SVĚTOVÝ SVĚTELNÝ SYSTÉM

23.08.2023

Během vývoje lidstva se stalo to, že duchovní cesty již nejsou schopné dovést člověka tam, kam slibují. Lidstvo je tak zavirované matrixovými programy (duální systém), které způsobily hluboký pád vědomí (do Ega), že na to nemají kapacitu.

Člověk v Egu ztrácí propojení s celkem, necítí společný prostor, nekomunikuje s bytostmi přírody. Ego myslí jen na sebe, proto s ním nelze vytvořit harmonické vztahy.

Ego řeší věci v napětí, neumí je řešit harmonicky, nepřipustí, že problém je v něm.

Problém promítá ven (projekce viny na druhé). Ego žije z negativní energie, vyživuje ho.

Stačí se dívat kolem sebe a vnímat okolí, že vzbudit u člověka soucit, přijetí a lásku k nějakému člověku je mnohem těžší než nenávist, odsuzování apod. Nenávist k druhému jde navodit poměrně snadno na rozdíl od přijetí, soucitu a lásky. Tak hluboko jsme ve své vědomí poklesli.

Naše Duše prochází ve svém vývoji mnoha inkarnacemi (životy), ve kterých se učí teď zde na planetě Zemi ve 3D (v nižších vibracích hmoty) žít život v lásce. Duše se upsala smlouvou s vládcem matrixu (avataři nejsou upsáni matrixovému systému, stojí mimo tento systém).

Naše DNA odpovídá stavu Duše a podle zákona příčiny a následku, zkoušek, zásluh a plánu vývoje dostane výbavu - fyzické tělo (a jemnohmotná těla).


Stávající systém na Zemi musí skončit, v některých proroctvích je uváděno katastroficky. Dnes je už jisté, že proces očisty lidstva probíhá transformačně - že brzy dokážeme odložit iluzorní matrixovou identitu (programy) a staneme se sami sebou.

Všichni teď procházíme velmi silnou očistou. Jde o to, abychom to, co vyplave na povrch (bloky z minulosti, programy) uměli zpracovat, přijmout a pustit to, nechat to vědomě projít a dívat se na to, i když to bolí (strachy, lpění, závislosti, manipulace, ovládání ...) Každému se to tak nebude dařit zvládat, půjdou s tou negativní energií ven, nenechají ten transformační proces projít uvnitř sebe.

Pak je tato očista příležitost pro matrix se znovu vykrmit!

Však v Galaktické radě bytosti ze Světla a lásky a harmonie našli způsob, jak tomu zabránit.

Neočekávejte, že se dozvíte, jakým způsobem to zajistí, protože matrix tyto věci neustále sleduje a vyvíjí protiopatření, aby si zajistil nadvládu (v Atlantidě např. sestrojili falešnou - syntetickou Merkabu, ta je dnes odstavená).

Transformace stále pokračuje a přizpůsobuje se aktuálním potřebám lidstva a procesu, který znamená zvyšování vibrací do vibrací páté dimenze (5D).

Pro současné období bychom my lidé měli zvládnout 3 hlavní úkoly:

1. Prosvětlit se tak, abychom si uvědomovali sami sebe, své vnitřní pochody (myšlenky a emoční energie) a převzít za ně odpovědnost. Uvidět své Ego.

2. Najít v sobě sílu a postavit se svému Egu, vypořádat se s ním, rozpustit - transformovat ho v sobě.

3. Spojit duchovní potenciál lidí, sjednotit se ke spolupráci (matrix chce oddělit).

Za tímto účelem se pro nás zpřístupnil nový Světelný systém Jednoty - SSJ, který je založený na bezpodmínečné čisté lásce jako nejvyšším principu ve vesmíru (Stvoření), otevřené komunikaci a propojení bytostí pracující s tímto systémem, životě plně v jednotě a mimo oddělující programy duality (tj. i jako součást celku, sjednocení a tedy bez ega), plném uzdravení a propojení mužského a ženského principu a na možnosti výběru cesty a způsobu stahování tohoto systému pro individuální potřebu naší duše a nejvhodnějšího zvoleného způsobu a rychlosti vlastního vzestupu resp. transformace.

Součástí nového světelného systému jsou nejlepší znalosti a vědění z celé naší Galaxie.

SSS zkonstruovala s celým týmem mnoha vysokých duchovních bytostí bohyně Isis (Elizabeth) dvoupaprsek (Boží doplněk, archai, partnerka) Melchizedka (zkonstruoval Merkabu).

