TECHNIKY VYKUŘOVÁNÍ

Samotné vykuřování je staré jako samotný oheň. Již v pradávných dobách lidstvo používalo různé směsi přidané do ohně. Protože oproti dnešnímu modernímu člověku, měl člověk dřívějších dob, vyvinutější čich, poznal, že různě přidané rostlinné prvky do ohně nejen různě voní, ale také mají různý vliv na další smysly člověka. Protože člověk žil v souladu s přírodou, dokázal využít její magické moci ve svůj prospěch.

Tato technika přetrvala dodnes a můžeme se s ní hojně setkat v různých kulturách napříč světa, ale také v moderní domácnosti, kde zastupuje významné očistné techniky.

Změnil se člověk, ale magická moc ohně a jeho dýmu, zůstává neměnná, a to je důležité si uvědomit. To, co našel náš předek, můžeme využívat bez omezení bez ohledu na dobu. 

O VYKUŘOVÁNÍ

Dým ohně ( kouř ), je energie která je tvarovatelná. Může se dostat všude do každého zákoutí, projít klíčovou dírkou nebo prostoupit do všech nepřístupných míst.

Použijeme-li vhodné přídavky k vykuřování, docílíme tímto záměrem specifického energetického oblaku, který má vysokou schopnost na sebe nabalit energii, která je v jeho okolí a absorbovat ji do sebe. Funguje to vlastně jako takový pomyslný zamořovací efekt. Pak záleží, v jakém záměru tento dým využijeme.

Dým svojí energií a nábojem působí také velmi dobře na naše čichové smysli. Některými kuřidly dokážeme změnit například naše vnímání reality, což často používají šamanské kmeny, kde záměrně působí na změnu vnímání za účelem magických a věšteckých aktech.

My tedy pomocí kuřidel můžeme přímo působit na naše stavy vědomí a záměrně vyvolávat různé pocity. Jako například navození erotické nebo uvolňující atmosféry. Tento dým dává signál našemu mozku a mozek stimuluje k vybraném záměru.

CO JE TO NEGATIVNÍ ENERGIE

Negativní energie je poměrně široký pojem. Na začátek si vysvětlíme, co vše se pod ním může skrývat. Obecná definice je taková, že negativní energie je jakákoliv energie, která operuje na nižší vibrační škále, a tudíž na sebe váže i nízkoenergetické emoce a reakce.

V praxi to znamená, že když se pohybujeme v prostoru, kde je přemíra negativní energie, bude to na nás mít vliv, který se projeví např. v naší podrážděnosti, depresi a neadekvátních reakcích.  


KDY A PROČ VYKUŘUJEME


1. Negativní emoce lidí pohybujících se v daném prostoru

Vztek a agrese jsou číslo jedna v negativních energiích, kterých se chceme ze svého domova zbavit. Představte si scénu, kdy se s někým hádáte a emoce z vás přímo vyletí. To je úplně přesně to, co byste viděli, kdybyste to byli schopni zhlédnout očima. Vyletí to z vás jako černý mrak a zůstane to v místnosti. S každou další hádkou se tato masa negativní energie zvětšuje.

Jestli zlostným výlevem míříte přímo na daného člověka a on neví, jak se v tu chvíli ochránit, naruší mu to energetické pole (auru). Toto narušení poté slouží jako pozvánka pro různé duše a entity (viz níže). Jakákoliv nahromaděná negativní energie ve vaší domácnosti je pozvánkou pro více negativní energie. Duchy nevyjímaje.

Když se prostor udržuje čistý, můžete si po čase všimnout, že frekvence hádek je daleko nižší. Negativní energii však nezpůsobují pouze extrémní emoce. I potlačované emoce dokážou ovlivnit prostředí v negativním smyslu. V takové domácnosti by se kromě očisty prostoru mělo zapracovat na vyjadřování svých pocitů a trénovat konstruktivní komunikaci.


2. Duchové

Duch (tedy duše, která zůstala připoutaná k fyzické realitě) vám v domově samotném dokáže nadělat pořádný nepořádek. Alespoň co se energetického hlediska týče. Duchové jsou na vibrační škále nízko, a proto k nim referuji jako k negativním energiím. To s jejich opravdovým záměrem nemusí mít nic společného a většina duchů není zlá ani zlomyslná. Jejich přítomnost ale dokáže způsobit vaše vyčerpání, náladovost a ovlivnit chování všech bytostí v daném prostoru.

