STŘELEC

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

VHODNÉ KAMENY

CHALCEDON * LAZURIT * SAFÍR * OBSIDIÁN * AVANTURÍN * AMETYST * CHRYZOKOL * MĚSÍČNÍ KÁMEN * OPÁL * RŮŽENÍN * SODALIT * TOPAZ * TURMALÍN * ZIRKON * TANZANIT * DUMORTIERIT * LAPIS LAZULI * TYRKYS * GRANÁT

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ZNAMENÍ STŘELCE


Střelec je deváté znamení. Nachází se na 240°- 270° zvěrokruhu a Slunce do něj vstupuje 22. nebo 23. listopadu.
Střelci jsou největší optimisté z celého zvěrokruhu. Všechno vidí růžově a nebe nad hlavou mají bez mráčku. Zejména v mládí bývají velmi nespoutaní a živí, ale později reflektují
ke konzervativizmu a zklidní se. Střelci jsou značně rozporuplné osobnosti. Na svědomí to
má vládnoucí Jupiter, což je planeta ideálů, vyšších pravd a spravedlnosti. U Střelců se tak
dostává do rozporu snaha po dodržení etických pravidel a snaha po vlastní indivitualitě.
Ke svému vývoji potřebují Střelci (podobně jako Štíři) velkou dávku osobní svobody. A
právě uvědomění si toho, že nemohou všechno co chtějí, je dostává do rozporu mezi dodržováním řádu a hledáním vlastní cesty. Střelci bývají většinou velmi vlídní a ochotní poradit,
ale při neharmonické aspektaci se dostávají do popředí negativní vlastnosti, jako nepraktičnost, odtrženost od reálného světa, fanatický dogmatismus a mravokárství.

Střelec je prvním znamením třetí zóny, zóny smrti a transformace, hledání smyslu existence. Jde o zrozence nejpochmurnějšího ročního období, zaujaté nejintenzivněji procesem
smrti a hledáním nejrůznějších možných variant transformace. Do této skupiny spadají filozofové, duchovní učitelé, mudrci, ale i skeptici a pesimisté.
Znamení, jež zónu otevírá, je vždy ohnivé, začínající, průkopnické. Oheň Střelce je však
ohněm v posledním stadiu. Není to už ten nezkrotný lesní požár Berana, ani přitažlivý,
nicméně egocentrický táborák Lva. Střelec je doutnajícím ohništěm, je to oheň, transformující se v dým, oheň ideální k přípravě potravy, oheň užitečný a obětující své osobní zájmy
zájmům společenským. Oheň vzniku, počátku, zrození.

Střelec je vychovatelem, Střelec je tím, kdo chce měnit svět, je tím, kdo chce převychovávat své bližní, přivádět je na správnou životní cestu, sdělovat jim pravdy a moudra, vyprávět jim o světlých zítřcích. Vidění věcí z výšky, z nadhledu dává Střelci možnost pochopit lépe souvislosti mezi nimi, uvidět všechno, co se dole zdá nesmírně důležité a seriózní, jako
pouhou dětskou hru, jako hemžení hmyzu, jako alegorii. Poznání jednotlivých míst, kultur,
tradic (formou cestování) mu poskytuje možnost složit si z nich mozaiku své světonázoru
- složit si svůj domov z nejrůznějších míst na planetě. Ve své podstatě je kosmopolitou, pohybujícím se z místa na místo, neznajícím skutečný domov. Je doma všude a nikde, cestuje,
aby nalezl svůj domov, poznává tradice, aby nalezl způsob, jak se osvobodit od tradic.

To, že Střelec působí na své okolí klidně, vyrovnaně optimisticky a otevřeně, je obvykle
pouze jeho vnější maska a hluboké přání takovým být. Svému okolí Střelec nic neulehčí.
Budí dojem, že pro něho nic není problém, že je všechno, jak má být. Ale opak bývá pravdou.
Má velmi vysoké nároky - jak na sebe, tak na své okolí, které se často cítí podvedeno, pokud
zjistí, že všechno je úplně jinak. Je velmi impulzivní a často proto i velmi neotesaný. Nezřídka svým neomaleným chováním vyvolá vlny nevole.

Těžko to ale chápe, protože on to myslel dobře a pak svaluje vinu na okolí, které je, dle
jeho názoru nespravedlivé, protože pravdu měl on. Snaží se změnit svět, ale jeho způsoby
jsou málokomu příjemné, byť by myšlenka byla sebelepší. Diplomacie je pro něj pojem v
podstatě neznámý. Nemají rádi vedení, ale na druhé straně mají potřebu jistoty. Pokud mu
jako partnerovi poskytnete dostatek impulsů, nikdy se s ním nebudete nudit. Problém je jen
v tom, že za vaší ideou půjde tak překotně, že začne od konce. Musíte ho jemně korigovat v
jeho zbrklosti.

Potřebuje partnera, který se neurazí jeho nediplomatickým jednáním, ale naopak mu
jeho bolístky pofouká. V sexu ho příliš nenadchnete dlouhými předehrami, rád jde rovnou
k jádru. Nečekejte ale od něj projevy vášně. Ne, že by ji neprožíval, ale odehrává se u něj
především v hlavě. Přesto není nepřítelem zvláštních praktik, naopak. Jenom oplácet vám
je bude až po delší době soužití. Nebezpečí hrozí, pokud nabude dojmu, že už víc nic nového
s vámi nenajde. Pak začne hledat nové vzruchy a podněty. Nemá rád nudu, omezování
vlastní svobody a pocit podřazenosti.