LÉČENÍ SAMA SEBE

JAK NEMOC VZNIKÁ

Nemoc vzniká tam, kde je organizmus vystaven dlouhodobým, uvědomovaným i neuvědomovaným, negativním emocím. Ty lze rozdělit do tří skupin - emoce zlosti, emoce smutku a emoce strachu. Jejich vlivem jedinec propadá emočnímu stresu, jehož tlak blokuje tok životní energie. Pokud dojde k blokaci životní energie, vznikne základ nemoci, který se zpravidla projevuje v několika fázích:

  • píchnutí
  • bolest
  • zánět a projev nemoci

Každá nemoc vzniká při zanesení nebo zablokování energetických čakrových center.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČAKER

1. čakra - Základní " kořenová " čakra - MULADHARA

Její energetické centrum nás spojuje se zemí. Ukotvuje nás a udržuje naživu. Tvoří životně důležitý základ a pramen pro vitální síly dalších čaker. Její energie nás spojuje s fyzickým světem, dodává nám sílu, oddanost a stabilitu. Září sytě červenou barvou a najdeme jí na spodní části pánve.

Mezi otevřené dary první čakry patří pozitivní " ano " k životu na Zemi. k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Poskytuje nám zemitou pevnost pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat. Do oblasti jejího působení také patří budování existence, materiální zabezpečení, stejně jako sexualita coby funkce k plození dětí.

Je-li však funkce této čakry blokována, jsme příliš materiálně založení a máme tendenci vše vlastnit. Libujeme si ve smyslových prožitcích jako je jídlo, sex, alkohol apod. Je nám zatěžko dávat i brát, nejsme schopni něčeho se vzdát. Při pomalém nebo zablokovaném otáčení se vznášíme v oblacích, vzdalujeme se od reality, nejsme schopni řešit každodenní problémy. Stresy, které čakru blokují, jsou nevíra ve vlastní sílu, absence přání žít, zloba na ty, kteří jsou energetičtí a odolní, odmítání fyzické síly, přání utéct před životem.

Špatná funkce první čakry působí na vše pevné: páteř, kosti, zuby, nehty, nohy, kyčle, kostrč, konečník, tlusté střevo, tvorba krve, stavba buněk.

Mezi typické nemoci patří: zácpy, hemeroidy, záněty tlustého střeva, průjmy, nemoci kostí a kyčelních kloubů, vysoký i nízká krevní tlak, ledvinové kameny, páteř a celý nervový systém a další.

2.čakra - Sakrální čakra " křížová, sexuální " -SVADHISTHANA

Je centrem naší sexuální energie a pocitů. Je sídlem emocí. Je emocionálním centrem uměleckého cítění a plodnosti. Je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodící síly. U mužů nese impuls ke stvoření nového života. Otevírá naši přirozenost vůči ostatním lidem. Je rozhodující pro všechny mezilidské vztahy. Ovládá lidské pudy. Do její působnosti patří rozmanité erotické hry a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení. Září krásně oranžovou barvou a najdeme ji nad stydkou kostí.

Špatná funkce druhé čakry spočívá v neplodnosti, sexuální stránka může být vyhrocena do extrémů - člověk odmítá a popírá sexualitu nebo naopak ji používá jako drogu. Může se vyskytnout opačná orientace. Její nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství nebo v pubertě, kde rodiče potlačovali smyslnost a sexualitu a dotyčnému chyběla smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí, sexuální chladnost a život nám připadá smutný.

Stresy, které čakru blokují jsou neschopnost mít rád opačné pohlaví, Obviňování druhého kvůli skrytí vlastních chyb. Pocit viny a méněcennosti, rutinní sex bez lásky, Zloba a přání způsobit druhému bolest, neschopnost cítit uspokojení ze sexuálního života. potlačování vlastní náruživosti, , odmítání sexuality, odmítání svého pohlaví. Vztah k sexu se studený a amorální. Nepřiznání, že sex znovuobnovuje životní sílu.

