VODNÁŘ

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

VHODNÉ KAMENY

AKVAMARÍN * AMAZONIT * SOKOLÍ OKO * SAFÍR * DIAMANT * FLUORIT * CHALCEDON * CHRYZOKOL * JADEIT * LABRADORIT * MALACHIT * MĚSÍČNÍ KÁMEN * ONYX * OPÁL * TOPAZ * TURMALÍN * KŘIŠŤÁL * AMETYST * JASPIS * ČAROIT

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ZNAMENÍ VODNÁŘE


Vodnář je jedenácté znamení. Leží na 300° - 330° zvěrokruhu. Slunce do Vodnáře vstupuje 20. nebo 21. ledna.
Znamení Vodnáře tvoří novátory, revolucionáře a často i rebely, kteří hledají pravdu či
nové přístupy. Vodnáři jsou často považování za něco jako roznětka ve skupině lidí. Přichází
vždy s novými nápady, návrhy či řešením. Jsou velmi intelektuální. Vodnáři se mezi lidmi
cítí mimořádně dobře, dá se přímo říci, že kontakt se skupinou lidí vyhledávají. Partnerské
vztahy Vodnáře příliš svazují, proto dávají přednost spíš přátelství, než partnerství. Do
manželských svazků se příliš neženou!

Nepraktickou stránkou Vodnáře může být jistá netolerantnost cizích názorů, přičemž
jeho názory mohou být nereálné a neuskutečnitelné nebo nemusí být až tak docela pravdivé. Pro Vodnáře jsou však jediné správné. Příliš velká nezávislost, kterou Vodnář preferuje, může způsobovat obtížné navazování intimních vztahů. S lehkostí se však Vodnáři přenášejí přes problémy všedního dne, povznášejí se nad malicherné spory, a tak se jim daří
ušetřit se denních stresů a nepůsobit rozmrzelým a podrážděným dojmem.
Vodnář je andělem zvěstovatelem - zvěstovatelem volnosti a nekonečna, pokoušejícím
se změnit běh událostí, informovat o skutečné podstatě bytí. Vodnář hledá ideální rezonanci
s vesmírnými rytmy, hledá bytosti sobě podobné, stejně osvícené, intelektuálně rozvinuté
a chápající, osobité a neformální jako je on sám.

Vodnář už nemá čas ani sílu někoho učit a převychovávat jako Střelec, či snad dokonce
podporovat jako Kozoroh. Vyhýbá se čemukoliv, co by jeho, či ostatní, omezovalo ve svobodě. Ve všem nalézá sám sebe, veškeré jeho počínání má vést k pochopení vlastní výlučnosti. Zajímá ho všechno, co mu může napomoci k rozvoji a urychlení změny vědomí.
Elektronika, kybernetika, vesmírná logika, experimenty s psychotronickými prostředky, vše zvláštní, co vytěsňuje dávno překonané hodnoty do minulosti, na smetiště dějin.
Vodnář se vrací do prastarých kultur, snad i do časů mimozemské existence a čerpá odtud informace, kterými po určité transformaci a obohacení překvapuje své okolí. Vodnář se
pokouší znovu probudit a rozvíjet v sobě i v druhých takzvané nadpřirozené schopnosti jasnovidectví, jasnoslyšení, telepatii, létání. Pokouší se o to buď přímo nebo prostřednictvím nejrůznějších prastarých učení, nebo nepřímo s pomocí přístrojů, které by umožnily
účast v zázracích všem bez rozdílu.

Čím více se snaží předběhnout dobu, tím více zůstává osamocen. Takový je už úděl
starců, úděl těch, kdo si dovolují přespříliš předběhnout dobu, kdo se vznášejí příliš vysoko
nad horizontem, kdo se nechtějí smířit s daným řádem. Skutečná svoboda Vodnářova spočívá v umění volit, v umění proudit volně mezi bdělostí a spánkem, mezi smrtí a životem,
vstupovat do příbytků a těl, létat a přistávat a přitom nenechávat za sebou utrpení.
Skutečná svoboda spočívá ve schopnosti nechat se uvěznit tehdy, když je to třeba, a když
nastane správný čas pak ze své cely vyjít. Svobodni jsme tehdy, když se zbavujeme omezujících myšlenek a strachů, svobodni jsme tehdy, když dokážeme maximálně využít svá omezení i možnosti osvobození. Je to jedna z nejvíce rozporuplných bytostí ze znamení zvěrokruhu. Vodnář je nadán vysokým intelektem, schopností překvapivě brilantního myšlení a
anylýzy. Střetává se v něm rovina iracionálna s naprostou pragmatičností a výsledkem toho
jsou naprosto neotřelé závěry.

Vodnář je netrpělivý a protože se nedokáže vcítit do pocitů druhých, často za sebou nechává jen obraz zmaru. Miluje lidi, ale jaksi komplexně a na osobní problémy, či problémy
a potřeby svých blízkých, nedokáže reagovat. Jsou příliš přízemní při jeho honbě za ideály
všehomíra. Jako k partnerovi k němu nejlépe proniknete přes duševní stránku, vášněmi na
potkání nehýří. City jsou to nejposlednější, na co myslí, pokud vás potká.
Jestliže k němu ale proniknete, najdete oddaného, až svědomitého partnera a to i v posteli. Šlehající plameny vášní a výbuchy erotiky u něj nečekejte, ale poskytnete-li mu pohodlí, které má rád, je ochoten se s vámi učit cokoliv. Svádějte ho a veďte ho, to má rád.
Příliš ale neexperimentujte. Dejte mu najevo svou lásku a ponechte mu prostor pro jeho
vlastní fantazie. Nechtějte po něm ale jakoukoliv zodpovědnost, neomezujte jeho svobodu!
Jinak se otočí na podpatku a rychle zmizí. Výlevy citů a emocí považuje za vysoce nevhodné,
až trapné chování.