UNAKIT

SÍLA PŘÍRODY

CHARAKTERISTIKA KAMENE

Unakit je kamenem vizí a extází. Uvádí do rovnováhy city s duchovnem. Pokud se položí na třetí oko, otevírá jej a umožňuje vyvolání vizí duchovního zraku. Zajišťuje uzemnění. Vhodný k meditacím. Slouží i k věštění. Přináší konejšivou a citlivou energii. Pohlcuje elektromagnetické záření. Umožňuje znovuzrození a přináší jasný vhled do minulosti, objasňující příčiny zablokování. Odstraňuje překážky bránící v duchovním růstu. Pomáhá při léčbě minulých životů. 

LÉČEBNÉ VYUŽITÍ

Poskytuje oporu při rekonvalescenci po těžkých chorobách. Léčí rozmnožovací systém. Napomáhá zdravému těhotenství a podporuje růst vlasů. 

OČISTA A NABÍJENÍ

Čistíme proudem vlažné vody. Nabíjíme na slunečním světle několik hodin.