Disharmonická funkce druhé čakry působí na vše tekuté: krev, moč, spermie, míza, trávicí šťávy, oblast pánve, ledvin, močový měchýř, rozmnožovací orgány, vaječníky a prostata.

Mezi typické nemoci patří: bolesti v kříži, pohlavní nemoci, AIDS, problémy s ženskými orgány a menstruací, cysty na vaječníkách, nemoci varlat, nemoci močového měchýře, ledvin apod.

3. čakra - Čakra solar plexu - MANIPURA

Třetí čakra představuje naše slunce, naše centrum síly. Je to oblast, v níž se nachází ego a souvisí se silou osobnosti a vědomím vlastní cesty. Také je sídlem moudrosti a jejím prostřednictvím přijímáme slunečné energii. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu k věcem a ostatním lidem. Je to oblast, kde vychází emoční energie. Odtud jsou řízeny naše lidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost citových vazeb. Tato čakra otevírá naše vnitřní světlo a prosvětluje celý náš život. Jejím prostřednictvím vnímáme vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Harmonická funkce se projevuje tím, že máme pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Jsme sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektujeme pocity a osobnost ostatních. Cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Září krásnou žlutou barvou a najdeme jí dva palce nad pupkem.

Blokovaná třetí čakra způsobuje, že chceme všechno ovlivňovat podle svého názoru, prosazovat svou moc a dobývat. Žene nás k tomu vnitřní neklid a nespokojenost. Může to být způsobeno již tím, že jsme v dospívání měli málo uznání, proto jsme nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu. Cítíme se poraženecky bez odvahy, všude vidíme překážky a trpíme pocitem, že na životní boj nejsme dost zralí. Často vybuchujeme a v naší podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, který jsme časem spolykali bez dalšího zpracování.

Mezi stresy, které čakru blokují, patří nespokojenost, zloba, moc a trvdošíjná odhodlanost, vládnutí strachem, hrozbami, varováním, obviňováním, podezíráním, slzami apod. chamtivost, absence radosti, neochota pochopit své city, komplex méněcennosti, odmítání vlastních fyzickým potřeb, závislosti na vztahu k rodičům i jiným lidem, úzké spojení s matkou, neochota být zdráv.

Disharmonická funkce třetí čakry působí na: břišní dutina, spodní část zad, trávicí systém, játra, slezina, žlučník, žaludek.

Mezi typické nemoci patří: cukrovka, nemoci slinivky břišní, nemoci jater, sleziny, žlučníku, žaludku, dvanácterníku, žaludeční vředy, kýla, pálení žáhy, střevní nemoci apod.

4. čakra - Čakra srdeční - ANAHATA

Je centrem nezištné, bezmezné lásky, bratrství a soucitu. Vytváří střed čaker a je branou do duše. V ní se spojují tři spodní emoční centra se třemi horními. Harmonie této čakry je centrem opravdové lásky. Vibrace našeho srdce dokáže přeměnit svět a sjednocovat. smiřovat a uzdravovat lidi v našem okolí. Vyzařuje přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otevírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota je pro nás samozřejmostí. Máme radost z dávání, aniž bychom něco očekávali. Úloha této čakry je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí a lásce se projevuje skrze čakru srdce. Ve své dokonalé formě je zdrojem dokonalé lásky vedoucí k sobě samému, kterou není možné ztratit. Ve spojení s horními čakrami se láska stává láskou boží a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření a ke spojení srdce s Universem. Září krásně zelenou barvou a najdeme ji uprostřed hrudníku vedle srdce.

Disharmonická funkce této čakry se může projevovat různě. Nejsme spojeni se zdrojem lásky, a proto nejsem otevřeni lásku přijmout. Jsme zranitelný a závislí na lásce a náklonnosti druhých. Když jsme odmítnuti, cítíme se hluboce zasaženi a pak se uzavřeme a jsme smutní a deprimovaní. Náš život je studený nebo bezcitný, nevyrovnaný a depresivní.

