Životní rozbory jsou pro každého z nás trvalé a nelze je měnit, či do nich zasahovat. Je to náš životní potenciál, plán. Je to to, s čím naše duše přichází do života na Zemi. Co je v jejím poslání, v karmických dějí, v životním úkolu nebo učení. Tyto rozbory nás učí porozumět sami sobě a tím se propojit s duší. Člověk tak při svém osobním rozvoji může nalézt významné spojnice a odpovědi na velké množství svých otázek.