SÁM SOBĚ LÉČITELEM

Nemoc vzniká tam, kde je organizmus vystaven dlouhodobým, uvědomovaným i neuvědomovaným, negativním emocím. Ty lze rozdělit do tří skupin - emoce zlosti, emoce smutku a emoce strachu. Jejich vlivem jedinec propadá emočnímu stresu, jehož tlak blokuje tok životní energie. Pokud dojde k blokaci životní energie, vznikne základ nemoci.

V projetu se naučíme hlas svého těla vnímat a také se napojíme na Zdroj léčení.