Mezi stresy blokující srdeční čakru patří, narušené cítění lásky, nemají mě rádi, nejsem hoden lásky. Pocit viny před milovaným člověkem. Potlačená láska, svět je tvrdý a vládne zde právo tvrdého a silného.

Disharmonická funkce srdeční čakry působí na: horní část zad, srdce, hrudník, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže a ruce.

Typické nemoci: nemoci srdce a krevního oběhu, srdeční arytmie, nemoci imunitního systému, alergie, rakovina, chronické únavové syndromy, viroví onemocnění, AIDS, kožní nemoci, plicní onemocnění a dýchací problémy.

5. čakra - Krční čakra - VIŠUDDHI

Zde se nachází centrum lidské vyjadřovací schopnosti, komunikace a inspirace. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije: smích, pláč, pocity radosti a lásky, stejně tak strach, vztek, naše úmysly, přání, myšlenky, názory a vnímání vnitřního světa. Je čakrou umělců, sídlí v ní totiž inspirace a schopnost sebevyjádření. Při správné funkci této čakry vyjadřujeme otevřeně a bez obav svoje pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsme schopni přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Jednáme s ostatními přímo a máme také dar umět naslouchat srdcem a vnitřním porozuměním. Náš hlas je plný a příjemně znějící. Nenecháváme se příliš ovlivňovat a umíme říci ne. Má krásnou světle modrou barvu a sídlí v hrdle.

Disharmonická funkce 5. čakry narušuje porozumění mezi hlavou a tělem. Je to čakra výmluv. Je zde patrný strach ze selhání nebo neúspěchu. Nevědomé pocity viny a strachu nám zabraňují vidět se takový jací jsme a svobodně vyjadřovat své nejhlubší myšlenky a pocity. Skrýváme svoji skutečnou podstatu. Naše řeč může být neuhlazená a hrubá nebo studená. Může se objevit koktání nebo máme při řeči knedlík v ústech. Také můžeme zneužívat svá slova k manipulování s ostatními. Nebo naopak příliš hovořit.

Stresy, které čakru blokují: problémy v komunikaci, nervózní hodnocení, pocit bezradnosti, všechny city, které svírají hrdlo a dusí slzami. neschopnost žít vlastní život, neumět přijmout co nabízí život. Obviňování ostatních, pocit zavržení, strach z neúspěchu a hanobení druhých.

Disharmonická funkce působí na: plíce, průdušky, hltan, hrtan, hlasivky, oblast krku, šíje, spodní čelisti, uši, štítná žláza a paže.

Typické nemoci: štítná žláza, astma, bronchitida, rozedma plic, bolesti v krku, záněty krčních mandlí, sluchové potíže, afty, zuby, roztroušená skleróza apod.

6. čarka - Třetí oko - ADŽŇA

Je centrem intuice, intelektu a sebekontroly - sídlo vyšších duchovních sil. Síla představivosti tu vytváří energii k naplnění našich idejí a přání. Touto čakrou můžeme vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku. Díky ní přichází intuice, jasnovidění, jasnoslyšení a jasnocítění. Zde překonáváme hranice racionálního rozumu. Harmonicky fungující šestá čakra otevírá mimosmyslové vnímání a náš vnitřní zrak. Používáme inspiraci, intuici a fantazii. Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je sídlem duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování, paměti a vůle. Na tělesné rovině jde o nejvyšší řídící centrum nervového systému. Září indigově modrou barvou a nachází se uprostřed čela.

Disfunkce této čakry způsobuje, že člověk se při všem řídí jen rozumem a platné je pro něj to, co je rozumem pochopitelné a vědecky ověřené. Vnitřní duchovní poznání odmítá jako nerealistické. S tím může být spojena zapomnětlivost a poruchy zraku.

Stresy: konflikty mezi světem citů a světem rozumu. Nespokojenost se svým zevnějškem. Bezmocnost při vytváření nebo uskutečňování plánů. Představy neodpovídající skutečnosti nebo negativní představy. Strach z odpovědnosti. Neochota konat. Protest proti všemu. Nestabilita citů.