Vykuřování ani jiné způsoby čištění prostoru však na duchy NEFUNGUJE. Nehledě na to, co jste kde slyšeli, vykuřování na duše nemá přímý vliv. Nemají to rádi, to je pravda, ale nebrání jim to v tom, aby na daném místě setrvávali či se do něj ihned po očistě vrátili.

Očista prostoru má pouze nepřímý efekt na duchy. Důkladným pravidelným čištěním prostoru se zvedají vibrace vašeho domova. Vesmír funguje na základě zákonu přitažlivosti, který není v podstatě o ničem jiném než o vibracích (co to jsou vibrace). Jestliže je ve vašem domově duch, tak ho tam něco musí přitahovat a udržovat.

V domácnosti, kde jsou hádky a negativní emoce na denním pořádku, je taková produkce negativní energie, že to přitahuje další a další duchy. Zkrátka a dobře - když duchovi nenabídnete nic, co by ho mohlo živit, s žádným problém mít nebudete.

Může se stát, že někde duch byl již v momentu, když jste se přistěhovali. V tom případě ale pomůže prostý odvod do světla. Jestli jste vyčerpali všechny možnosti a v domácnosti se pořád dějí nevysvětlitelné věci, je na místě se obrátit na odborníka. V naprosté většině případů ho ale potřebovat nebudete.

Proto, jestli máte podezření, že u vás doma máte ducha, postupujte dle návodu v této sérii článků. Jediný trvalý způsob, jak se zbavit ducha, je pomoci mu odejít z fyzické reality. Kdyby se vám odvod nedařil, a pořád jste měli pocit cizí přítomnosti, koukněte na článek, kde vysvětluji, jak si nastavit zdravé hranice ve svém domově. Někdy stačí pouze vyjádřit, co je nám příjemné a co nikoliv. Ne všech duší je nutné a žádoucí se zbavovat.

Jestliže máte podezření na to, že ve vašem domově je duch, NEJDŘÍVE postupujte dle návodů výše. A teprve POTÉ prostor čistěte jedním ze způsobů. Díky tomu, že si prostor budete udržovat čistý, zamezíte návštěvě další zbloudilé duše.


3. Negativní emoce duchů pohybujících se v daném prostoru.

I duchové za sebou nechávají energii způsobenou jejich akcemi a interakcemi ať už s živými či dalšími dušemi. Má to stejný efekt a sílu jako energie od živých lidí.


4. Myšlenkové formy

Myšlenkové formy jsou samy o sobě obsáhlou kategorií. V kontextu čištění prostoru se nejčastěji setkáváme s tím, že obyvatelé daného domu vytváří tyto formy nevědomě. Původ myšlenkových forem je v potlačených emocích a nezpracovaných traumatech.

Myšlenkové formy nejsou jen pasivní hmota negativní energie, jako tomu je v případě negativních emocí. Myšlenkové formy dokážou nabývat konkrétních podob, a když se živí dostatečně dlouho, mají své vědomí. To vědomí je sice omezené, ale existuje.

Je efektivní se těchto myšlenkových forem zbavovat průběžně tím, že se pracuje na léčení daného člověka. Dokud nedojde k odstranění zdroje problému, čistit prostor by se mohl prakticky nepřetržitě a s malým efektem. Ať už se to týká vás, či jiného člověka v domácnosti, máte na výběr dvě možnosti - buď mu pomoci sám / sama nebo vyhledat odbornou terapii. Jakmile dojde k odstranění příčiny, myšlenková forma postupně ztrácí na moci, až přestane existovat.

Čištění prostoru tedy i v tomto případě má pouze limitující účinek. Ve vyčištěném prostoru dochází k jednoduššímu léčení lidí, a můžete to použít jako doplňkovou metodu k léčení.

Dále to jsou různé prvky negativit. Mezi tyto prvky patří vše, co je destruktivního charakteru jako: nemoci, ale hororové filmy, které divák při sledování prožívá, a tedy zhmotňuje.

JAK POZNÁTE, ŽE JE TŘEBA ČISTIT

Hlavním vodítkem by měla být vaše intuice. Kdykoliv přemýšlíte o tom, že by bylo třeba vyčistit prostor, udělejte to. Je pravděpodobné, že ze začátku budete vedeni k častějšímu čištění, než to takzvaně "dostanete do ruky".

