VHLED DO JEDNOTLIVÝCH ČAKER

23.08.2023

Čakry jsou energetická centra, která slouží k propojování veškeré energie, která vchází do těla a následně odchází. Dělíme je na 7 hlavních a asi 40 vedlejších, ale celkově se jich dá dopočítat kolem 88 ooo. Od roku 2012 se bavíme o 12ti základních čakrách, ale nyní zůstaneme u 7 hlavních, které všichni jistě známe. Obvykle průměr čaker je 10 - 15 cm, ale při duchovní práci se mohou rozšířit a také zvýšit svoji vibraci. Vypadají jako okvětní lístky lotosu a neustále se otáčení. U žen se první čakra točí doleva a druhý doprava atd. U mužů se první čakra točí doprava a druhá doleva atd.. Tento otáčivý pohyb způsobuje to, že přední stranou těla nasáváme energii z okolí a zadní stranou těla energie odchází. Představit si to můžete jako přijímače energie z přední strany těla kde jakoby vcucneme tu energii a ze zadrní strany, tedy ze strany zad energii uvolňujeme.

Každá čakra má svojí vlastní barvu, která je svojí intenzitou závislá na funkčnosti dané čakry a na jejím harmonickém fungovaní. Tady jsou tedy barvy krásně pestré a její točivý pohyb je svižný a pravidelný. Pokud je čakra v nějakém omezení, je její barva vybledlá, prošedivělá a točí se pomalu nebo v nějakých deformacích. V takto postižené čakře vzniká poté nemoc, nebo jiný fyzický problém a to ve spojení s postiženou čakrou.

1. čakra

Základní " kořenová " čakra - MULADHARA

Její energetické centrum nás spojuje se zemí. Ukotvuje nás a udržuje naživu. Tvoří životně důležitý základ a pramen pro vitální síly dalších čeker. Její energie nás spojuje s fyzickým světem, dodává nám sílu, oddanost a stabilitu. Září sytě červenou barvou a najdeme jí na spodní části pánve.

Mezi otevřené dary první čakry patří pozitivní " ano " k životu na Zemi. k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Poskytuje nám zemitou pevnost pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat. Do oblasti jejího působení také patří budování existence, materiální zabezpečení, stejně jako sexualita coby funkce k plození dětí.

Je-li však funkce této čakry blokována , jsme příliš materiálně založení a máme tendenci vše vlastnit. Libujeme si ve smyslových prožitcích jako je jídlo, sex, alkohol apod. Je nám zatěžko dávat i brát, nejsme schopni něčeho se vzdát. Při pomalém nebo zablokovaném otáčení se vznášíme v oblacích, vzdalujeme se od reality, nejsme schopni řešit každodenní problémy. Stresy které čakru blokují jsou nevíra ve vlastní sílu, absence přání žít, zloba na ty, kteří jsou energetičtí a odolní, odmítání fyzické síly, přání utéct před životem.

Špatná funkce první čakry působí na vše pevné: páteř, kosti, zuby, nehty, nohy, kyčle, kostrč, konečník, tlusté střevo, tvorba krve, stavba buněk.

Mezi typické nemoci patří: zácpy, hemeroidy, záněty tlustého střeva, průjmy, nemoci kostí a kyčelních kloubů, vysoký i nízká krevní tlak, ledvinové kameny, páteř a celý nervový systém a další.

2.čakra

Sakrální čakra " křížová, sexuální " -SVADHISTHANA

Je centrem naší sexuální energie a pocitů. Je sídlem emocí. Je emocionálním centrem uměleckého cítění a plodnosti. Je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodící síly. U mužů nese impuls ke stvoření nového života. Otevírá naši přirozenost vůči ostatním lidem. Je rozhodující pro všechny mezilidské vztahy.Ovládá lidské pudy. Do její působnosti patří rozmanité erotické hry a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení. Září krásně oranžovou barvou a najdeme ji nad stydkou kostí.

Špatná funkce druhé čarky spočívá v neplodnosti, sexuální stránka může být vyhrocena do extrémů - člověk odmítá a popírá sexualitu nebo naopak ji používá jako drogu. Může se vyskytnout opačná orientace. Její nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství nebo v pubertě, kde rodiče potlačovali smyslnost a sexualitu a dotyčnému chyběla smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí, sexuální chladnost a život nám připadá smutný.

Stresy, které čakru blokují jsou neschopnost mít rád opačné pohlaví, Obviňování druhého kvůli skrytí vlastních chyb. Pocit viny a méněcennosti, rutinní sex bez lásky, Zloba a přání způsobit druhému bolest,neschopnost cítit uspokojení ze sexuálního života. potlačování vlastní náruživosti, , odmítání sexuality, odmítání svého pohlaví. Vztah k sexu se studený a amorální.Nepřiznání, že sex znovuobnovuje životní sílu.

