POZNEJ DARY SVÉ DUŠE

Nejvíc, co pro sebe můžeš udělat je to, že poznáš, kdo jsi a pochopit, proč tady jsi! Toto je skutečná duchovní cesta seberozvoje a nelze jí ničím jiným nahradit. 
Ať uděláš a naučíš se cokoliv, vždy se vrátíš na svůj začátek. Svůj začátek najdeš v DARECH Tvé duše, které si sem na Zem přinášíš. 

Vzpomenout si na své Dary, které jsou naší mocnou esencí, bývá mnohdy složité, protože procházíme bránou zapomnění. Můžeme však své Dary/ své životní esence načíst a podívat se tak do tváře sami sobě a tomu, kdo doopravdy jsme. 

Náš život pak dostane zcela nový rozměr a my se teprve v této chvíli staneme skutečnými tvůrci, protože půjdeme životem ruku v ruce sami se sebou - se svoji duchovní podstatou/duší.  


Každá Duše má svůj specifický profil, který je tvořen individuální energií. Tyto energie, které nazýváme dary Duše, vypovídají o našich schopnostech, touhách i potřebách. Prostřednictvím uvědomění si, těchto Darů, můžeme žít v souladu s naším základním nastavením - naší Duší. Toto poznání vede k nekonečnému štěstí, hojnosti a dokonalému pochopení sama sebe.


Znalost svých Darů Duše je tu proto, abysme konečně začali činit rozhodnutí, dle toho, co je pro nás správné a v souladu s naší krásnou a nekonečnou Duší. 

Najdi sílu svého energetického potenciálu a staň se tím, kým skutečně jsi! Protože, jen když znáš svoji esenci a podstatu, můžeš být doopravdy šťastný/šťastná. S poznáním nejdeš hlavou proti zdi, ale s hlavou vzpřímenou, která Tě dovede domů k nekonečné lásce a jednotě. 

DARY JAKO MAPA NAŠÍ DUŠE

Každý máme obvykle 1 - 2 hlavní dary, které zastupují významné procento naší esence. Poté máme vedlejší dary, které  jsou většinou dva. Všem těmto darům můžeme ve svém životě věnovat pozornost tím, že je poznáme a na základě jejich poznání začneme dosahovat ve svém životě skutečné hojnosti ve všech úrovních bytí. 

Každý dar má dvě polarity. Jak pozitivní, tak tu negativní. Nelze je oddělit, protože dohromady tvoří celek. Když své Dary poznáme, pak se v nich začneme orientovat a dokážeme uskutečňovat svá rozhodnutí správným směrem. Pochopíme, proč se nám v životě dějí určité věci, proč nás přitahují určití lidé a zahájíme osobní cestu hlubokého vnitřního poznání, které vede k úspěšnému životu ve všech oblastech. Pokud setrváváme v negativní polaritě svých Darů, pak nám způsobují v této oblasti problémy, které se neustále vracejí do našeho života jako výzvy k pochopení.

Hlavní dary jsou to, co u nás převládá a čím se máme v životě řídit. Tato energie k nám také přitahuje ostatní lidi. Je to naše hlavní energetická složka, kterou musíme pochopit a využívat její silné stránky pro náš rozvoj a cestu celého života. 

První vedlejší dar, je naší výzvou v životě, co máme řešit z pohledu naší duše. Toto téma nás v životě velmi přitahuje, protože je důležitou výzvou pro současný život.

Druhý vedlejší dar, je forma, jakou svůj hlavní dar zprostředkováváme.

Veškeré informace jsou načteny pomocí channelingu a terapeutických metod.

OBDRŽÍŠ OD NÁS

= osobní e-book se svými Dary Duše =
= popis jednotlivých Darů =
= manuál jak s Dary pracovat a ukotvit je ve svém životě =
= osobní meditaci k hlavním Darům =
= podrobné informace k tématu =


PROČ DO TOHO JÍT

Poznáš pravou podstatu a energii své jedinečné Duše. Je to energie, která vytvořila Tvojí Duši a je to energie, ke které máš přístup. Tato energie oživuje Tvé fyzické tělo, Tvojí životní sílu, je podstatou života samotného. Čím více energie vitální síly jsme schopni získat, tím větší máme kapacitu pro vytváření naší pozitivní lidské zkušenosti.

Energii vitální síly přijímáme od Božského Zdroje a skrze plán naší Duše si k ní vytváříme přístup. Přizpůsobení se plánu naší Duše prostřednictvím volby nám dává obrovský přístup k energii vitální síly na úrovni třetí dimenze.

Získáním této mapy se budeš snáze rozhodovat a činit správné kroky v životě, které Tě povedou k úspěšnému a plnohodnotnému životu, protože budeš v souladu se svým Božstvím. 

Vědomě se vyvaruješ negativním polaritám svých Darů Duše, kterým říkáme " bloky a omezení ", které omezují náš přístup k energii vitální síly a omezují naši schopnost vytvořit to, co chceme.

Činěním pozitivních rozhodnutí, která jsou v souladu s tím, jak byl náš plán duše vytvořen Božským zdrojem, opravujeme bloky a omezení. To nás dostává zpátky k získávání energie vitální síly z Božského zdroje.

A proto je tak důležité znát Dary duše, protože pak víme, která rozhodnutí jsou pro nás negativní a která pozitivní.