TYRKENIT

SÍLA PŘÍRODY

CHARAKTERISTIKA KAMENE

Tyrkenit je spojován s klidem a pohodou. Podporuje klid a harmonii. Pomáhá s klidným spánkem. Je dobrý mediátor při spojení s vyššími dimenzemi. S pomocí tyrkenitu se lépe naladíte na poselství vašich andělů nebo průvodců. Rád cestuje mezi světy i časoprostorem. 

LÉČEBNÉ VYUŽITÍ

Pomáhá při nespavosti. Přispívá k dobrému stavu zubů a kostí.

OČISTA A NABÍJENÍ

Očišťujeme proudem vlažné vody. Nabíjíme na denním světle nebo za úplňku.