CO JE KVANTOVÁNÍ

13.11.2023

NÁHLED DO FYZIKY

Všechny látky a vše co je, se skládá z molekul a atomů. Atomy se skládají z elementárních částic - tedy: protony, neutrony a elektrony. Toto se každý z nás učil ve škole, takto chápeme fyzickou realitu, která je prohlášena za celkový koncept fyziky.

Ale pojďme se podívat ještě hlouběji. Pojďme se podívat například do křesla. Z čeho se skládá:

  • Potah
  • Polstrování
  • Kostra

Toto je realita, kterou můžeme vidět pouhým zrakem. Ale my půjdeme dál v našem pozorování. Podíváme se na křeslo očima fyziky. Co najdeme pod kostrou křesla:

  • Molekuly
  • Atomy
  • Elementární částice - ( protony, elektrony, neutrony )
  • Nulový bod - kvantové pole

Převeďme si nyní tento fyzický základ:

Protony, elektrony, neutrony jsou tak malé, že je ještě nikdo neviděl, ale víme, že tam jsou, že se dají vypočítat. Také fyzici se shodují, že existují.

Kvantová fyzika jde ještě dál. Řeší částečky tak malé, že už ani náš mozek, náš rozum, naše představivost je nedokáže pojmout.

Ale zůstaneme u toho atomu, kde jde vidět to, co je pro nás ještě relativně pochopitelné. Když vezmeme atom, tak uvnitř, ještě jakoby pod těmi elementárními částicemi najdeme elektromagnetické vlnění, což je to, díky čemu držíme pohromadě. Můžeme si to představit, že elektrony a protony mají opačný náboj, proto se přitahují a drží tedy pospolu. Tak jako magnet, který má 2 póly. Když dáme opačné póly magnetu k sobě (severní a jižní), tak se přitahují a drží pohromadě. Ale stejné k sobě nedáme. A právě na těchto nejmenších částečkách vzniká elektromagnetické vlnění.

Dále najdeme tzv. nulový bod neboli kvantové pole. Toto pole si můžeme představit jako začátek, dělící čáru nad kterou máme všechny uvedené složky ( atomy, molekuly, kostra, polstrování, potah - křeslo.

Pod touto dělící čárou je obrovské nic, ze které vše pochází, kde se vše začíná tvořit a proniká do reality.

To, jak budeme tvořit, je už na každém z nás, ale je dobré si uvědomit, že na tomto principu máme vystavěno naprosto vše, co se v našem životě odehraje.

Jak to pozitivní, tak to negativní, kde oboje je tvořeno myšlenkou.

Zkuste si to představit ještě takto:

Představte si ještě jednou to křeslo. Pokud ho vidím, tak je zhmotněné. Ale pokud si ho jen představím (je to myšlenka) - tedy jen vlnění. A v tu chvíli, kdy je to jen vlnění, tak nejsme omezeni ani prostorem ani časem.

Tolik z pole vědy o kvantové fyizice, kde sami vidíte, jak se vše dokonale propojuje a dává smysl celému tématu, kde už i vědci připustili, že vše je energie - vlnění - myšlenka a zde se propojuje věda se spiritualitou.

PROPOJENÍ KVANTOVÉHO POLE S DUCHOVNÍM PRINCIPEM

Pohledem kvantové fyziky jsme z největší části tvořeni prázdným prostorem, neboli světlem, čili informací. Podle toho, jaké informace ve svém poli máme, se na hmotné úrovni projevuje náš život - štěstím, neštěstím, zdravím, nemocí, láskou, nepříjemnými vztahy, zdravým kolenem, bolavými zády, dostatkem financí, jejich nedostatkem a tak dále. Základem veškeré hmoty je informace, myšlenka. Když chceme postavit dům, nejdříve nás to napadne - přijde myšlenka, stvoříme jej v myšlenkách, pak jej posuneme do hmoty nákresem a posléze i vršením cihel. Stejné je to se zdravím. Když chci, aby mé koleno nebolelo, musím nejdříve přijmout myšlenku zdravého kolena a tato se pak projeví na hmotném těle.

KVANTOVÁNÍ

Kvantování je práce s naší myslí, kde si tvoříme svoji realitu tady a teď, tím jak myslíme.

Je to systém přitažlivosti. Co vysílám, to dostávám. Technika nám umožňuje měnit naše vnímání. Zaměřit se na to, co chci a ne na to, co nechci. Každá myšlenka má energetický otisk a já se díky kvantování naučím si přitáhnout tu myšlenku, ten záměr, co chci. Dají se tak vlastně přepsat nepotřebné informace, za ty, co chceme. Lze tak i spoustu věcí opravit. Ve výsledku si můžeme postavit ve své mysli vše, co chceme a následně záměr myšlenky převést do reality.

PROČ PŘIŠLO KVANTOVÁNÍ

Jeden z hlavních důvodu je, abychom se naučili cestu z hlavy - mysli do srdce. Je to protože se výrazně mění vibrace planety a nám se vibrace navyšují také protože jsme její součástí. Díky kvantování si utišujeme mysl a cestou do srdce si můžeme tak plnit svá přání, která se prostě mohou stát, protože v klidu mysli do toho nevstupujeme. Další důvod proč kvantování je ten, že mohlo. Dříve přijít nemohlo protože různé systémy museli být zasvěcovány různými mistry, které nešlo vpustit do kolektivního vědomí, protože na to nebylo připraveno. Mistři s tím tedy uměli pracovat a neškodili si tím. Kdyby se vše pustilo mezi lidi, kteří s tím pracovat neumí, umíte si všichni představit ty následky.

Více, více, více a mnoho informací na našich kurzech :-)