádné oddělenosti či rozdílnosti mezi Duchy nebo Svrchovaným Stvořitelem, a vše je Nekonečná Láska. Tato skutečnost je nyní dostupná i v tomto Falešném Stvoření. Tento klam není nic jiného než odloučení od Pravého Stvoření v myslích jedinců v materiálním světě Stvoření Zla, které vytváří tmavou skvrnu v Pravém Stvoření. Když má někdo dost odvahy ponořit se hlouběji do temnoty, tak vidí, kam to vede. Když se dostanete až do samého temného středu a projdete jím, ocitnete se v opět v méně konzistentních oblastech temnoty, až z ní nakonec na druhé straně zase vyjdete do Pravého Stvoření! Když to zkusíte z jiného úhlu, zase dojdete ke stejnému výsledku. Vypadá to jako černý mrak v Nekonečné Lásce. Mrak tak hustých energií, že nakonec kondenzují do fyzické hmoty.  

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

K této iniciaci není žádný předpoklad a může jej absolvovat naprosto každý. Jedná se o samozasvěcení tzn., že iniciaci si klient aktivuje sám, dle manuálu. K tomuto zasvěcení se nevystavuje certifikát. Učební skripta samozřejmě obdržíte.