Léčení pro každého

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají skutečný zájem naučit se v rámci svépomoci diagnostikovat a úspěšně odstraňovat své nemoci a negativní životní události, které jsou příčinami disharmonie v těle.

Pouze ve zdravém těle, může být zdravý duch a zdravý duch je základem pro šťastný a úspěšný život.

Tento způsob léčení využívali již dávné civilizace dlouho před námi. Různé druhy léčení byly již v Atlantidě, kde se mohl léčit každý sám. Nyní po roce 2012 se nám znovu otevírají tyto možnosti a můžeme z nich čerpat. K tomuto systému léčení není potřeba žádného zasvěcení (iniciace) do energetického systému. Napojujete se přímo na zdroj energie (Univerzum). 

O KURZU

Kurz je formou videa a učebních manuálů pod vedením profesionálních lektorů. Seznámíte se s principem léčení, jeho metodami a účinnými postupy. 

Projdete cvičebním schématem a propojíte se s energií lásky a léčení.

Po absolvování kurzu budete schopni se napojit na univerzální zdroj léčivé energie a léčit své nemoci a emoce.

Slunce, jakožto zdroj tepla, světla a lásky, nám nabízí pod svými paprsky neomezenou možnost léčení.

LETNÍ KURZ LÉČENÍ SAMA SEBE POD VEDENÍM LEKTORŮ Z POHODLÍ DOMOVA

OBSAH KURZU

 • PRINCIP LÉČENÍ
 • CO JE TO NEMOC
 • JAK NEMOC VZNIKÁ
 • VYHLEDÁVÁNÍ NEMOCÍ
 • ROZHOVOR S NEMOCÍ
 • DIAGNOSTIKA NEMOCÍ
 • PROPOJENÍ SE S LÉČIVOU ENERGIÍ 
 • PROSVĚCOVÁNÍ NEMOCÍ
 • PRODÝCHÁVÁNÍ NEMOCÍ
 • VYTVOŘENÍ MENTÁLNÍ ENERGETICKÉ BANKY
 • PROSVĚTLOVÁNÍ EMOCÍ A UDÁLOSTÍ
 • CÍLENÉ LÉČENÍ NEMOCÍ
 • VLIV BAREV PŘI LÉČENÍ 
 • SEZNAM ČASTÝCH NEMOCÍ
 • PŘÍKLADY LÉČENÍ
 • RITUÁL ZBAVENÍ SE NEMOCÍ
 • KARMICKÉ NEMOCI
 • DALŠÍ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO LÉČENÍ

JAK KURZ PROBÍHÁ

VELKÝ VIDEO KURZ S ON-LINE PODPOROU

Po uhrazení kurzu obdržíte všechny potřebné podklady k samostudiu ( videa, PDF manuály a postupy ). Seznámíte se s obsahem kurzu a také projdete různé metody léčení. 

Ke kurzu můžete využít on-line podporu lektorky, kde se můžete na cokoliv doptat. Podpora je plánována v několika termínech, kde si můžete vybrat ten, který vám vyhovuje nebo se přihlásit k podpoře i opakovaně - budete-li mít další otázky.

On-line podporu využijete tak, že kliknete na odkaz níže, kde vyberete vhodný termín.


Mnoho lidí dnes ještě neví, že vyléčení svého vlastního těla, máme v rukou pouze my sami. Je to o našem vnitřním nastavení a přístupu. Každý lidský organismus má přirozenou možnost samoléčení, a vše je v nastavení naší mysli a otevřenosti se tomuto zdroji. Nemoc je pouze následek nějakého nesouladu v nás samotných a svým projevem nás zastavuje v podobě bolesti nebo omezení, protože nejdeme naší cestou života v souladu se svojí duší.

Máme možnost zaujmout stanovisko pochopení, a tím nastartovat léčivou sílu, kterou máme všichni bez rozdílu k dispozici. Léčivá síla nám byla dána Bohem ( dle víry ) spolu se svobodnou vůlí a možností volby různých rozhodování. 

Je tedy na každém z nás, zda tento dar využijeme nebo se staneme hluchými, když nám nemoc nabízí svým projevem možnosti posunutí se v životě.

Tento kurz byl sestaven tak, aby účastníka provedl teorií tohoto zázraku léčení a nabídl mu na základě rozsáhlých léčebných technik a možností nejen nemoc pochopit, ale také ji trvale a efektivně odstranit.

Ke kurzu nejsou žádné předpoklady a tedy jej může absolvovat naprosto každý bez rozdílu víry, způsobu života nebo zdravotního stavu.

Kurz nenahrazuje lékařskou péči a nenabádá účastníka k přijmutí této léčebné metody, jakožto jediného zdroje léčení. Naopak je velmi silnou doplňující metodou, jak své tělo harmonizovat a léčit za pomocí světla.

Cena kurzu

Stávající cena: 1.699,- Kč             AKCE: 799,- Kč - omezená platnost

MIMOŘÁDNÁ SLEVA - 599,- Kč - platí do 15.8.2021

MEDITACE ZDARMA - minulé životy


Po odeslání objednávky obdržíte potřebné platební podklady. Přihláška se stává platnou po přijetí platby.