Kladla si otázky, jak je možné, že naše předchozí 4 lidské civilizace začaly svůj růst velmi dobře, v duchovní prosperitě a během svého vývoje skončily pádem vědomí a zničením (Lemurie, Atlantida, ...)? Jak je možné, že nedokázali odolat nájezdům temna?

Převzala situaci za další vývoj lidstva do svého vedení, začala cestovat, nechávala se poučit a inspirovat v systémech, kde funguje temnota jako součást bytí. Zkoumala ty systémy, jak dokázaly ovládnout Ego, hledala takový software, aby lidstvo (v pořadí 5.civilizace) znovu nezkrachovalo. Software pak představila v Galaktické radě. Jeho základní stavební buňkou je LÁSKA.

Tento světelný systém byl pak stažen do 3D a poprvé zakotven 21.3.2010 na Moravě v Haluzicích a v Čechách na Okoři u Prahy dne 21.6.2010

V současné době lidé, kteří jsou informovaní, staví kamenné kruhy - světelné sloupy, kde je tento systém ukotven. Daří se nám vytvářet síť světelných sloupů po celé ČR a na Slovensku.

Tyto světelné sloupy pomáhají především těm, kteří neumí pracovat se sebou, na očišťování od matrixových programů, až se celý proces očisty celosvětově spustí, aby to lidé zvládli. To co je podrží, je LÁSKA, která je ve sloupech všudypřítomná. Poskytuje nejsilnější ochranu proti všemu temnému.

NAPOJENÍ SE NA SSJ

V meditace se napojit na:

 • Své duchovní vedení

Uvolnit celé tělo, pozornost na dech, pocity - emoční energie, na chodidla.

Napojit se na své Vyšší Já (VJ), Já jsem Boží Přítomnost, na svou Duši, Ducha (otevřít své srdce, vizualizovat propojení Ducha se srdcem Matky Země - světelný sloup vyrůstající z páteře, který se větví na mnoho kořenů a vrůstá do zemského krystalu - srdce Matky Země), průvodce, vědomí.

 • Prapodstatu (Univerzum) a propojit se s planetou Zemí, vizualizovat světelný sloup vycházející z Prapodstaty, který prochází naším tělem a sloup ukotvíme do zemského krystalu Matky Země.
 • Světelnou radu (v Galaktické radě) a požádáme ji o spuštění světelného systému.

Můžete se prosvětlovat ráno nebo večer nebo na noc (je nejefektivnější) a požádejte je, aby vás po celou dobu spánku čistili, prosvětlovali, odstraňovali bloky a negativní energie. Doporučuji z vlastní zkušenosti, poproste je, ať čištění zapnou 5 minut po vašem usnutí a ať skončí 1 h před probuzením. A na zbylou hodinu před probuzením si naprogramujte léčení Shamballou. Nebudete pak pociťovat únavu, která čištění může doprovázet.

Další možnosti práce se SSJ:

 • Pouštějte světlo do jednání, v práci, do řešení svých problémů, prosvětlujte svůj byt, dům, auto, místa, kde trávíte svůj čas... svou srdeční čakru, své srdce, všechny čakry, posílejte lásku sobě a do všech svých těl, do každé buňky, přeprogramujte se na lásku, přijměte: lásku ze SSS, lásku ze své duše, od svého ducha (aby byla sebeláska kompletní).
 • Zeptejte se své duše (v meditaci), jaké má tady na Zemi poslání, s jakým úkolem sem přišla? Poproste ji, aby s vámi vaše duše komunikovala tak, abyste jí rozuměli.
 • Čištění své Duše, Ducha, fyzického těla od programů a bloků.
 • Čištění našich kořenů, rodových kořenů, celé rodové linie, karmy rodu.
 • V meditaci, když jste napojení na Světelnou radu, ji požádat o zakotvení SSJ do vhodného místa v přírodě (parky, trávníky - aspoň 6 m od domu, sochy, morové sloupy, skály, mýtiny, louky - vyznačit kruh z kamenů nebo stačí umístit do středu kruhu 1 kámen). Nevhodné je ukotvovat světelné sloupy do obytných domů, úřadů apod.

Při ukotvování energie prochází celým vaším tělem (kolem 30 min i více) a v této intenzitě proudícího světla si můžete ještě navíc řešit své věci, dělat si svou vnitřní práci, protože v tom světle více funguje intuice.

