MORGANIT

SÍLA PŘÍRODY

CHARAKTERISTIKA KAMENE

Morganit v nás podporuje čistou a hlubokou lásku. Takovou, která nás propojuje s vyšším vědomím a pomáhá chápat podstatu celku, jehož jsme součástí. Přirozeně se tak v nás rozvíjí soucit s okolím a naše sebeláska roste. Pomáhá především zlepšit vztek k sobě a následně se láskyplně promění i vztahy s okolím. Jemná růžová vibrace nás vede k srdci, k jasnému vnitřnímu vidění. Doporučujeme jej nosit stále u sebe ideálně v oblasti srdce. Tak jeho milující energie může působit nepřetržitě na nás i naše okolí. Morganit je kamenem soucitu a hluboké lásky. Podporuje harmonii a soulad s odvěkým řádem přírody. Tento soulad v nás vzbuzuje klid, pokoru i lásku ke všemu živému. Jemné vibrace morganitu pak vše propojí v láskyplný tvořivý celek. Morganit přivolává duchovní rádce, podporuje přesun od negativního k pozitivnímu. Měkká a pečující energie uklidňuje, ukazuje nám, proč v našich životech nemá mít místo bezohlednost, hrubost, nabubřelost.

LÉČEBNÉ VYUŽITÍ

Jeho uklidňující vliv účinkuje jako prevence nemocí způsobených stresem. Nošen na srdci pozitivně působí na správnou funkci plic, štítné žlázy a nervového systému. Podporuje látkovou výměnu a tiší bolesti svalů. Obecně je díky svým jemným vibracím dobrým analgetikem.

OČISTA A NABÍJENÍ

U morganitu je potřeba provádět očistu zvlášť pečlivě. Pod proudem vlažné vody. Ideálně po každém použití. Nabíjíme jej na nepřímém slunečním světle. Na přímém světle by postupně ztrácel svou barvu.