Samozřejmě to souvisí s eliminací negativních vlivů v domácnosti. Jednoduše řečeno - čím budou účastníci domova ve větší pohodě, tím budete moci čistit prostor méně často. A tak se vám postupem času může stát, že důkladně vyčistíte prostor pouze jednou za půl roku nebo dokonce za rok.

Na obyvatelích domácnosti je možné pozorovat, kdy je vhodné prostor očistit. Následující seznam popisuje vše, co negativně ovlivněný prostor může způsobovat. Přičemž velkým indikátorem je, že se projevy objevují pouze v daném prostoru. Tedy tak, že člověk je venku "v pohodě", ale doma se projeví:

 • Náladovost
 • Výbuchy vzteku
 • Nespavost
 • Noční můry
 • Negativní myšlenky
 • Fyzické projevy - strašení

Řiďte se svojí intuicí. Jestliže jste člověk, co má rozvinuté intuitivní smysly a neumí je ještě zcela ovládat, může se vám stát, že budete potřebovat čistit prostor každý měsíc. To nevadí, berte to jako proces uzdravení sebe sama a svého prostoru. Určitě si časem budete moci dovolit čistit méně často.

Když se bavíme o čištění, myslíme tím to, že projdete kompletní očistu celého doma. Všech místností!


KDY PROVÁDĚT OČISTU

Než se pustíme do konkrétního postupu čištění prostoru, projdeme si nejčastější důvody, proč a kdy čistit. Níže najdete seznam běžných událostí, u kterých je vhodné vyčistit prostor.

 • Stěhování

Po předešlých majitelích toho v novém bytě mohlo zůstat více než jen starý nábytek. Doporučuji vyčistit prostor ještě předtím, než začnete se stěhováním svého majetku.

U novostaveb to platí také - někdo tu novostavbu postavil a pohybovalo se tam hodně lidí. Je dobré si na začátku vaší nové kapitoly života vytyčit váš nový prostor a vložit do něj svůj záměr (viz postup dále). Je nutné vyčistit celé nové místo a opravdu důkladně.

 • Hádky a výbuchy emocí

Po každé hádce nebo uvolnění větší dávky emocí vyčistěte alespoň místo, kde k tomu došlo. Osobně preferuji vyčistit celou místnost, kde k hádce došlo se zaměřením na specifické místo.

 • Velké životní události - rozpady vztahů, změny zaměstnání apod.

I před šťastnou životní událostí lze prostor čistit. A to se záměrem vítání nové kapitoly do vašeho života a prostoru. Každá větší životní událost je příležitostí pro nové začátky. A stejně tak si dokážete "resetovat" i váš prostor.

 • Dlouhodobé nebo těžké nemoci

Každá nemoc je destruktivní a těžká energie, která se volně pohybuje v prostoru kolem nás. I když fyzická nemoc odejde, její otisky energeticky zůstávají v prostoru a mají vliv na všechny členy domácnosti.

ČÍM SE VYKUŘUJE

Nabídka vykuřovadel je v dnešní době dobře dostupná a velmi pestrá. My se v tomto projektu zaměřujeme na vykuřování osobního prostoru, tedy domu nebo bytu, a proto si představíme kuřidla k tomuto účelu:

 • Bílá šalvěj - nejčastěji používaná při technikách ochranných a zapuzovacích
 • Santal - má očistné prvky, ochraňuje a žehná před vším zlem
 • Vavřín - ( bobkový list ), očišťuje, vyhání a vymítá, odstraňuje negaci
 • Rozmarýn - silně očišťuje, vhodný proto aktům černé magie
 • František - tento vánoční kužel je univerzálním kuřidlem, které můžeme použít při všech rituálech

PROCES VYKUŘOVÁNÍ

Budete potřebovat:

 • Vykuřovací misku
 • Sůl nebo písek
 • Zápalné uhlíky

POSTUP

Neotevírejte okna ani dveře a začněte rovnou s vykuřováním. Po skončení počkejte, až si kouř v místnostech "sedne", ale nečekejte více jak dvacet minut. Teprve potom okna otevřete a udělejte pořádný průvan.

