PANNA

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

VHODNÉ KAMENY

LAPIS LAZULI * CITRÍN * TYGŘÍ OKO * JASPIS * KARNEOL * OLIVÍN * SODALIT * ACHÁT * SAFÍR * FLUORIT * KYANIT * AMAZONIT * JANTAR * APATIT * SLUNEČNÍ KÁMEN * AMETYST * RUBÍN * SUGILIT * ČAROIT 

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ZNAMENÍ PANNY


Panna je šestým znamením zvěrokruhu a nachází se na 150° - 180° zvěrokruhu. Slunce
vstupuje do tohoto znamení 22. nebo 23. srpna.
O Pannách se říká, že jsou sice přesné a spolehlivé, ale zato nesnesitelné puntičkářky.
Co je na tom pravdy? Panny mají především potřebu žít uspořádaným životem, přesně
podle jejich plánu. Jakmile se něco z tohoto plánu vychyluje, Panny znervózní a pokouší se
opravit vše k obrazu svému. Mají velmi metodickou povahu. Je jim vlastní všechno zkoumat
a analyzovat. Je to z velké míry zapříčiněno charakterem planety Merkur, který Pannám
vládne. V Blížencích se Merkur jako vládce projevuje více intelektuálně, volněji a vzdušněji,
což jeho charakteru i více vyhovuje, zatímco v Panně, která je zemským znamením, se Merkur zabarvuje praktičností a materiálností.

Panna snad nejlépe ze všech znamení chápe princip, že pokud chce žít ve společnosti,
musí se této společnosti podřídit. Dokáže rozeznat, co je pro společnost dobré, a taky
dokáže pro druhé vykonat obrovský kus práce. Pod tlakem se však Panna může stát konformní, příliš podřídivá, a tak sama sobě škodit. Druhým nebezpečím, které na Panny číhá,
je to, že se velmi často a dlouze zaobírají nepodstatnými detaily, zatímco velké věci jim unikají! Panny rády (a dobře!) pracují vlastníma rukama. Nevadí jim podřízené postavení, a tak
bývají většinou v zaměstnání oblíbeny.

Panna je Popelka, trpělivě přebírající zrníčka, pečlivě se zabývající monotónní a titěrnou
prací, za což je nakonec odměněna setkáním s princem. Jenomže očekává záhadného prince
na bílém koni a přitom je nucena smířit se s normalizovaným zbožím, nabízeným v normalizovaném balení. Panna, zdržující se všeho, co by ji mohlo poskvrnit, je synonymem uměle
udržované čistoty celibátu. Zdrženlivá Panna je však také rozbuškou, je nabita potlačovanou sexualitou, která hledá způsoby a formy, v jakých by se mohla projevit. Pokouší se
uklízet a udržovat čistotu, avšak čím více se o to pokouší, tím více nepořádku vzniká.
Panna je také zaujatá péčí o tělo. Velkorysost Lva zde přerůstá v opačný extrém - malichernou a úzkostlivou pečlivost. Panna v sobě skrývá snad nejvíce ze všech potenciál vědce, analytika, pečlivého a trpělivého výzkumníka, dělníka na poli vědy, sloužícího vysokému
zájmu pochopení té nejhlubinnější struktury věcí. Pokouší se uspořádat předměty, stejně
jako svůj život do jakéhosi řádu, který se však znovu a znovu rozpadá na nekonečně mnoho
drobných částí.

Navenek působí Panna jako odtažitá a chladná, pedantická a samolibá. Skutečnost je
trochu jiná. Panna se dívá na svět z mnoha úhlů a její náhled na svět je tak složitý, že ji
přemáhá chaos. K její snaze srovnat všechno do určitého obrazu, jí pomáhá perfektní ana-
lytické myšlení. Protože jí to trvá déle než jiným, rychlejším jedincům, přivádí je občas k
šílenství. Její závěry ovšem bývají obvykle ty správné.
Pannám se protiví práce, za kterou není vidět trvalý výsledek. Pak navenek vypadá jako
nedůsledná a nepořádná. Protože tomu tak doopravdy není, propadá Panna často pochybování o sobě samé. Vyznačuje se intelektem, organizačním talentem a obrovskou pílí. To
všechno ale především pro vlastní prezentaci.

V lásce se Panna jeví jako chladný jedinec. Je to ale dáno jejím věčným vnitřním chaosem
a obavami z neznámého. Pokud jí dáte jasně, co zamýšlíte, přistoupí na cokoliv a její chlad
zmizí. V sexu je však velmi konzervativní. Nepotrpí si na experimenty, obhroublosti a výbuchy vášní, ale sex má ráda. Dostanete ji na laskání, mazlení, šeptání sladkých nesmyslů a
něžnou předehru.
Panna má ráda pevný svazek, ale podvědomě vyhledává samotu. Pokud si ji však získáte,
najdete v ní zodpovědného a věrného partnera. Jakmile ovšem zjistí, že vztah nemá budoucnost, bez váhání odchází. Při řešení problémů vede k dorozumění s Pannou jediná cesta:
mluvit na rovinu, nelhat a pokud možno v klidu a bez emocí. Pak je Panna přístupná všem
argumentům. Jestliže do sporu dokážete navíc vnést trochu nadsázky a humoru, pak je naděje na spokojené soužití obrovská.