Disharmonická funkce druhé čakry působí na vše tekuté: krev, moč, spermie, míza, trávicí šťávy, oblast pánve, ledvin, močový měchýř, rozmnožovací orgány, vaječníky a prostata.

Mezi typické nemoci patří: bolesti v kříži, pohlavní nemoci, AIDS, problémy s ženskými orgány a menstruací,, cysty na vaječníkách, nemoci varlat, nemoci močového měchýře, ledvin apod.

3. čarka

Čakra solar pexu - MANIPURA

Třetí čarka představuje naše slunce, naše centrum síly. Je to oblast v níž se nachází ego a souvisí se silou osobnosti a vědomím vlastní cesty. Také je sídlem moudrosti a jejím prostřednictvím přijímáme slunečné energii. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu k věcem a ostatním lidem. Je to oblast kde vychází emoční energie. Odtud jsou řízeny naše lidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost citových vazeb. Tato čakra otevírá naše vnitřní světlo a prosvětluje celý náš život. Jejím prostřednictvím vnímáme vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Harmonická funkce se projevuje tím, že máme pocit míru,vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Jsme sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektujeme pocity a osobnost ostatních. Cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Září krásnou žlutou barvou a najdeme jí dva palce nad pupkem.

Blokovaná třetí čakra způsobuje, že chceme všechno ovlivňovat podle svého názoru, prosazovat svou moc a dobývat. Žene nás k tomu vnitřní neklid a nespokojenost. Může to být způsobeno již tím, že jsme v dospívání měli málo uznání, proto jsme nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu. Cítíme se poražencky bez odvahy, všude vidíme překážky a trpíme pocitem, že na životní boj nejsme dost zralí. Často vybuchujeme a v naší podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, který jsme časem spolykali bez dalšího zpracování.

Mezi stresy, které čakru blokují patří nespokojenost, zloba, moc a trvdošíjná odhodlanost, vládnutí strachem, hrozbami, varováním, obviňováním, podezíráním,slzami apod. chamtivost,absence radosti, neochota pochopit své city, komplex méněcennosti, odmítání vlastních fyzickým potřeb, závislosti na vztahu k rodičům i jiným lidem, úzké spojení s matkou, neochota být zdráv.

Disharmonická funkce třetí čakry působí na: břišní dutina, spodní část zad, trávicí systém, játra, slezina, žlučník, žaludek.

Mezi typické nemoci patří: cukrovka, nemoci slinivky břišní, nemoci jater, sleziny, žlučníku, žaludku, dvanácterníku, žaludeční vředy, kýla, pálení žáhy, střevní nemoci apod.

4. čakra

Čakra srdeční - ANAHATA

Je centrem nezištné, bezmezné lásky, bratrství a soucitu. Vytváří střed čaker a je branou do duše. V ní se spojují tři spodní emoční centra se třemi horními. Harmonie této čakry je centrem opravdové lásky. Vibrace našeho srdce dokáže přeměnit svět a sjednocovat. smiřovat a uzdravovat lidi v našem okolí. Vyzařuje přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otevírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota je pro nás samozřejmostí . Máme radost z dávání, aniž bychom něco očekávali. Úloha této čakry je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí a lásce se projevuje skrze čakru srdce. Ve své dokonalé formě je zdrojem dokonalé lásky vedoucí k sobě samému, kterou není možné ztratit. Ve spojení s horními čakrami se láska stává láskou boží a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření a ke spojení srdce s Univesrem. Září krásně zelenou barvou a najdeme ji uprostřed hrudníku vedle srdce.

Disharmonická funkce této čakry se může projevovat různě. Nejsme spojeni se zdrojem lásky a proto nejsem otevřeni lásku přijmout. Jsme zranitelný a závislí na lásce a náklonnosti druhých. Když jsme odmítnuti, cítíme se hluboce zasaženi a pak se uzavřeme a jsme smutní a deprimovaní. Náš život je studený nebo bezcitný, nevyrovnaný a depresivní.

Mezi stresy blokující srdeční čakru patří, narušené cítění lásky, nemají mě rádi, nejsem hoden lásky. Pocit viny před milovaným člověkem. Potlačená láska, svět je tvrdý a vládne zde právo tvrdého a silného.

Disharmonická funkce srdeční čakry působí na: horní část zad, srdce, hrudník, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže a ruce.

Typické nemoci: nemoci srdce a krevního oběhu, srdeční arytmie, nemoci imunitního systému, alergie, rakovina, chronické únavové syndromy, viroví onemocnění, AIDS, kožní nemoci, plicní onemocnění a dýchací problémy.

