KLÍČ VĚDĚNÍ SFINGY


Sfinga je největší sochou na planetě. Nebyla stvořena chlupatými barbary, nýbrž velmi vyzrálou kulturou. A nepochází od někoho, koho v současné době na Zemi známe. Z vědeckého hlediska je to ten první neoddiskutovatelný důkaz ke skutečnému stáří civilizace, který je nutno akceptovat. Existovalo mnoho dalších důkazů, ty byly však jednoduše stále znovu zametány pod koberec. Touto informací o Sfinze dostal náš světový náhled trhlinu. To bylo okolo roku 1990 a ta trhlina se stále více rozšiřuje. Nyní máme akceptované důkazy, že to tak muselo skutečně být, že už před 10.000 lety byl někdo na Zemi s vysokou civilizací. A v souladu s tím se stává také zřejmé, proč to změní zcela náš pohled na nás.  

Jak říká Cayce, je pravá tlapa Sfingy otvor, který vede k Síni záznamů. Thot i Cayce se nechali slyšet, že existují fyzické objekty, které by měly být skryty v podzemním prostoru nedaleko Sfingy a poskytují absolutní důkaz, že už dlouho před námi existovala na této planetě vysoce vyvinutá kultura. Thot říká, tyto objekty mají dokazovat existenci takových pokročilých kultur až do doby pěti a půl milionů roků zpět. Ve srovnání k těmto prastarým kulturám vězí naše kultura ještě v dětských botkách. Skutečností je, že podle Thota civilizace na této planetě dosahuje 500 milionů let zpět a naše první kultura přišla původně z hvězd.  

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

K této iniciaci není žádný předpoklad a může jej absolvovat naprosto každý. Iniciaci ZDARMA provádí Mistr/Učitel. Učební skripta i certifikát obdržíte v PDF e-mailem. Zasvěcení je dálkové.