ÚVOD KE KURZU

ČIŠTĚNÍ RODOVÝCH LINIÍ

Vítejte v kurzu LÉČENÍ RODOVÝCH LINIÍ! 

Na úvod bych vám chtěla poděkovat za vaši účast, která jak brzy poznáte, je velmi důležitá a transformující. Naše rodové linie jsou s námi úzce spojeny na mnoha mentálních i genetických úrovních a jsme provázáni mnoha generacemi díky, kterým můžeme říci, že jsme dnes, kým jsme.

Rodové linie jsou témata, kterým se osobně věnuji řadu let a pracuji se svými předky velmi často. Proto mohu říci, že po této dlouhé a krásné spolupráci se svými předky jsem došla k tomu, se věnovat svým kořenům je emočně silné, ale nádherné. 

Jsem šťastná, že jsem mohla svým dětem a dalším generacím připravit start do života, který pro ně bude jednodušší, než jak tomu bylo u mé "nemocné" generace.

Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste vyslyšeli volání svého rodu, že něco uvnitř vás, vás zavolalo k tomuto kurzu, že můžeme společně spolupracovat a tím se posouvat do Nových Věků.

Z pohledu karmy mnoho z nás cítí, že karmická působení jsou výrazně zrychlena, to tak, že když přijde nějaká událost, tak věci se dávají urychleně do pohybu a vlastně dochází k rychlým karmickým reakcím. A to je přesně to období rychlého nástupu Nového Věku, kam jdeme, ať chceme nebo ne. Jsme v období, kdy k nám dopadají zrychlené energie, které mají čistící energii a právě i díky jejich podpoře, můžeme s podporou duchovních průvodců a průvodců Světla pracovat na čištění všech karmických provazů.

Rodová linie je považována za uzavřený systém, který funguje tak, že cokoliv se v rodě komukoliv a kdykoliv stane, se přenáší do celého systému a zapisuje se do DNA jako rodová karma.

My v našem kurzu budeme pracovat tak, abychom pochopili tento, na první pohled složitý systém, a abychom úspěšně dokázali osvobodit všechny zajatce naší minulosti. Zajatci myslím vzory a pravzory, které nás negativně ovlivňují a sami uvidíte, že jich je skutečně přemnoho a každý ucítíte velmi brzy, už v průběhu kurzu, jak se vám začnou uvolňovat některé vzory sami od sebe a vypozorujete na sobě změny, které jste vlastně jakoby vědomě nečistili a přesto tam ty změny budou, které povedou právě k vysvětlení, že to naši předci....

Pro někoho může být průběh kurzu velmi emotivní. Já sama, když jsem prvopočátečně i později se svými předky pracovala, jsem mnohokrát plakala. Je to opravdu silné téma, které nás nemůže nechat bez projevu emocí. Vězte však, že ucítíte-li bolest nebo lítost, půjde o uzdravující proces, kde skrze vás, bude odcházet bolest nějakého předka, nebo větší části rodu. Negativity se musí odfiltrovat/uvolnit/vyčistit a k tomu dochází skrze nás, jakožto potomka rodu. Nemusíme se proto pokaždé cítit v konfortní pozici, ale výsledek nás mnohonásobně odmění!

Uvědomme si prosím, že naši předci byli pouze lidé se svými životy, radostmi, starostmi i bolestmi. Dělali rozhodnutí, která si z pozice dnešní moderní doby neumíme vůbec představit, jejich životy byli náročné a stejně tak jejich volby, úspěchy a neúspěchy. Proto nemáme v rodě tzv. "černé ovce", máme pouze předky, kteří stále čekají na své uznání, na odpuštění a lásku. Dejme jim ji!

Na závěr bych vám chtěla říci, že kurz je pro naši skupinu společný, ale zároveň nabízím ( v rámci ) kurzu osobní konzultace nebo i společné video přenosy, kde se můžeme pobavit i k individuálním tématům. Mým cílem je záměr toho, dovést vás k úspěšné práci s předky, protože sama tuto práci považuji za mimořádně důležitou a velmi prospěšnou. Proto nebojte se na mě kdykoliv obrátit, když nebudete něčemu rozumět nebo budete mít nepříjemné pocity, prostě cokoliv. Jsem tady pro vás.


bozenka.skolavzestupu@seznam.cz           S Láskou, Boženka


SEZNAMTE SE S OBSAHEM KURZU 

Kurz nabízí 5 lekcí, které jsou tématicky rozděleny tak, aby navazovali a provedli nás celou oblastí naší rodové linie matky a otce. 

Každý týden bude na těchto webových stránkách zpřístupněna jedna lekce a to v termínech 17.10.2022 - 24.10.2022 - 31.10.2022 - 7.11.2022 - 14.11.2022.