 • Aktivace dračí síly (zažehnutí ohně v centrech umístěných pod povrchem země, matrix je zablokoval i v přírodě) a hadí síly.
 • Odblokovává od destrukce, čistí programy, bloky. Prosvětluje i ty spodní čakry (jsou ve vrstvách podle počtu inkarnací, staré duše mají hluboké kořeny).
 • Otevírá srdce, aby člověk skrze lásku překonal negativní postoj vůči sobě a světu, abychom byli schopni sami sebe podržet, učí nás najít svůj střed, zbavovat se všeho, co nás trápí a kde otročíme. Otevírá i vyšší srdeční čakru, učí nás soucitu, všelásce.
 • Pracuje tak, že vše co bude mimo ego, se zachová, to pokřivené a negativní a postavené na rozumu se bude rozpadat a transformovat.
 • Probouzí vnitřní ženu, aktivuje pravou hemisféru (intuice) a dočasně může být odpojena levá rozumová hemisféra, dokud se plně neočistí.
 • Je založený na bezpodmínečné lásce, vyrovnává jin a jang, uzdravuje a dává do jednoty mužský a ženský princip.
 • Pomáhá vystoupit z duálního systému (ega) a napojit se plně na vedení své vlastní duše. Naše duše se učí používat a aktivovat SSS.
 • Práce se SSS poskytuje multidimenzionální možnosti, duše pak může vzestoupit až do 12D.
 • Byl spuštěn do 3D 23.9. r. 2010 (do světelných sloupů, kamenných kruhů).
 • Zde jsou nové software, které nám rozšiřují vědomí, pomáhají lidstvu prozřít a vidět pravdu. Obnoví schopnost dívat se na věci z více úhlů pohledu, přináší návrat moudrosti, rozšiřuje vnímání.

Smyslem je dostat se nad každodenní soudy, posuzování, hodnocení... pomůže nám vnímat věci v pravdě (žijeme v iluzorním světě).


Hadí síla je základní zdroj naší energie, našeho bytí. Je to energie, která slouží k regeneraci všech našich těl, slouží k udržování fyzického těla. Hadí síla je jako oheň a matrixu (temnotě) se podařilo rozšířit poplašné zprávy, že pracovat s ohněm je nebezpečné. Lidstvo uvěřilo. A tak jsme bez energie! Samozřejmě, kdo práci s ohněm přeháněl, tak se popálil. Protože oheň může popálit, tak ho přestaneme používat? Vrátíme se zpátky ke své původní energii, k hadí síle, začneme s ní znovu pracovat a používat ji.

Hadí síla: Se propojuje s naší duší, posiluje nás vnitřně, a tak se naše vnitřní síla navýší. Prosvětluje, pročišťuje naše bloky, strachy, svázanosti, stažení, závislosti, připoutanosti. Požádejte o jejich rozpuštění a o rozpuštění všech bloků. Pomáhá otevřít vnitřní dítě, na něm je postaveno základní centrum ega. Když je vnitřní dítě zablokované, máme málo pradůvěry. Pomůže nám vystoupit z vnitřního vězení.Dosavadní vývoj na planetě Zemi a ukotvování mistrovských energií Nové Země vrcholí příchodem energií Čistého světla "Prvotního vědomí Jednoty". Tady na Zemi ve světě duality se dosud ve své čisté prvotní Síle realizovat nemohlo, protože bychom jeho vibraci neunesli. Proto se zatím mohlo bezpečně manifestovat pouze rozdělené na polarity v duálním systému - merkabah.

"Prvotní vědomí" Jednoty dokáže celistvě přijmout a unést jen světelný diamant aktivovaný v našem těle ve sjednocené mužské a ženské polaritě. Zasvěcení do světelného systému jednoty jsou nezbytná, abychom snesli vysoké vibrace přicházejících stvořitelských energií a mohli s nimi efektivně pracovat v každodenním životě.

Okamžikem propojení dojde k aktivaci kvantové DNA, bude posílen náš imunitní systém a naše tělo se přirozeně začne navracet do prvotní celistvé rovnováhy. Naše buňky začnou procházet regenerací a obnovou. Zvýšeným průtokem světla Jednoty změníme frekvenci buněk, oživíme všechny molekuly a atomová seskupení, nastartujeme samoléčivý proces a náš život získá na jiné kvalitě i délce. Získáme čistší spojení s naším Zdrojem, hvězdným domovem a světelnou rodinou, která s námi naváže hlubší komunikaci. Konečně se budeme cítit na Zemi jako doma v kruhu svých nejbližších duší, přitáhneme svoji partnerskou duši. Začneme se spojovat ve spolupráci v Jednotě.

