ROZBOR DNE NAROZENÍ 


Vypočítejte si 

Datum narození poukazuje na energie, se kterými jsme se narodili. Vypovídá o naší povahové charakteristice, o nás samotných.

Čísla dne narození nás charakterizují a vytvářejí naší osobnost.

Jednoduše si přečtěte výklad čísel níže, dle svého DNE narození.

PŘÍKLAD:

Osoba narozená 8. dne v měsíci - si přečte popis čísla 8.

Osoba narozená 15. dne v měsíci - si přečte popis čísle 1 a 5.

Osoba narozená 26. dne v měsíci - si přečte popis čísel 2 a 6. 

Atd. 


Popis čísla 1.

Jednička je číslo jednoty a počátků, číslo Stvořitele a počátečním základem všech čísel. Numerologové věří, že ke stvoření světa vyvolal Bůh sílu čísla 1. Je to také první mužské číslo.

Jednička reprezentuje myšlení, tvořivost, nezávislost, samostatnost, sebevědomí, ochranu a laskavost. Symbolizuje fyzické já, ego, sebeprosazení, energii, silnou vůli, ale i tvrdohlavost.

Pod vlivem čísla 1 je člověk vedoucí typ, organizátor, nenechá si v ničem odporovat, dokáže ostatní nadchnout, má schopnost prosadit se ve společnosti. Tito lidé mají šanci dosáhnout velkých úspěchů nebo i těch nejvyšších postavení, zůstanou však osamělí, protože jednička předpovídá osamělost. Právě proto jedničkám samota nevadí. Jednička má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Ráda dominuje. Má schopnost prosadit se svou vlastní iniciativou a také má velkou vůli uspět. Tito lidé často bývají úspěšní, protože jejich osobnost vyzařuje sílu. Jsou rozhodní, sebejistí a odvážní a díky své tvořivosti se uplatňují v povoláních, ve kterých mohou plně rozvinout svůj potenciál. Přednost dávají individuálnímu úspěchu. Mnohdy však postrádají toleranci a měli by se naučit respektovat druhé.

Popis čísla 2.

S dvojkou je spojován klid, mír, harmonie, věrnost, oddanost. Představuje intuici, vnímavost, citlivost, laskavost, výchovu a dualitu (jin-jang, den-noc). Jsou s ní však spojovány také emoce, náladovost a vrtošivost. Dvojka klade důraz na domov a rodinný život. Je to tichý, ale schopný dříč.

Dvojka je ženské, sudé a pasívní číslo. Je však obdařena vnímavostí, citlivostí, laskavostí. Má více duševních, než fyzických kvalit (snění, intuici, představivost, jasnozřivé schopnosti), proto dvojky žijí spíš vnitřním životem (meditace apod).

Vývoj dvojku předurčuje k mezilidským vztahům. Je citlivá a emotivní, proto nemůže být lhostejná k neštěstí druhých. Dvojka je pasívní a (na rozdíl od jedničky) nedokáže být sama, proto má ráda společnost a přátele. Má však nedostatek odvahy k realizaci plánů a iniciativu mileráda přenechá někomu jinému. Člověk pod vlivem dvojky složitě vyjadřuje svůj názor, své psychické já, které je vnitřně nejednotné.

Popis čísla 3.

Trojka je číslem komunikace, tvořivosti, řečnictví. Takový člověk, co se rozhodne udělat, to udělá (i kdyby to bylo nelogické). Trojka znamená, že člověk je schopen logicky uvažovat, je inteligentní, originální, vynalézavý a různé věci umí promýšlet do značné hloubky. Má vlohy ke studiu a je všestranně nadaná. Z vývojového hlediska je trojka číslem originality a tvořivosti.

Trojka je mentálně čilá a má činorodou mysl. Je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Velice snadno se přizpůsobuje, rychle chápe a je také schopna se okamžitě rozhodovat. Je velice praktická, inteligentní a mazaná. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Má velký smysl pro zodpovědnost, dokáže vést ostatní. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Jako osobnost představuje lásku, talent a popularitu. Je však kritická k druhým, a proto je potřeba, aby se naučila určité diplomacii. Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností. Nemá ráda potyčky a komplikace, nevnucuje se. Je trpělivá, má výdrž. Ale na druhé straně je také značně emotivně založená. Často bývá neklidná a roztěkaná, někdy i výbušná.

Trojka dokáže hluboce a věrně milovat, přesto ji lidé považují za přelétavou a nestálou. Velmi ráda pracuje ve dvojici. Často se stává, že lépe pracuje pod vlivem stresu, který aktivuje její mentální energii. Obvykle mívá poměrně rychlý úspěch. Je ale třeba více ctižádostivosti a otevřít se. Je vynalézavá a nápaditá při řešení problémů. Snadno navazuje kontakty, někdy však jen povrchní. Rychle se rozhoduje, avšak ne vždy správně. Je citlivá k potížím svého okolí.

