TECHNIKY K OTEVŘENÍ 3. OKA

Když je vaše třetí oko otevřené, vyváženě používáte své city i logiku, abyste se v životě rozhodovali správně a moudře. Důvěřujete své intuici a víte, že žijete podle svého vyššího záměru.

V kurzu projdeme technikami, jak na otevření 3. oka pracovat, jak jej harmonizovat a rozvíjet. Součástí jsou podrobná cvičení a spousta teorie. Probereme naše smysly a definujeme si, jaké smysly máme nejvíce aktivní. 

Po absolvování kurzu budete mít ve svých rukou techniky k práci s třetím okem. Budete vědět, jaké smysly jsou u vás nejaktivnější a začnete svoji intuici vědomě používat.

TŘETÍ OKO OVLIVŇUJE

Vaši schopnost instinktů a intuici. Projevuje se i jako pocit v těle a v útrobách, kdy se nám při varovném signálu svírá žaludek nebo střeva nebo naopak v orgánech cítíme nadšení a uvolnění. Zahraniční zdroje to popisují jako ,,gut feeling", doslova ,,střevní vnímání". (Člověk má totiž dva mozky, jeden – myslící – je uložen v hlavě a druhý – zcela intuitivní a emoční – máme ve střevech, jak zjistila řada studií.)

Váš smysl pro vnímání hlubších souvislostí a synchronicity v životě.

Vaši schopnost naplnit svůj skutečný smysl života a najít svůj životní účel, protože je to jediný průvodce, který vám napovídá jít touto cestou. Logikou toho dosáhnout nelze, protože logika nevidí budoucnost ani skryté souvislosti.

Vyvažování emocí a rozumu.

Vaši schopnost poznat, jestli stagnujete a ztrácíte čas, nebo jdete kupředu správným směrem.


NAŠE SMYSLY

Všichni lidé nějakým způsobem využívají spirituální smysli aniž by o tom věděli. Každý člověk využívá jeden hlavní smysl na 80% a zbylé po 20%. Znamená to, že jeden ze smyslů vždy je pro nás hlavní. Mezi spirituální smysli řadíme:

= JASNOZŘIVOST - JASNOVIDĚNÍ =

= JASNOVĚDĚNÍ =

= JASNOCÍTĚNÍ =

= JASNOSLYŠENÍ =

Jak tedy můžeme poznat, který z těchto smyslů je náš hlavní. Existuje na to taková jednoduchá otázka, kterou když si zodpovíte, najdete svoji odpověď.

Tato otázka zní:

Jak se nejlépe učíte? – jde vám to lépe, když to vidíte, třeba napsané – potom váš hlavní smysl je jasnovidění. Je to pomocí poslouchání, když třeba posloucháte přednášku – potom je váš hlavní smysl jasnoslyšení.


Kurz odesíláme obratem po přijetí platby na uvedený e-mail. Materiál kurzu je v podobě PDF.