KURZ PRÁCE S ENERGIEMI

Emoce jsou nedílnou součástí každého z nás a svým způsobem ovlivňují kvalitu našeho života. Emoce dělíme za pozitivní a záporné. Emoce všichni známe, ale je dobré si je trochu připomenout.

Mezi těžké, destruktivní a negativní emoce například řadíme: strach, smutek, hněv, úzkost, vinu, obavu, apod.

Mezi pozitivní emoce patří například: radost, vděčnost, zájem, odolnost, soucit, volnost, apod.

CO SE V KURZU NAUČÍME

 • co jsou to emoce
 • krátkodobé a dlouhodobé emoce
 • dělení emocí ( reakční emoce. obranné emoce ) 
 • vědomé a nevědomé emoce
 • jak nás emoce ovlivňují
 • orientace ve svých emocích
 • přejímání emocí
 • emoce a energie
 • potlačování emocí
 • jak pracovat s emocemi
 • spřízněná duše
 • hledání obranných nevědomích emocí
 • Solfeggieho frekvence
 • po stopách záporných emocí
 • Bachovy esence

OBDRŽÍTE OBSÁHLÉ CVIČEBNÍ MANUÁLY JAK SE SE SVÁMI PRŮVODCI EFEKTIVNĚ SPOJIT.

SOUČÁSTÍ KURZU JE VIDEO VEDENÉ LEKTORKOU A NEOMEZENÁ PODPORA DOTAZŮ

OBJEDNÁVKA

CENA KURZU: 799,- Kč

Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte podrobné informace na zadaný e-mail.