5. čakra

Krční čakra - VIŠUDDHI

Zde se nachází centrum lidské vyjadřovací schopnosti, komunikace a inspirace. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije: smích, pláč, pocity radosti a lásky, stejně tak strach, vztek, naše úmysly, přání, myšlenky, názory a vnímání vnitřního světa. Je čakrou umělců, sídlí v ní totiž inspirace a schopnost sebevyjádření. Při správné funkci této čakry vyjadřujeme otevřeně a bez obav svoje pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsme schopni přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Jednáme s ostatními přímo a máme také dar umět naslouchat srdcem a vnitřním porozuměním. Náš hlas je plný a příjemně znějící. Nenecháváme se příliš ovlivňovat a umíme říci ne. Má krásnou světle modrou barvu a sídlí v hrdle.

Disharmonická funkce 5. čakry narušuje porozumění mezi hlavou a tělem. Je to čakra výmluv. Je zde patrný strach ze selhání nebo neúspěchu. Nevědomé pocity viny a strachu nám zabraňují vidět se takový jací jsme a svobodně vyjadřovat své nejhlubší myšlenky a pocity. Skrýváme svoji skutečnou podstatu. Naše řeč může být neuhlazená a hrubá nebo studená. Může se objevit koktání nebo máme při řeči knedlík v ústech. Také můžeme zneužívat svá slova k manipulování s ostatními. Nebo naopak příliš hovořit.

Stresy, které čakru blokují: problémy v komunikaci, nervózní hodnocení, pocit bezradnosti, všechny city, které svírají hrdlo a dusí slzami. neschopnost žít vlastní život, neumět přijmout co nabízí život. Obviňování ostatních, pocit zavržení, strach z neúspěchu a hanobení druhých.

Disharmonická funkce působí na: plíce, průdušky, hltan, hrtan, hlasivky, oblast krku, šíje, spodní čelisti, uši, štítná žláza a paže.

Typické nemoci: štítná žláza, astma, bronchitida, rozedma plic, bolesti v krku, záněty krčních mandlí, sluchové potíže, afty, zuby, roztroušená skleróza apod.

6. čarka

Třetí oko - ADŽŇA

Je centrem intuice, intelektu a sebekontroly - sídlo vyšších duchovních sil. Síla představivosti tu vytváří energii k naplnění našich idejí a přání. Touto čakrou můžeme vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.. Díky ní přichází intuice, jasnovidění, jasnoslyšení a jasnocítění. Zde překonáváme hranice racionálního rozumu. Harmonicky fungující šestá čakra otevírá mimosmyslové vnímání a náš vnitřní zrak. Používáme inspiraci, intuici a fantazii. Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je sídlem duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování, paměti a vůle. Na tělesné rovině jde o nejvyšší řídící centrum nervového systému. Září indigově modrou barvou a nachází se uprostřed čela.

Disfunkce této čakry způsobuje, že člověk se při všem řídí jen rozumem a platné je pro něj to, co je rozumem pochopitelné a vědecky ověřené. Vnitřní duchovní poznání odmítá jako nerealistické. S tím může být spojena zapomnětlivost a poruchy zraku.

Stresy: konflikty mezi světem citů a světem rozumu. Nespokojenost se svým zevnějškem. Bezmocnost při vytváření nebo uskutečňování plánů. Představy neodpovídající skutečnosti nebo negativní představy. Strach z odpovědnosti. Neochota konat. Protest proti všemu. Nestabilita citů.

Disharmonická funkce působí na: malý mozek, uši, noc, oči, obličej, dutiny a centrální nervový systém.

Typické nemoci jsou: tlakové bolesti hlavy, migrény, problémy se zrakem, oční zákaly, záněty horních cest dýchacích, potíže s dutinami, ušní problémy, nervová onemocnění.

7. čakra

Korunní čakra - SAHASRÁRA

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti člověka. Je centrem kosmického vědomí a stavu absolutního pochopení. Tímto místem jsme napojeni na Boha a na Vesmír. Jako nejvyšší čakra obsahuje všechny energie nižších center. Je výchozím bodem pro projevy energií všech čaker. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začíná kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencí. V úplném probuzení sedmé čakry dochází k poznání, že nadrealita je vlastně přirozenou vlastností člověka. Harmonice této čakry způsobí že, se z nás stane osvícená bytost a světlo, které vyzařuje, otevírá srdce všech dalších bytostí. Všechno vědění už potom existuje uvnitř nás.

Disharmonii této čakry poznáme tak, že máme stále pocit oddělenosti od plnosti bytí , zůstává nám uzavřen přístup k množství vědění, zkušeností a schopností a stále nebudeme zbaveni pocitu strachu. Můžeme pocítit k nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti.

Disharmonie této čakry působí na: velký mozek a lebku

Typické nemoci: deprese, schizofrenie, epilepsie, Parkinsonova nemoc, mozková onemocnění.