Disharmonická funkce působí na: malý mozek, uši, noc, oči, obličej, dutiny a centrální nervový systém.

Typické nemoci jsou: tlakové bolesti hlavy, migrény, problémy se zrakem, oční zákaly, záněty horních cest dýchacích, potíže s dutinami, ušní problémy, nervová onemocnění.

7. čakra - Korunní čakra - SAHASRÁRA

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti člověka. Je centrem kosmického vědomí a stavu absolutního pochopení. Tímto místem jsme napojeni na Boha a na Vesmír. Jako nejvyšší čakra obsahuje všechny energie nižších center. Je výchozím bodem pro projevy energií všech čaker. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začíná kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencí. V úplném probuzení sedmé čakry dochází k poznání, že nadrealita je vlastně přirozenou vlastností člověka. Harmonice této čakry způsobí že, se z nás stane osvícená bytost a světlo, které vyzařuje, otevírá srdce všech dalších bytostí. Všechno vědění už potom existuje uvnitř nás.

Disharmonii této čakry poznáme tak, že máme stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, zůstává nám uzavřen přístup k množství vědění, zkušeností a schopností a stále nebudeme zbaveni pocitu strachu. Můžeme pocítit k nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti.

Disharmonie této čakry působí na: velký mozek a lebku

Typické nemoci: deprese, schizofrenie, epilepsie, Parkinsonova nemoc, mozková onemocnění.

PROPOJENÍ SE S LÉČIVOU ENERGIÍ

TOTO NAPOJENÍ JE TŘEBA VIZUALIZOVAT PŘI KAŽDÉ PRÁCI S LÉČIVOU ENERGIÍ!

Přejděte do meditačního stavu tím, že zavřete své oči, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Zklidněte svůj dech... klesněte so stavu uvolnění a soustředění se. Uvolněte své svaly na obličeji a chvilku volně dýchejte...

Poté si představte, že máte nad hlavou obrovské slunce... je to jakási zářivě zlatá koule... z této koule sahá zlatá pramínek přímo do středu vaší hlavy. Uvědomte si tento okamžik spojení.... Když držíte chvilku tuto vizualizaci, představte si, jak se tento paprsek zvětšuje, sílí a rozšiřuje.... Už je poměrně silný a je s vámi spojen... udržte si tuto vizualizaci chviličku... a poté si představte, že se tento krásný paprsek pomalu rozlévá po celé vaší hlavě, celou jí zaplavuje zářivým léčebným světlem... je to krásný pocit... nechte toto světlo sestoupit do krku a poté do ramen a celých rukou.... do hrudníku ... do bříška... do pánve... do stehen a celých nohou... vidíte jak nyní vaše tělo celé září ve zlatých barvách... užijte si chvilku tento pocit a poté otevřete oči. Poděkujte.

Tuto techniku je vhodné cvičit do doby, než si svým napojením budete jisti. Až se ji plně naučíte, bude vám stačit pouhá myšlenka propojení se se světlem, a budete jej plně využívat.

Vaše budoucí myšlenka bude vypadat asi takto:

Představíte si zdrojové světlo " slunce, kouli, Zdroj" a vizualizujete si její paprsek, která je spojen s vaší korunní čakrou.


PROSVĚCOVÁNÍ NEMOCÍ

Najděte si v těle místo, které chcete pomocí světla ošetřit. Napojte se na zdrojové léčivé světlo a poté veďte cíleně paprsek tohoto světla do místa určeného k léčení. V tomto místě nechte zlatý paprsek působit tak dlouho, jak bude cítit, že je potřeba. Poděkujte!

Prosvětlovat můžete nejen cílená místa, ale také celé tělo nebo dokonce své emoce. Nebojte se experimentovat a nechte se vést svou intuicí. Je to proces, na kterém se nemůže nic pokazit.

