ŠTÍR

ZNAMENÍ ZVROKRUHU

VHODNÉ KAMENY

HEMATIT * GRANÁT * TURMALÍN * ČERNÝ OPÁL * KORÁL * ACHÁT * AMETYST * FLUORIT * CHLCEDON * JADEIT * JASPIS * MALACHIT * OBSIDIÁN * RUBÍN * SPINEL * TOPAZ *CHRAZOPRAS * DIOPSIT 

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ZNAMENÍ ŠTÍRA


V pořadí osmé znamení, leží na 210°- 240° zvěrokruhu. Slunce do Štíra vstupuje 23.
nebo 24. října. O Štírech se říká, že jsou nejkomplikovanějším znamením zvěrokruhu. Jsou
okolím nejméně pochopeni a v důsledku toho, že je lidé nechápou, jsou Štíři citově izolováni.
Paradoxně k tomu jsou však velmi citliví. Všechno hluboce prožívají a život je pro ně jako
plavba na rozbouřeném moři. Jejich značná vrozená energie je nenechává ani na okamžik v
klidu, a tak toho Štíři stihnou většinou za svůj život mnoho vytvořit.

Štír miluje záhady, tajemství a nepoznané. V dnešní době, kdy se už rozšířily možnosti,
se mnoho Štírů věnuje nějakým způsobem esoterice, hermetismu nebo léčitelství. Jsou ze
všech vodních znamení nejvíce senzitivní. Štíři vyžadují i nejvíce svobody. Nejsou sice za ni
schopni bojovat (jako např. Lvi), protože na vědomé úrovni to většinou ani nepociťují, ale
pokud jsou v jakémkoliv vztahu dlouhodobě omezování, buď jej přeruší, nebo těžce trpí!
Své vlastní pocity sice prožívají velmi intenzívně, ale protože je slovy nedokážou sdělit,
bývají považováni za tajemné, uzavřené nebo podivíny. Štíři nedokážou odpouštět! Spáchanou křivdu si pamatují velmi dlouho a bývají i mstiví! Nesnášejí žádnou polovičatost! Bud
všechno, nebo nic! Velmi si potrpí na pochvalu a uznání! Bývají velmi žárliví, podezíraví a
majetničtí! Jsou velmi tvrdohlaví, nestrpí odpor a dovedou se pořádně rozčilit! Velmi často
jim chybí trpělivost, tolik potřebná pro jejich realizaci.

Výsměch, provokace, hozená rukavice cynismu a ironie jsou nejsilnějšími zbraněmi Štíra,
zpochybňujícího veškeré hodnoty, všechny radosti, jež se nám doposud zdály tak skvělé a
evoluční. Znamení Štíra je pod vlivem planety Pluto, které symbolizuje smrt a znovuzrození,
tedy úplnou transformaci. Snad i proto Štír pracuje se smrtí ať už je hrobníkem, nájemným
vrahem, kaskadérem, vyšetřovatelem vražd či patologem. Každé znamení po svém hledá a
nalézá cestu k Bohu, cestu k nesmrtelnosti - zaobaluje toto hledání do různých forem,
skrývá je za různými jinými činnostmi - ale jediný Štír, ač zdánlivě tajemný a záhadný, neskrývá, oč mu vlastně jde, za což není u ostatních příliš oblíben.

Napětí, boj, extrémní situace, utrpení, smrt, bolest, nenávist často si ani neuvědomuje,
že toto všechno jsou nezbytné stimuly, provokující ho k tomu, aby pronikl až k prahu snášenlivosti, aby podoben odhodlanému jogínu, zvyšoval odolnost a překonal hranice vlastních omezení. Od milence či milenky ve znamení Štíra marně očekáváme, že se bude zdržovat romantickými výlevy, sentimentálními pokusy o projevy něhy. Štíra zajímá podstata bez
příkras, zajímá ho boj a dobývání, svým tvrdým chladným přístupem odrazuje, ale zároveň
i přitahuje a zkouší toho, kdo by se s ním chtěl spojit. V hloubi duše Štír touží po romantické
lásce, nejprve však chce vytvořit patřičné podmínky - tj. dobýt území, vybojovat vstup na
svobodnější úroveň existence.

Štír je znamení velmi tajemné, komplikované a rozporuplné. Je energický a bojovný.
Velmi nerad se podřizuje, ale po moci jako takové netouží. Jen nechce být ovládán a omezován. Na druhou stranu je ale velmi citlivý až senzitivní. Snaží se přijít všemu na kloub a v
tomto odhalování nevynechává ani sebe. Často tak vzniká dojem, že je to neurotický egocentrik, ale je to dáno pouze snahou najít a odhalit i vlastní slabé stránky. Málokdy je sám
se sebou spokojen, a to ho žene neustále dopředu, za novými cíli. Od svého partnera očekává Štír určitou dávku odporu. Nesnáší poníženost a podřazenost. Pokud se dostane do
konfliktu, je nemilosrdně chladným bojovníkem, který se nenechá vyprovokovat k neovladatelným výbuchům. Snaží se analyticky dobrat podstaty problému a v klidu jej vyřešit.
Zřídkakdy se mýlí a kritika od Štíra je konstruktivní.

Jako milenci nejsou Štíři ostýchaví. Rádi si bez zbytečných skurpulí vezmou co jim je
nabídnuto přímo, stydlivé hrátky není to, co by ho přitahovalo. Když miluje, snaží se partnerem prostoupit a vysát, jako by ho chtěl naplnit sám sebou. Štíři mají silný smysl pro sex
a erotiku a mají sklony k bouřlivému erotickému životu. Sex je dokáže vynést do stavu jiného vědomí a opojení mysli. Vám však nabídne totéž a dokážete-li se beze zbytku oddat,
vystoupáte spolu do exaktických výšin slastné blaženosti. Okouzlíte-li ho a on s vámi spojí
svou životní pouť, najdete v něm pozorného, loajálního partnera, pro kterého bude váš
vztah na prvním místě. Podmínkou je však to, že mu budete patřit beze zbytku.