Panenský Týnec


PANENSKÝ TÝNEC

Místo s velmi silnou pozitivní sílou.

Pod zemským povrchem proudí na mnoha místech neviditelné, ale mocné toky energie. Vybral si místo pro stavbu kláštera jeho zakladatel náhodou nebo to byl vnímavý a citlivý člověk, který poznal, že se zde nachází silná léčivá pozitivní zóna, která má schopnost navodit dobrou náladu, radost ze života i optimistický pohled na svět, posilovat obranyschopnost organismu a odstraňovat depresivní stavy. Svými měřeními to dokázali badatelé v oboru zvaném psychotronika, kteří tady dokonce určili pozitivní zónu číslo 8, tedy tu nejsilnější, uzdravující.

A tak sem přicházejí lidé, většinou vstupem na jižní straně, který zdobí zajímavý portál a část zdi, a již zde zažívají zvláštní atmosféru tohoto romantického místa. A poté se postaví na vyšlapané místo uprostřed zříceného kostela, a zkoumají, zda také pociťují působení pozitivních zón. Místo nepřitahuje pouze obyčejné turisty, ale také různé umělce, léčitele či milence. V prostorách chrámu se konají čas od času též svatební obřady. Ale pořád lze říct, že takto jedinečná památka není dosud navštěvována, jak by si zasloužila. Což se dobře, jelikož si člověk může v klidu vychutnat zdejší atmosféru.

Pozitivní zóna v Panenském Týnci svým tvarem připomíná kříž, uprostřed kterého je střed energie. Za ním směrem k oblouku léčivé a ještě kousek dál meditační místo. Lze to dobře na zemi rozpoznat podle toho, jak jsou místa vyšlapaná. Kdo by si přece jenom nebyl jistý, tak u vchodu se nachází nákres.

Nedostavěný chrám se skládá z kněžiště, které je přibližně 21 metrů dlouhé, 9 metrů široké a přes 20 metrů vysoké. Dále je možno spatřit jižní zeď s portálem, část západní zdi a základy zbývajících zdí. Na jediném lodním pilíři, který se zachoval, spočívá částečně zvonice, která však byla dostavěna později.


Toto energetické místo navštěvujeme velmi často. Z energie uprostřed kláštera se točí hlava i náhodným poutníkům. Doporučujeme navštívit všem. 

MAPA OBJEKTU