PRODÝCHÁVÁNÍ NEMOCÍ

Napojte se mentálně na zlaté světlo. Nechte zlatý paprsek vést do svých plic a tam jej rozprostřete.... V oblasti celých plic vnímáte toto léčivé světlo. Udržte tuto pozornost chviličku, ztotožněte se s tím. Nyní si prociťte svoji bolest a dovolte si ji cítit v co nejsilnější míře... nebojte se toho... vždyť je to vaše součást....

Nyní se zhluboka nedechněte a představte si, jak se místo bolesti zabarvuje do černé barvy... udržte tuto vizualizaci chviličku a poté tuto černou barvu vydechněte ven ( jakoby ji nasajte svým dechem)... a ještě jednou nadechnete černou barvu z místa bolesti, udržte ji a poté vydechněte ven.... Pokračujte dále do doby, než ucítíte, že nadechujete šedou barvu a opět celý proces opakujte. Opakujte, dokud vnímáte stejný odstín šedé. Dále se šedá barva mění ještě ve světlejší... Pokračujte s dýcháním do doby, než začnete v místě bolesti cítit světlé barvy nebo barvu bílou. Poté si ještě toto místo prodýchejte zlatým světlem. Poděkujte a můžete otevřít oči.

Míra bolesti, by měla být minimalizována a měli byste se cítit lépe.

Pamatujte na to, že barvy určují stupeň závažnosti dané nemoci. Proto nemusíte u každé bolesti nebo nemoci vnímat hned černou barvu. Můžete cítit různé odstíny tmavých a polotmavých barev. 

!!!  STÁHNĚTE SI SEZNAM NEMOCÍ  !!!

VYTVOŘENÍ MENTÁLNÍ ENERGETICKÉ BANKY

Napojte se na léčivé světlo a nechte toto světlo sestoupit do vaší hlavy... vyčkejte, až bude celá hlava zalitá léčivým světlem... nyní pomalu vydechnete zlatou barvu ústy a představte si, že ji vydechujete do balónku... naplňte tento balónek energií zlatého dechu... až budete mít balónek naplněný, nechte jej volně vznést vzhůru k nebesům... jen ho sledujte a dejte mu jméno... nemusíte dlouze přemýšlet, pojmenujte jej jakkoliv vás napadne. Může to být jméno, může to být číslo, může to být přezdívka... fantazii se meze nekladou. Poté otevřete oči a poděkujte!

Balónek, který jsme si vytvořili a pojmenovali, se vznesl do časoprostoru, kde bude tak dlouho dokud jej nepovoláte zpět. Povolat jej můžete v případě, kdy budete potřebovat okamžitě doplnit energii, utlumit bolest nebo emoce. Postačí, když na něj pomyslíte, zavoláte jej v duchu jeho jménem a jeho energii vdechnete ústy a povedete ji do situace nebo bolesti, kterou potřebujete ošetřit.

Tyto energetické banky jsou vhodné v mnoha situacích. Například, když zrovna nemáte čas a prostor zahájit léčebný světelný proces.

Můžete si vytvořit jednu banku, nebo i více. Však každá z nich musí mít své vlastní pojmenování.

Dá se také dobře využít v případě náhlé nemoci ( angína, chřipka apod. ) - prostě v době, kdy nemáme sílu se samy léčit.


PROSVĚTLOVÁNÍ EMOCÍ A UDÁLOSTÍ

Napojte se na léčivé zlaté světlo a necháme jej prostoupit celým naším tělem. Udržte chvilku tuto vizualizaci.

Poté se mentálně přeneste do emoční situace, kterou chcete léčit. Prožijte si celou nepříjemnou scénu ( ať je to hádka, konflikt, náhlá emoce, cokoliv co vnímáte jako negativní ).

Poté dovolte zlaté energii, aby začala přesahovat skrze vaše tělo ven do prostoru. Nechte toto světlo působit tak, aby zahalilo svojí intenzitou celý konfliktní děj. Prosvětlujte jej tak dlouho, až zcela zmizí v záři světla. Udržte si tuto představu, poděkujte a otevřete oči.