Popis čísla 4.

Čtyřka je ženské, sudé a pasivní číslo. Je to organizátor. Symbolizuje budování, pevnost, vytrvalost, trpělivost, odhodlanost, zručnost, pracovitost, praktičnost a fyzickou zdatnost. Reprezentuje individualismus, originalitu, vynalézavost a toleranci. Je číslem nekonvenčního chování, nečekaných události, ale i geniality. Je to číslo poloviční karmy.

Čtyřka označuje vše, co je hmatatelné, konkrétní a pevné. Spadá pod kvalitu zemského živlu a to jí dodává hmotné založení (potřebuje si všechno osahat a fyzicky to cítit, potřebuje osobní kontakt atd). Čtyřka pečuje o pohodlí rodiny a domova, zajišťuje svým blízkým dostatek a komfort i když to někdy nedokážou ocenit), zabývá se vším hmotným, organizuje různé věci apod. Chybí jí takt a diplomacie.

Takový člověk stojí oběma nohama pevně na zemi, je u něj zdůrazněna logika, rozum, praktičnost, organizační schopnosti a hlavně je na něj spolehnutí. S číslem 4 má člověk všechno v životě těžce vydřené a zasloužené. Je velmi trpělivý, ale zároveň i majetnický a nechce ztratit ani kousíček z toho, čeho už dosáhl. Má rád peníze a majetek, protože tyto hmotné věci mu dodávají pocit bezpečí.

Popis čísla 5.

Pětka je číslo liché, mužské a aktivní. Reprezentuje komunikaci (ústní či písemný projev), pohyb, činorodost, všestrannost a změnu. Je to číslo svobody a širokých volných prostranství, číslo intelektu. Toto číslo má značnou přizpůsobivost, komunikativnost a silné intelektuální schopnosti.

Pod vlivem pětky má člověk v sobě hodně osobního magnetizmu a dokáže na svou stranu strhnout i celé masy lidí. V příběhu stvoření Bůh použil sílu pětky ke spojení lidstva ke kolektivní vůli. S pětkou člověka v životě provází štěstí, přátelé, společnost, soustředěnost a vše mu prochází snadno. Je to dobrodruh, hazardér, téměř vše dostane zadarmo.

Číslo 5 je tedy živé a vzrušující. V mnoha starověkých kulturách bylo ctěno jako číslo vitality a života. Pět lidských smyslů. Číslice 5 je číslem země, přírody a okultismu - pět spojených bodů vytváří hvězdu neboli pentagram, který v sobě zahrnuje ideály přírody a člověka s roztaženýma nohama a rukama, který je schopen přijímat vyšší inspiraci prostřednictvím pěti bodů - hlavy, rukou a nohou.

Popis čísla 6.

Šestka je číslo ženské, sudé a pasivní. Je číslem harmonie, souladu, moudrosti, vzdělání, lásky a romantiky. Dává lásku k rodině, k domovu a velmi vyvinutý smysl pro odpovědnost. Takový člověk miluje krásu a barvy. Šestka představuje ženskou podstatu, pečovatelský přístup, jistotu, vřelost, vyrovnanost, rovnováhu, stálost, soucit a všechny aspekty mateřství. A také peníze! Šestka má materiální vlastnosti sudých čísel.

Symbolizuje ji šesticípá hvězda ze dvou propletených trojúhelníků. Bůh použil síly šestky k předání moudrosti a k vytvoření harmonie v celém Vesmíru (stvoření světa za šest dní). Šestka znamená spravedlnost (v rámci boje za spravedlnost však může být i zlá a škodit), pomoc ostatním, citlivost vůči okolí, vztah k penězům, sociální cítění, estetiku, intuici a také umělecké schopnosti.

Lidé pod vlivem šestky jsou veselí, optimističtí, umí vařit a mají rádi dobrá jídla. Zbožňují svou rodinu, hodně jí dávají a často se zcela podvolí jejím zájmům. Nesnáší však přetvářku a lež. Dokážou odpustit nespravedlnost nebo urážku, ale vryjí se jim hluboko do paměti. Nejhůře snášejí duševní utrpení. Člověk narozený se šestkou je miláčkem Štěstěny.

Popis čísla 7.

Sedmička je číslo mužské, liché a aktivní. Symbol meditace, ticha, moudrosti, mysticismu. Otevírá cestu k duchovnu a do jiného světa. Reprezentuje léčitelské schopnosti, spiritualitu, mystiku, okultismus a tajemství. Je číslem iluze a klamu, někdy podvodu, ale také číslem léčení a zázraků, víry a uskutečněných snů.

