ČLÁNKY PRO KAŽDÝ DEN

Vítej ve světě příběhů a naučných článků ze světa spirituality!

PRŮVODCE VZESTUPEM

V roce 2012, kdy se otevřela brána k novému poznání, kde se začalo probouzet mnoho "spících lidí" k evoluční transformaci lidstva - Nového věku. Zazvonil nám budíček probuzení, který nás směroval k novým oblastem poznání. A to, velký zájem o duchovní a spirituální nauky. Tato témata se postupně odkrývala a nabývala na své síle.


CHRÁM KRÁLOVNY ELISABETH

Bohyně vytvořila tento Chrám pro lidstvo, abychom mohli dříve opustit břímě minulosti a vstoupit do nové doby, nového věku, kde je radost, svoboda a štěstí. Technologie pomáhá, aby ti, kteří na světlo v nás budou útočit, prozřeli, zmoudřeli a uvědomili si, že i oni jsou světlem a láskou.

SVĚTOVÝ SVĚTELNÝ SYSTÉM

Všichni teď procházíme velmi silnou očistou. Jde o to, abychom to, co vyplave na povrch (bloky z minulosti, programy) uměli zpracovat, přijmout a pustit to, nechat to vědomě projít a dívat se na to, i když to bolí (strachy, lpění, závislosti, manipulace, ovládání ...) Každému se to tak nebude dařit zvládat, půjdou s tou negativní energií ven, nenechají ten transformační proces projít uvnitř sebe.

LÁSKA vs. STRACH

Procházíme závěrečnými fázemi Vzestupu, temným obdobím, které nám dává na výběr ze dvou cest. A to, cesta lásky nebo cesta strachu. Nic dalšího mezitím není, pouze tyto dvě možnosti. Třídimenzionální realita se hroutí a brzy jí nebude možné udržet. 

CO JE VZESTUP PLANETY ZEMĚ

VZESTUP, je proces, kde se naše planeta Země navrací po těžké a náročné cestě fyzického omezení do stavu božskosti, a přibližuje se jednotě celku. Spolu s ní musí vzestoupit vše, co planetu obývá. Z planety se stává HVĚZDA, která v rozměru 5D započne nový cyklus vývoje, který je v podstatě její obnovou. 

PROCES VZESTUPU PLANETY ZEMĚ

Energie vzestupu, tedy převibrace z 3D do 5D působí na všechny živé bytosti na planetě Zemi. Rozdělit je můžeme pouze na vědomé přijetí těchto změn, nebo na nepřijetí a stále trvající spánek.

ROZDÍL 3D A 5D

Třetí rozměr, neboli 3D, jsou tři dimenze, ve kterých nyní žijeme své fyzické životy. Tyto životy vnímáme svými pěti smysly tj. čich, hmat, sluch, zrak a chuť. V této dimenzi se můžeme pohybovat nahoru, dolů, doprava a doleva. Je to svět současného bytí, kde procházíme současnou inkarnací, kde se v této hmotě učíme a vyvíjíme se skrze poznání již zmíněné hmoty a materialismu.  

SVĚTELNÁ ŘEČ

Světelný jazyk je založen na vědomí jednoty. Ve vědomí jednoty nejsou myšlenkové formy destrukce. Jakmile iniciát stělesní všech 144 symbolů světelného jazyka, přestoupí všechny destruktivní vzory na všech úrovních reality, vědomé, podvědomé a nevědomé. 

KARTY KE STAŽENÍ ZDARMA

ČAKRY A MINERÁLY

Čakry, naše energetická centra, lze harmonizovat pomocí vhodných kamenů, které mají v sobě vysoké vibrace a dokáží vyladit a upravit naše vlastní vibrace. V kamenech se přirozeně nachází energie Matky Země, kde vznikaly po mnoha milióny let. Každý kámen je z jiného naleziště a každý má svůj specifický vliv i barvu.

ČAKRY A VZTAHY

Když miluji někoho láskou 1. čakry, chci se o něj postarat. Materiálně ho zabezpečuji, dávat mu bezpečí. Pokud to umím, dávám i emocionální bezpečí. Starám se o jeho základní živel potřeby.  


JAK VYPOČÍTAT ŽIVOTNÍ ČÍSLO

Životní číslo ukazuje typ naší osobnosti. Ukazuje naše přednosti i nedokonalosti. Odtajňuje nám plnou náruč možností, které nám život nabízí. Jeho vlastnosti využíváme po celý život. Můžeme ho použít k hlubšímu proniknutí do naší duše, do našeho sebepoznání.

Vypočítejte si s námi své životní číslo :-)

KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA

Jaké je Tvé karmické učení, dle životního čísla?JAK UVOLNIT KARMU

Karma je dávná víra v to, že vše, co děláme, je ,příčinou" všech ,,následků", které pocítíme později. Víra v karmu je způsob nahlížení na univerzální zákon příčiny a následku, ale není jediným způsobem. Příčina a následek je nezměřitelný zákon, který ale neříká, že bychom měli být ,trestáni." Nebo "omezováni" za naše dřívější prožitky. 