Touto technikou světlo spálí všechny negativity a transformuje jej do podoby lásky. Je to úžasná metoda léčení a také mazání nové karmy, která může při konfliktu vzniknout. Tím, že negativitu spálíte, pomůžete nejen sobě, ale také osobě nebo osobám, které se konfliktu účastnili.


CÍLENÉ LÉČENÍ NEMOCÍ

Základem všeho je, najít si problémovou oblast v těle - tedy nemoc. Poté si nemoc přiřadit k určité čakře. Toto je prvotní a jednoduchý proces zahájení léčení sama sebe. V okamžiku, kdy přiřadíte čakru k nemoci, můžeme se pustit do vyhledávání příčiny. Toto už je náročnější proces, ale naše píle se mnohonásobně vyplatí. Projděte si tedy celý kurz, kde máte k dispozici mnoho technik a doporučení. Pracujte intuitivně a nebojte se - pamatujte, že strach vytváří další omezující vzory.

Emoce spojené s nemocí jsou staré a jsou uvíznuté. Je tedy potřeba je jakoby opět probudit a částečně prožít. To je bod léčení, který může být nepříjemný, ale je nejvýznamnější. Proto všechny emoce, které během vaší vlastní terapie vyvstanou si prožijte, prociťte a spojte si je prostřednictvím nemoci dohromady. Často tímto vznikají velmi zajímavé vhledy do minulosti.

Pokud na sobě budete poctivě pracovat, změní se nemoc a ustoupí, odejde, protože pro ni nebude ve vašem těle místo a nemoc bude postrádat svůj význam. Nezapomeňte nemoci poděkovat, protože vám pomohla najít nevyřešené disharmonie v těle.

VLIV BAREV PŘI LÉČENÍ

ZLATÁ - je to barva Reiki energie, je barva univerzálního léčebného světla, je barvou, která pílí vše negativní, odstraňuje psychické a energetické bloky. Připravuje prostor pro příchod andělů, dělá ochranný val apod.

ŽLUTÁ - hřejivá, jako saharské slunce, vkládá se do orgánů na jejich nastartování, když začnou vynechávat. Používá se na vytlačení ledové energie z těla. Kdy se například nemůžeme zahřát.

STŘÍBRNÁ - je štítem proti napadnutí negativními energiemi, chladí a tím staví bolest. Skvělá ochrana proti všem negacím z vnějšku.

BÍLÁ - obsahuje celé barevné spektrum. Čistí myšlenky, lze ji použít univerzálně, tělo si vybere barvu, jakou nejvíc potřebuje.

FIALOVÁ - zvyšuje osobní vibrace, vyzvedává naše vědomí k Vyššímu Já, zvyšuje duchovní pokrok, léčí deprese (černé energie) a schizofrenii, je vhodná na nervové a mentální choroby.

SVĚTLE MODRÁ - zklidňuje, uspává, snižuje tlak, mírně chladí. Používá se tedy na nespavost, nervozitu, mírnou teplotu, odstraňuje vředy.

TMAVĚ MODRÁ (INDIGO) - je ledová, takže sráží teploty, chladí, léčí psychické poruchy, delirium tremens, zklidňuje agresivní stavy a vztek.

RŮŽOVÁ - uklidňuje, navozuje pocit bezpečí, něhy, zklidňuje emoce a situace, dodává harmonii (lásku). Používá se na prevenci před ženskými druhy rakoviny. Tato barva léčí naší duši po všech stránkách. Je ideální na ženské spodní prádlo.

ZELENÁ - univerzální barva k léčení všeho, k regeneraci, vyvolává pocit svěžesti. Je silně regenerační, používá se při všech možných léčbách. Nemá vliv na růst rakoviny! Smaragdově zelená je nejúčinnější, tyrkysově zelená se používá na popáleniny.

