KVANTOVÁ FYZIKA


Tento systém nabízí vstup do poznávacích procesů a rozšíření energie z oblasti kvantové fyziky. Můžeš se s Kvantovou fyzikou - Reiki koupat v kvantové pěně, vibrovat dimenzemi, nořit se do černých děr, nechat se zahřívat zářícím vesmírným pozadím, surfovat na proudu neutronů, přenášet supravodivé energie apod. Naučíš se přijímat poselství, než jsou odesílána, používat zakřivení prostorového času pro své omlazení, redukovat únavu nebo ji zcela odstranit a stvořit si takový život, který je úspěšný a naplněný tak, jak si to jen dokážeš představit.

Přijetím kvantových principů do svého života, přijímám také absolutní odpovědnost za svůj život. Už vím, že se mi "svět samovolně neděje", ale že já svůj svět tvořím svojí myšlenkou, a to ať vědomou či nevědomou.

Jsem tvůrce svého života, mám plnou svobodu i plnou zodpovědnost. 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

K této iniciaci není žádný předpoklad a může jej absolvovat naprosto každý. Iniciaci ZDARMA provádí Mistr/Učitel. Učební skripta i certifikát obdržíte v PDF e-mailem. Zasvěcení je dálkové. 

TAKÉ NABÍZÍME ZDARMA VŠEM, KTEŘÍ MAJÍ OD NÁS ZAKOUPEN KURZ KVANTOVÁNÍ.