Než se pustíme do vykuřování prostoru, očistíme sami sebe. Nejdříve si stoupněte, zhluboka se nadechněte a poproste o pomoc své duchovní průvodce nebo anděly. Věta může znít například takto:

"Prosím své duchovní průvodce a anděly, aby mi pomohli s vyčištěním mě a mého domova od negativních energií. Tento dům je místem pouze lásky a vítá ty duše, které pocházejí ze světla a přejí této rodině jen dobro. Vše ostatní zde není vítáno a musí odejít s kouřem pryč."

Větu si můžete přizpůsobit. Důležitý je mít jasný záměr, a to vítání pozitivní energie plné lásky a světla, a naopak zbavování se negativní energie.

Zapalte kuřidlo v misce ( nebo nad miskou, pokud máte svitek bylinek )zapalovačem či zápalkami.

Nejdříve očistěte sami sebe a to tak, že se šalvějí "objedete" kolem dokola. Na horizontálním směru nezáleží, ale vertikální směr by měl být odspoda nahoru. Projeďte si kouřem chodidla i ruce, a nechte se kouřem celí ovanout kolem dokola. Dobře funguje i to, že si na chvíli nad misku stoupnete, či se nad ní ohnete. U toho opakujte nahlas či vnitřně:

"Čistím se od veškeré negativní energie, která neslouží mému nejvyššímu dobru. Vše, co je staré, nepotřebné a nepochází ze světla, musí odejít s kouřem pryč."

Důležité je vědět, že negativní energie neodchází s ohněm, ale s kouřem. Tudíž bylina by neměla přímo hořet, ale doutnat. Jestliže vám začne hořet, většinou ji stačí pouze přidusit.

Teď jste připraveni na samotné čištění prostoru. Nejdříve si probereme směr čištění jednotlivých pokojů. Zásada je, že čistíme seshora dolů a zezadu dopředu. Tedy směrem k hlavním dveřím domu či bytu.

Začínáme v patře (jestliže ho máme) v nejvzdálenější místnosti od dveří. Postupujeme místnostmi směrem ke schodům. Jakmile máme hotové patro. Sestoupíme do přízemí a jdeme také do nejvzdálenější místnosti od vstupních dveří. Postupujeme směrem ke vchodovým dveřím. Jestliže po cestě narazíme na sklep, vyčistíme i ten a pak opět pokračujeme v přízemí. Vždy končíme chodbou u vchodových dveří.

Jednotlivé místnosti se pak čistí proti směru hodinových ručiček, a to 3x ( 3x obejdete každou místnost proti směru hodinových ručiček ), přičemž pravidelně začínám v nejvzdálenějším koutu místnosti ode dveří. O koutech je důležité vědět, že právě tam má negativní energie tendenci se shromažďovat.

Stoupněte si tedy do první místnosti, kterou budete vykuřovat a zapalte bílou svíci, nechte ji položenou v první místnosti. Budete jí nosit sebou, jak budete ve vykuřování postupovat. Výhoda také je, že o ni lze průběžně připalovat šalvěj, jestliže je třeba.

Začněte jemně vanout kouř do prvního koutu první místnosti. Kouř lze rozvívat právě nachystaným pírkem či pohybem rukou. Osvědčují se krouživé pohyby směrem od země po strop. Postupujte proti směru hodinových ručiček po celé místnosti.

V každé místnosti nezapomeňte alespoň jednou říci záměr. Ze začátku je nápomocné záměr říkat nahlas. Tento záměr můžete opakovat libovolně dlouho přímo při vykuřování oné místnosti.

"Čistím tuto místnost od veškeré negativní energie a všeho, co neslouží nejvyššímu dobru této rodiny. Vše, co nepochází ze světla, musí nyní odejít s tímto kouřem pryč."

Když při vykuřování místnosti narazíte na dveře či okna, je vhodné je zapečetit. Sice je pravda, že v nehmotném světě nehrají okna a dveře takovou roli, jako ve hmotném, ale spousta bytostí jednou člověkem byla a stále preferují používat dveře.

Provedeme to tak, že obkroužíme kouřem okno od levého dolního rohu směrem nahoru a doprava, až opět dojdeme do levého spodního rohu. U toho je vhodné říci:

"Pečetím tyto dveře / toto okno, aby jen láska, dobro a bytosti ze světla mohly vstoupit a zůstat. Nic co nepochází ze světla, tudy nemůže vejít."