ČERVENÁ - tato barva je horká, proto se v žádných systémech nepoužívá. Snad jen v případě, kdy v prosinci někdo zahučí do rybníka a vy mu chcete dodat obrovskou teplotu naráz. Nikdy ji nepoužívejte na spodní prádlo! Zahřívá pohlavní orgány ženy, které potřebují chlad a harmonizaci (růžovou), a proto červená barva podporuje vznik rakoviny a cyst. Nenosit červené (i černé!) spodky - to platí pro pány i dámy. Červené trenky způsobí impotenci, u žen horkost vyvolává již zmíněné cysty a rakovinu. Černé prádlo je ve smyslu neplodnosti totéž - umírají živé buňky, vajíčka a spermie ... atd. Pozor!!! Nikdy červenou barvu nepoužívat na léčení rakoviny a jiná bujení - zvyšuje nárůst buněk! Červená se dále používá na zvládnutí nemocí krevního oběhu.

ORANŽOVÁ - uvolňuje omezení myšlenek, posiluje a zvyšuje tlak, dodává veselost, životní sílu, optimismus, chuť do života. Je to barva bojovníků a těch, co míří rovnou k cíli, tedy dodává obrovský energetický potenciál před nějakým velkým fyzickým či psychickým výkonem.

HNĚDÁ - uzemňuje fanatiky (tj. že vrátí zpět na zem takového člověka, který nestojí pevně na zemi, přehání to s mystikou, nedokáže reálně reagovat na život jako takový). V Reiki se hnědá všeobecně dá využít k uzemňování. V případě špatně provedené duchovní techniky nás vtáhne zpět do těla.

ČERNÁ - tato barva ničí a degeneruje buňky a zablokovává všechny čakry! Proto nikdy nenosit černé spodní prádlo!!!! Černá barva se používá na ničení rakovinných buněk v technice zvané ADT (obdoba filipínského léčitelství).

Barvy nepochybně patří do světa léčení, protože nesou určité vibrace. Můžeme je libovolně používat v závislosti s naším záměrem. V popisech výše si můžete barvu vybrat a použít. Tyto barevné kombinace vycházejí z léčebného systému Usuio Reiki.

RITUÁL ZBAVENÍ SE NEMOCÍ

POTŘEBUJETE:

1x černá plnobarevná svíce - vysoká, úzká

Olej nebo svěcenou vodu

Sklenici s vodou - kohoutková nebo balená

1x bílá svíce - vysoká, úzká

Vezměte černou svíci a ošetřete ji olejem nebo svěcenou vodou. Začínáme tak, že namočeným ukazováčkem potřeme svíčku od jejího středu směrem nahoru a poté od středu směrem dolu. Při tomto aktu si svíčku mentálně očistěte " čistím tuto svíci, aby byla čistá" Takto připravenou svíci uchopte do obou rukou a mentálně do ni předejte svoji nemoc. Soustřeďte se po dobu pár minut - čím více do toho dáte, tím lépe. Poté svíci zapalte a nechte ji ve svých rukou hořet - cca 3 minuty. Dále svíci uhaste vložením plamene do připravené vody a zlomte ji s afirmací " lámu tuto svíci, lámu tuto nemoc, která nyní nade mnou nemá žádný vliv".

Zapalte si doma bílou svíci jako symbol zdraví. POZOR tato bílá svíce musí dohořet! Zvolte proto vhodný stojánek a rituál uskutečněte tak, aby byla svíčka pod dozorem a nemohlo dojít k požáru.

Do 24 hodin od rituálu vhoďte svíci do tekoucí vody. Může být řeka nebo potok. Nemáte-li v okolí bydliště dostupnou tekoucí vodu, můžete ostatky odevzdat zakopáním do země.

Jedná se o bezpečný magický akt, kde se zbavujeme nemoci. Není třeba je obávat vedlejších účinků této rituální magie. Každý máme právo v rámci duchovních zákonů, zbavovat se nepotřebného.

Rituál můžete praktikovat kdykoliv a u všech nemocí! Jen si vždy ohlídejte lunární čas. Je nutné rituál provádět v době, kdy měsíc ubývá! 


Zajímáte-li se o možnosti energetického léčení, nabízíme zasvěcení do různých léčebných systému a linií.