ROZHODNUTÍ PŘED NAŠÍM NAROZENÍM

Než naše duše projde branou do pozemského světa, shromáždí se kolem ní nanebevzatí mistři, archandělé a vysoké božské bytosti včetně vyššího Já. Toto shromáždění probíhá za účelem uvědomění si toho, co daná duše na Zemi prožít a jaké zkušenosti chce posbírat. Jaké dobro chce vykonat a čím chce přispět do kolektivního vývoje lidstva.

V závislosti na stupni vývoje duše, jsou připraveny různé prožitky, které danou duši čekají, kterými projde, aby později mohla postoupit ve svém vývoji k dokonalosti.

Tento koloběh života je dán naprosto všem lidem a bytostem. Všichni procházíme mnoho životů a různých zkušeností, na základě, kterých můžeme posouvat své uvědomění dále k poznání a konečnému osvícení.

Pojďme se naučit, jaké dary a energie si na tento svět přinesla naše duše. Také to, jaké lekce máme od svých rodičů.

Každé jméno nese určité vibrace, kde tyto vibrace jsou kódy našeho poslání zde na Zemi. Můžeme v nich číst lekce a úkoly, nebo také dary, které si přinášíme.

Naše jméno je pečlivě vybráno, aby přesně rezonovalo s naší duší. Když je vybráno, je telepaticky předáno našim rodičům, aby nás mohli pojmenovat v souladu s naším posláním.