KARMICKÝ HOROSKOP


ZAČNI ČÍST VE SVÉ VLASTNÍ KNIZE

Karmický horoskop, je horoskop pro současnou inkarnaci. Prostřednictvím tohoto horoskopu poznáme a pochopíme odkaz naší minulosti, což jsou cenné informace nejen pro náš duchovní růst, ale pro život jako takový. 

Karmické horoskopy nám slouží k pochopení odkazů minulosti ( minulých životů ) a především k pochopení karmického úkolu v tomto životě. Objasňují nám plán současného života a poukazují na karmické zatížení a dluhy minulých životů. To jsou věci, které jsou pro náš život velmi důležité a mají nezastupitelnou roli pro možnost našeho duchovního růstu.

Mnohdy se nám zdá, že v našem životě na Zemi není žádná spravedlnost. "Celý život dělám dobré skutky a jdu z jednoho utrpení do druhého. A druzí jen kradou, ubližují a daří se jim dobře". Každý sklidí, co zasel. A sklízíme nejen to, co jsme udělali nesprávně, ale i to, co jsme měli udělat a neudělali, přestože to bylo v našich silách. Vše, čím trpíme, jsme si připravili sami. Věci, které nás v minulosti nějakým způsobem poznamenaly, přesně odpovídají potížím, které nás trápí v současném životě. Duše si pamatuje, čím se kdysi zabývala. Proto se objevují stejné sklony a podobné skutky nás často provázejí i dalšími životy. Jeden a ten samý problém se vrací tak dlouho, dokud ho člověk sám nepochopí a neopraví nebo nezmění. Člověk nakonec dojde k poznání, že musí odpustit. A dokonalé odpuštění znamená i odproštění se od karmy.

Cesta našeho vývoje je poseta chybami, které vznikly z nevědomosti. Dnes jsou uloženy ve zdánlivém zapomění, ale při návratu zpátky se divíme, že jsme byli schopni ubližovat a dokonce z podlosti, chamtivosti, či dalších zištných důvodů jeden druhého třeba i zabil. "Dluhy" a závazky nemíváme obvykle pouze k jednomu jedinému člověku, ale většinou k více lidem, ke kterým se rodíme právě pro zrušení karmy. Karmické vazby bývají rozloženy do mnoha životů a vystupuje z nich i velké množství osob. Na tom, jak se nám daří dnes, můžeme vysledovat minulost. Jak se chováme nyní, takovou si připravujeme budoucnost. Pokud jsme někoho připravili o život ( a to i nevědomě ), nezbývá nám nic jiného, než projevovat vůči této duši obrovskou lásku a nedivit se, že není opětována. Musíme nejdříve odčinit všechno, co jsme zavinili a tepreve pak můžeme dojít pokoje a klidu. Není však důležité pátrat, proč si s někým nerozumíme. Stačí nastoupit cestu lásky a odpuštění. Pak se vztahy upraví samy.

HOROSKOP, SE KTERÝM POZNÁTE SKUTEČNÉ ENERGIE SVÉHO ŽIVOTA.

KARMICKÝ HOROSKOP OBSAHUJE

 • vyjádření Vašeho karmického slunečního znamení
 • sílu elementu slunečního znamení
 • zvířetníková znamení/planety a nemoci
 • astrologie a Váš původ minulého života
 • astrologie a povolání minulého života
 • vyspělost Vaší duše a zpracovaná témata
 • karmická znamení - silně karmicky obsazená znamení
 • cíle a přání duše
 • retrográdní planety - jaké vlivy a omezení si neseme z minulosti
 • lunární uzly - hlavní karmické úkoly
 • karma Černé Luny ( Lilith ) - vaše emoce
 • karma Chirona
 • Bílá Lána ( Selena ) - pozitivní aspekty minulého života
Rozbor je vyhotoven v individuálním rozsahu stánek =  15 - 30 stran A4 ( Záleží na rozsahu retrográdních planet. Někdo nemá žádnou a někdo jich má třeba 6. 

CO MI KARMICKÝ HOROSKOP PŘINESE

Neuvěřitelné poznání sama sebe a mnoho "aha" efektů. Astrologie je věda, která dokáže mnohé a její přesnost je téměř nezpochybnitelná. Nebeská tělesa jsou stálá, čteme v nich různé vlivy v nebeské mapě, které nelze změnit nebo ovlivnit. Oproti jiným technikám ( výklady karet, kyvadlo, apod., kde každý vykladač vyloží něco jiného, je astrologie vždy stejná), a proto je astrologie u výkladů minulých životů v popředí. 

Z horoskopu minulého života si proto odnášíme mnohá poznání o nás samotných. Dokážeme horoskop přesně dosadit do dějů a událostí, které nás v tomto životě potkávají. Nahlížíme za roušku minulosti a poznáváme souběh našeho minulého chování, které utvořilo naší současnost. Dokážeme pochopit, proč se nám dějí určité věci v životě a poté s nimi efektivně pracovat. Poznáme své pozitivní stránky, kde má naše duše za sebou kus náročné cesty poznání, a nyní sklízí úspěch. Poznáme skutečný odkaz naší minulé práce a pochopíme kým jsme a kam mají směřovat naše další kroky k úspěchu a štěstí.