ANDĚLSKÁ ABECEDA

Každé písmeno nese nějakou energii/vibraci. My se dnes podíváme na význam jednotlivých písmen, dle andělské abecedy. Z písmen si můžete složit celé své jméno a zjistit jaké vibrace v sobě ukrývá.

REINKARNACE

Reinkarnace spočívá v tom, že duše neumírá společně s fyzickým tělem, do kterého se vtělila. Duše je věčná a prožívá mnoho životů. Duše se vtěluje do různých těl a do různé doby proto, aby se rozvíjela a napravovala chyby z minulých životů.  

ARCHANDĚLÉ

Kdo jsou to ARCHANDĚLÉ? Jakou plní funkci a v čem nám mohou pomoci?

AKTIVAČNÍ KÓDY

Pokud uvidíte čísla zdvojená, tak to zdvojuje (zesiluje) jejich vliv i energii. A když uvidíte trojité číslo, pak jeho důsledek bude trojnásobný. Význam je tentýž, pouze na vyšší vibraci. (Např. číslo 333 vás vyzývá k práci s kristovským vědomím, ale na vyšší úrovni).

ENERGETICKÁ TĚLA

Každý člověk je tvořen fyzickým tělem a šesti jemnohmotnými, které většina lidí nevnímá, protože nejsou dostupná našim smyslovým orgánům. Nenacházejí se na povrchu lidského těla, ale okolo něj. Je to takový obal a těch obalů je teda několik. Pojďme si některé přiblížit.

ZÁKLADNÍ ČAKRY

Čakry jsou energetická centra, která slouží k propojování veškeré energie, která vchází do těla a následně odchází. 

Každá čakra má svojí vlastní barvu, která je svojí intenzitou závislá na funkčnosti dané čakry a na jejím harmonickém fungovaní.

BŘÍMĚ PANENSTVÍ

Naši předkové žili podle zákonů Rita - nebeské zákony o čistotě Rodu a krve. Tyto zákony se staly známými až v polovině 19. století. Nyní se referuje na zákony Rita pomocí řecké jména - Telegonie.

MĚSTO SHAMBALLA

 Shamballa je mýtické město, které není v naší dimenzi. Lze jej chápat jako pulzující srdce duchovního krevního oběhu matky Země. Je součástí vadžra těla ( nezničitelného těla ), ve kterém proudí nefyzická vibrace zvaná kundaliní. Je to éterické pole, či živoucí tělo, které je schopno přijímat vibrující energii kosmu a tu transformovat tak, aby vyživovala hmotu.

BOSENSKÉ PYRAMIDY

Bosenské pyramidy objevil v roce 2005 doktor Semir Osmanagich. Jejich stáří je dle moderního radio carbonového testování odhadnuto až na 34 000 let. Pyramidy jsou pokryté několika vrstvami pevného betonu, který je dle testů tvrdším, než je nám v současnosti znám nejtvrdší beton, který dokážeme vyrobit. 


UTAJOVANÁ HISTORIE

Náš prvopočátek musíme začít cykly planety země, protože historie planety je poměrně hlubší a obsáhlejší, než je nám zprostředkováno historickou linií archeologie a odtajněných věd obecně. 

SÍLA MYŠLENKY

MYŠLENKA je základní hybnou silou ve vesmíru. Je to ten nejsilnější nástroj, jaký člověk dostal od Boha, protože s pomocí tohoto nástroje si v životě "vyrábíme" absolutně všechno. Úspěch či neúspěch v našem životě se odvíjí od toho, jakým způsobem používáme své myšlenky. Zrovna tak i "nemoci" jsou výsledkem našeho myšlení. 

ANDĚLÉ A DNY V TÝDNU

Den v němž přicházíme na svět nám hodně napoví, jací jsme, jak budeme putovat na své životní cestě a jak naplníme svůj životní osud. Ti, kteří se hlouběji zabývají anděly, ví, že každý den v týdnu náleží jednomu andělovi, jenž v něm vládne a tak i působí na všechny osoby v tomto dni zrozené. Jsou to nejvyšší archandělé - Gabriel, Uriel, Michael, Zadkiel, Anael, Samael a Rafael.

TECHNIKY VYKUŘOVÁNÍ

Dým ohně ( kouř ), je energie která je tvarovatelná. Může se dostat všude do každého zákoutí, projít klíčovou dírkou nebo prostoupit do všech nepřístupných míst. 

Jak tedy správně vykuřovat a udržet svůj dům nebo byt v pozitivních vibracích?


JAK LÉČIT SAMA SEBE

Nemoc vzniká tam, kde je organizmus vystaven dlouhodobým, uvědomovaným i neuvědomovaným, negativním emocím. Ty lze rozdělit do tří skupin - emoce zlosti, emoce smutku a emoce strachu. Jejich vlivem jedinec propadá emočnímu stresu, jehož tlak blokuje tok životní energie.

NAUČTE SE VYKLÁDAT MARIÁŠKY

Naučte se s námi vykládat mariášové karty a vstupte do světa věštění. 

Věštecké karty jsou také pod vlivem energie a my díky těmto energiím s nimi můžeme cíleně pracovat a tím poodhalovat budoucí děje.