ZALMOXIS


V Pravém Stvoření je každý Duch spojen v Nekonečné Lásce s Pravým Stvořitelem a všechno v něm žije. Tak tomu je dokonce i v tomto fyzickém světě, protože to Temnota nemůže zrušit. Temnota se chová jako tmavá skvrna na bílé látce. Všichni jsme propojeni a všichni jsme stejná Nekonečná Láska, ale Temnota se snaží různou iluzí zkorumpovat Pravého Ducha jedince. Když se jí to podaří, tak úplně pohltí a ovládne jeho energii a využije ji pro své trvání. Chová se jako parazit i když podle měřítek Pravého Stvořitele je to jen malý parazit, ale trvale se snaží roztahovat se, protože je posedlý strachem, aby trval věčně. Proto jste pro Temnotu tak důležití, a proto je pro vás tak důležité uniknout. Jinak jste a budete pod stálou hrozbou, že budete pohlceni a stráveni. Zasvěcení Zalmoxis je systém iniciací, které byly velmi rozšířené mezi Dáky a Thráky. O žádném z nich nejsou písemné zmínky, neboť Dákové a Thrákové věděli, že by se je temnota pokusila zkomolit špatným výkladem a proto musely být tyto vědomosti předávány přímo a nesměly být zapsány. Nyní se doba změnila a toto zveřejnění je výzvou pro všechny, kteří v sobě nesou Pravého Ducha a Světlo, aby se stali plně uvědomělými. 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

K této iniciaci není žádný předpoklad a může jej absolvovat naprosto každý. Jedná se o samozasvěcení tzn., že iniciaci si klient aktivuje sám, dle manuálu. K tomuto zasvěcení se nevystavuje certifikát. Učební skripta samozřejmě obdržíte.