Přijetí stvořitelských světelných energií Jednoty "Prvotního vědomí" budou znamenat novou hojnost pro všechny, urychlí manifestaci vyšších vibrací a pozitivních změn v realitě, vybudují Novou Zemi ve hmotě a zlepší životní podmínky nás všech.

S tímto systémem bude především pracovat naše duše, pokud se jej rozhodneme stáhnout a naše duchovní vedení bude duši pomáhat. Důležitou jeho vlastností je, že není v tak výrazném napětí (soupeření) s duálním systémem (Matrixem) v nás jako Merkaba, kdy mnohá práce či meditace byla poměrně náročná. Nový systém používá nejvyšší Světlo a Lásku a skrze tu proniká do našich programů Matrixu a ty jemně, účinně a bezbolestně prosvětlí, transformuje a rozpouští, pokud jejich základ pochází ze Světla a teprve později pak byly překryty temnotou. Programy, které pochází přímo z temnoty, jsou odděleny z našeho bytí a navráceny zpět do místa svého vzniku.

Systém má ochranu před návratem vědomí do původních kolejí negativního myšlení a účinně se snaží zabránit, aby se nemohly tyto negativní myšlenky nebo pocity zhmotnit nebo uskutečnit. Je potřeba jen zůstat vnitřně skrze vědomí a jeho rozhodnutí ve svém středu (protože právě vědomí se prostřednictvím svých pozemských karmických zkušeností učí a vyvíjí), odkud se aktivuje a zavádí náš vnitřní světelný systém a rozhodnutí, že pomocí tohoto světelného systému chceme zcela a trpělivě rozpustit všechny struktury ega (tj. programy svého vnitřního Matrixu).

Pokud budeme při práci s tímto novým transformačním systémem ještě "vypadávat" a dočasně se budeme vracet do dřívějšího duálního systému (tj. budeme opět negativně myslet nebo prožívat negativní pocity resp. opět budeme žít své ego) - dobrá zpráva pro nás - nový systém nemá vybavení na zhmotňování našich negativních myšlenek. Avšak pozor, duální systém může využít naší nepozornosti a tyto destrukce by mohl realizovat. Proto náš nový transformační systém se bude snažit nás varovat ve vědomí, že spadáváme do negativního myšlení a dokonce můžeme situaci přeprogramovat do pozitivního směřování tím, že do ní ihned pošleme lásku. Situace, které se už negativně realizovaly, lze na ně udělat zpětně pozitivní korekturu - tzn. žádný možný následný trest za chybné myšlení, pokud si to dostatečně rychle uvědomíme a provedeme zpětnou světelnou korekturu.

Na zavádějící se transformační systém uvnitř nás bude zřetelně reagovat i naše okolí - ti, co už mají svůj Matrix z velké části zpracovaný, dojde k silnému vzájemnému přitahování a dokonce pro ostatní bude mít aktivované světlo v nás snahu pomáhat a rozpouštět menší bloky ostatním. U lidí, kteří jsou ještě silně propojeni s duálním systémem, může dojít až k silnému odpuzování, přičemž bude fungovat velmi silná ochrana, pokud by mohlo dojít k nárůstu agrese.

Přístup k tomuto systému je pro nás na Zemi možný od rovnodennosti 20.března 2010, a to přes aktivované energetické body Země, kde je zakotven světelný sloup transformačních energií, světelný Chrám prakrálovny Elizabeth nad Vyšehradem a nebo přes Galaktickou radu. Nový transformační systém je tak rozsáhlý, že s ním dokáže v rámci naší bytosti plně pracovat pouze naše duše a duchovní vedení, protože naše vědomí zatím nemá ještě dostatečnou kapacitu na práci s ním.

Pokud se pro práci se Světovým světelným systémem rozhodneme (vědomí, duše a fyzické tělo jsou už dostatečně připraveny), pak si jej stahuje a osvojuje přímo naše duše a učí se jej používat. Sama duše si volí nejvhodnější postup, jak postupně převést všechny naše energetická těla a fyzické tělo na úroveň světelného systému samotné duše. Je to náročný postup a zejména pro náš rozum (logická levá hemisféra, která bude dočasně vypnuta) a naše fyzické tělo (které přejde postupně do jemnohmotného světelného stavu), kteří projdou nejvíce náročnou proměnou, kdy jejich závislost a propojení na Matrix (temnotu) je potřeba zcela zrušit a ukončit.