PŘIVTĚLENÉ DUŠE

V našem hmotném světě je velké množství " zbloudilých duší", které neodešli do světla a zůstávají jako zajatci času v našem světě. Jsou to široké škály důvodů, proč duše nedokáže najít cestu " domů". V tomto projektu se zaměřujeme na teoretickou část dané věci. Jaké typy duší tu zůstávají a proč, jak dochází k přivtělení duše do aury člověka, jak se lze chránit nebo jak s takovou duší pracovat.

Jedná se o velmi zajímavý projekt, který objasní toto téma a pomůže nám na onu věc pohlížet jinak.