Dokončete místnost tím, že skončíte ve stejném rohu, kde jste začali. Jakmile máte místnost celou, stoupněte si doprostřed místnosti. Nechte kouř stoupat odspodu vzhůru a řekněte:

"Tato místnost je očištěna od veškeré negativní energie a je místem pouze lásky a světla."

Pak seberte svíčku a přesuňte se do další místnosti, kde proces zopakujete.

Jakmile budete mít naučený základní proces vykuřování, můžete přidat několik pokročilejších věcí:

1) Pro každou místnost můžete říci specifický záměr. Např. že do ložnice patří jen láska, krásné sny a kvalitní spánek. Naopak obývací pokoj je místo radosti a rodinných setkání, atp. Hranice se zde nekladou.

2) Je jen na vás, jak budete důkladní. Jestliže to děláte poprvé, či po delší době, čím důkladnější, tím lepší. Navát kouř lze pod postel, do skříní, do šuplíků apod.

3) U pečetění oken a dveří po obkroužení rámu můžete doprostřed rukou nakreslit symbol nekonečna (ležaté osmičky). Tím se pečetění dává větší síla.

Až skončíte v poslední místnosti (což by měla být chodba se vstupními dveřmi), vezměte svíčku a nechte ji dohořet uprostřed domu (nebo kdekoliv, kde to vy považujete za střed domu).

Oheň do sebe dokáže natáhnout zbytky negativní rozvířené energie, které by zde po vykuřování mohly zůstat. Svíčka používaná při vykuřování musí vždy dohořet. Zbytky po očistě můžete vhodit do tekoucí vody ( řeka, potok apod. Můžete popel rozsypat na rozcestí ( tím jej také očistíte ), nebo zlikvidovat v komunálním odpadu či odevzdat Zemi ( zakopat, zahrabat ).

Nyní máte prostor vyčištěný od negativní energie. Důležitým krokem je si tento prostor zapečetit tak, aby takový i dlouho zůstal. A to je právě ten krok, který často lidé přeskakují a pak musí běhat se šalvějí každý týden. Chci vám připomenout, že jestliže tento postup dodržíte, vyčištění vám vydrží opravdu dlouho.

PROCES PEČETI

Zapalte si santalové dřevo a začněte v místnosti, kde jste skončili - tedy v chodbě u vstupních dveří. Pečetí se tak, že se celý dům projde obráceně. Začínáte tedy chodbou a končíte v té místnosti, ve které jste začínali se šalvějí. Všechny místnosti se pečetí nyní po směru hodinových ručiček. Jdete tedy obráceně i v rámci jednotlivých místností. U toho je vhodné říkat:

"Pečetím tento dům, aby zůstal místem pouze pozitivní energie, lásky a dobra."

Svíčku u pečetění nemusíte brát s sebou. Ta svůj úkol splnila v rámci čištění prostoru.

Jakmile zapečetíte poslední místnost, máte hotovo! Teď už je pouze na čase poděkovat svým pomocníkům ze spirituálního týmu.

Mohli jste si všimnout, že se v procesu zbavuji nejen negativní energie, ale zároveň vítám i tu pozitivní. Včetně bytostí ze světla - tedy průvodců, andělů a dalších učitelů. I když si toho nejsme vědomi, reálně nám pomáhají a jejich přítomnost je cítit velice příjemně.

Celý proces čištění prostoru se vám může zdát složitý, ale je to pouze otázka praxe. Záměrně v této knize rozepisuji vše do detailů, a to na základě dotazů, které jsem nasbírala od svých žáků. Je dobré si na vykuřování vynahradit dostatek času. Zejména když to děláte poprvé. Ale časem vám to půjde od ruky a postup si upravíte intuitivně dle svého.

UDRŽENÍ ČISTÉHO DOMOVA

Jakmile začnete svůj domov pravidelně čistit, zjistíte, že se vám intervaly mezi jednotlivými očistami prodlužují. Má to více příčin. Jednak postupně zvedáte vibrace všech lidí, kteří v domě žijí, a tudíž negativní energii už nemá tolik co přilákávat. A také se ten postup učíte, váš záměr je silnější a celý proces účinnější. Je zcela možné se dostat na frekvenci důkladného čištění jednou za půl roku či dokonce jednou za rok. Pokud se samozřejmě v mezidobí nestane něco, co vás donutí vyčistit alespoň místo události.