Je to jedno z nejvíce posvátných a magických čísel. Symbolizuje ji sedmicípá hvězda - trojúhelník ve čtverci nebo šesticípá hvězda v kruhu. V křesťanství i v judaismu Bůh stvořil Zemi za šest dní a sedmý den odpočíval, tím vznikl sedmidenní týden. Duha má sedm barev, hudební stupnice má 7 tónů, známe sedm čaker a sedm divů světa. V numerologickém vysvětlení stvoření se věří, že Bůh použil síly absolutní lásky sedmičky ke sjednocení a zachování stvoření.

Sedmička je dobrý psycholog a rádce. Má velkou trpělivost. Je nadána analytickou myslí a skvěle vyvinutými pozorovacími schopnostmi. Někdy bývá uzavřená a osamělá, se sklonem k melancholii.

Sedmička je tzv. ,,malá karma" (citová karma) -přináší životní problémy a strasti, z kterých si má vzít člověk své ponaučení. Sedmička je totiž číslem lidí, kteří si všechno v životě musí vyzkoušet na vlastní kůži. Jedině tak se dovedou učit. Tito lidé ale intuitivně nacházejí životní cestu, po které mohou jít. A také se velmi dobře dokážou vcítit do problémů druhých.

Popis čísla 8.

Osmička je ženské, sudé a pasívní číslo. Znamená moc a sílu. Je symbolem prudké a silné povahy, často nekompromisní, k níž je těžké se přiblížit a kterou není snadné pochopit. Je spojena s hmotou, materiálními záležitostmi a mocí. Přináší sílu, která může vyústit ve značný materiální úspěch.

Reprezentuje moudrost, trpělivost a zodpovědnost. Je také číslem finanční jistoty, opatrnosti, omezování, osobní disciplíny a sebekontroly. Dává vynikající smysl pro humor, dobrý postřeh pro detaily a výraznou schopnost odhadu. Znamená autoritu, přesnost, sebeovládání.

Číslo osm představuje tzv. ,,velkou karmu", to znamená, že si člověk přináší z minulých životu určité dluhy, problémy a úskalí, která nepochopil, a teď za ně nese odpovědnost. Pod vlivem osmičky je člověk dobrý organizátor, obchodník, management je pro něj hra, rád tahá za nitky, je šikovný, ale má touhu po moci, touhu po zahrávání si s jinými lidmi, někdy i sklon k násilí.

Popis čísla 9.

Devítka je číslo mužské, liché a aktivní. Je číslem dovršení, naplnění, plodnosti a úspěchu. Symbolizuje karmickou milost, odpuštění. Reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt. Je číslem originality a iniciativy, a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity. Je symbolizována třemi propletenými trojúhelníky, což je znamení dokonalosti života - muž - žena - dítě. V numerologickém vysvětlení stvoření použil Bůh sílu čísla 9 k dokončení své práce.

Číslo 9 reprezentuje rozum, tvořivost, bystrost, inteligenci, dobrý úsudek bez subjektivity. Člověk má pocit, že vždy vše zvládne, ale potřebuje soustředit více energie k jednomu směru.

Lidé s číslem 9 jsou energičtí, neklidní a agresivní, dokáží k dosažení svých cílů využít ostatní. Mají schopnost plánovat, ale nedokáží se déle soustředit. Soutěživý duch je někdy vede k uspěchaným rozhodnutím, protože si libují v problematických situacích, ve kterých často obratně vítězí. Jejich největší chybou je nedostatek rozvahy a špatné sebeovládání. Ať už je doménou devítky cokoliv, musí se naučit ovládat, neboť jako silná osobnost nesnáší ani omezení, ani odpor. Navíc je psychicky zranitelná, proto často mění nálady a trápí se. Devítka znamená hledání dokonalosti a směřování k duchovnu. Číslo 9 má totiž nej- blíže ke hmotě. Úkolem devítky je odpoutat se od hmoty" a přejít na cestu duchovního růstu. Má tedy přístup k 1. stupni božského Vědění. Proto také tito lidé poměrně silně cítí potřebu pomáhat ostatním.

Popis čísla 0.

Nula je považována za číslo věčnosti (věčné teď) - had, který požírá svůj vlastní ocas. Přidáme-li nulu k jakémukoliv číslu, tím "silnější" číslo dostaneme. Energie pozitivní, prokousávající se k energii negativní, z čehož vyplývá energie třetí, která zastupuje obojí (pozitivní i negativní) a přitom žádná z nich není sama o sobě všemocná.

V numerologii však nula znamená spíš negativní vliv, brzdu a překážku. Tam, kde se objeví v datu narození, působí její vliv potíže v životě. Nejslabším negativním vlivem je nula obsažená v roce narození.

Nula je považována za specifické číslo. Podrobněji se jí věnujeme v kurzu.