MINULÉ ŽIVOTY-KARMA

SÍLA PŘÍRODY

V této kategorii najdete krystaly, šperky a další předměty, které se vyznačují tématem MINULÉ ŽIVOTY a KARMA.


Krystaly v daném tématu - minulé životy a karma, vibrují na uvedených energiích. To znamená, že svému majiteli dokáží svoji energetickou silou zvýšit energii přitažlivosti v aurických tělech, kde výrazně podporují tyto energie a zvyšují dosažení záměru.

Krystaly nás podporují v tom, čeho si přejeme dosáhnout nebo na čem chceme s jejich pomocí pracovat. Pokud se jejich síle otevřeme, pak může být tato síla enormní.

Produkty v této sekci podněcují nositele k práci se svou minulostí a karmickým působením. Pomáhají nám nejen projít minulými životy, ale hlavně je vyléčit. Můžeme s pomocí těchto krystalů snáze cestovat do svých minulých životů a poučit se z chyb. 

Kategorie