SÍLA MYŠLENKY

08.08.2023

MYŠLENKA je základní hybnou silou ve vesmíru. Je to ten nejsilnější nástroj, jaký člověk dostal od Boha, protože s pomocí tohoto nástroje si v životě "vyrábíme" absolutně všechno. Úspěch či neúspěch v našem životě se odvíjí od toho, jakým způsobem používáme své myšlenky. Zrovna tak i "nemoci" jsou výsledkem našeho myšlení.

Problém je však v tom, že velmi vysoké procento lidí si sílu myšlení vůbec neuvědomuje a nebo tomu prostě odmítají věřit. Jiní o tom třeba už něco ví, ale i přesto je jim to jedno a klidně dál produkují negativní myšlenky a šíří je do atmosféry kolem nás a do celého světa.

Každá myšlenka je energie. A tuto energii "vyzařujeme" ze sebe. Když tedy na něco pomyslíme, vypustíme ze své aury obláček energie. Každá ta energie má nějakou barvu. Toto zbarvení je nejprve vidět na auře a pak se šíří dál do éteru. Pokud šlo o láskyplnou (pozitivní) myšlenku, pak jde o energii v růžové barvě. Aura se vám zabarví do růžova a pak se tato růžová energie šíří dál do prostoru mezi ostatní lidi - a všechny lidi zaplavuje a ovlivňuje je v tom smyslu, že jim přináší zdraví a dodává jim pocity lásky a radosti.

A totéž se děje i s negativními myšlenkami, které produkují negativní energie. I tyto negativní energie se samozřejmě šíří dál a zaplavují ostatní lidi. Tyto energie mají tmavé barvy (černá, tmavě hnědá, tmavě šedá atd). Důležité je však vědět, že negativní energie mají mnohem silnější náboj, než pozitivní energie - a šíří se mnohem větší rychlostí. Působí tedy s mnohem větší silou! Rychlost, s jakou se negativní energie pohybuje a houstne, je o 30 - 50 % větší, než u pozitivní energie. Proto také lidé mnohem snadněji uvěří lžím a pomluvám, než skutečné pravdě.

A vzhledem k tomu, že všichni máme "svobodnou vůli", tak si můžeme vybrat, jestli budeme konat zlo nebo raději dobro. Jinými slovy: můžeme si tedy vybrat, jestli na ostatní lidi budeme vyzařovat růžovou lásku nebo tmavě červený hněv a agresivitu, případně tmavě zelenou závist nebo černé deprese a myšlenky na smrt.

A každý z nás také může dobrovolně buď přijmout nebo odmítnout negativní (tj. hrubovibrační) působení našich médií (televize, rozhlas, kino, internet), ale i novin, časopisů a některých knih.

Četba knih nebo sledování filmů s negativní tématikou (vraždy, zabíjení, násilí, katastrofy, živelné katastrofy, nehody jakéhokoliv druhu, zřícení lodí, UFO) je velmi nebezpečná, protože čtenář při četbě (nebo divák u sledování filmu) tyto negativní myšlenky (= negativní energie) ihned vysílá do Vesmíru, ty se šíří Vesmírem mnohem rychleji než světlo - a jsou zachycovány právě těmito negativními bytostmi (UFO), které pak napadají tyto lidi. Sami dobře víte, kolik miliónů lidí už bylo uneseno, především v USA, protože tam tato UFO-literatura byla k dispozici mnohem dříve, než v ostatních zemích. Vše totiž funguje přesně podle vesmírného "zákona přitažlivosti", který pracuje na bázi toho, že STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ.

Je tedy potřeba, aby tato literatura, ale i jakákoliv jiná literatura (včetně novin a časopisů) o násilí, vraždách, zabíjení a katastrofách byla zničena. A to nejen proto, aby ji lidé přestali číst, ale také proto, že tyto knihy (časopisy) samy o sobě "vyzařují" negativní energii, která "přitahuje" stejné. Přitahuje k sobě tedy negativní lidi a negativní události, které mírou své negativity odpovídají síle vyzařování té knihy.

To samé platí o negativních filmech a o zprávách v televizi, o různých nehodách a katastrofách! Pokud sledujete, jak v televizi někdo někoho vraždí, tak samozřejmě v té chvíli vyvinete i myšlenku na zabíjení, myšlenku na smrt. Není myslitelné, aby se to obešlo bez té myšlenky. Prostě na ten děj myslíte a myšlenkově to prožíváte. V té chvíli pochopitelně produkujete a vysíláte do vesmíru negativní energie toho nejtěžšího kalibru. (Dokonce i kdybyste u toho spali, tak Vaše podvědomí to vnímá a zpracovává - stejně tak, jako vás slyší a vnímá člověk v kómatu, když na něj mluvíte).

Negativní člověk, jehož aura "rezonuje" s tím negativním filmem, se na takový film bude klidně dívat dál a bude se v tom ještě i vyžívat! (Rezonovat s filmem = vyzařovat ze sebe stejnou energii, jakou vyzařuje ten film). Ale pozitivní a duchovně čistý člověk ihned přepne na jiný kanál. Nevydrží se na to dívat a jeho nitro se začne proti tomu silně bouřit. Každý člověk má svobodnou vůli a může dobrovolně buď přijmout anebo odmítnout negativní (hrubovibrační) působení našich médií (i hrubovibrační literatury a časopisů). Televizi byste měli nejlépe úplně vyřadit ze svého života. Je to jeden z největších hrubohmotných zářičů. Pokud jste rozumní, tak si ji můžete ponechat, ale používat ji výhradně jen k pozitivním účelům.

A vzhledem k tomu, že téměř veškeré lidstvo už dlouhé desítky let sleduje filmy o vraždách, válkách, zabíjení, týrání, mučení, mrzačení lidí a živelných katastrofách (a dokonce si v tom libují!), tak svými myšlenkami "magneticky přitahují" všechny tyto "zlé" události.

Lidé se stále nepoučili, jak funguje zlo - a stále ho podporují a živí svým vlastním strachem, negativními emocemi a zlými skutky. Obrazy zkázy (povodně, vichřice, zemětřesení, požáry) - to všechno jsou výsledky VAŠICH myšlenek - tedy energií, které produkujete. Každý člověk osobně nese svůj díl odpovědnosti za své myšlení, jednání a chování. A každý sklidí to, co zasel.

Uvědomte si, kolik zlých (negativních) myšlenek lidstvo vyprodukuje za jediný den! Spočítejte si jen sami u sebe, kolik negativních myšlenek za den vyprodukujete. A všechny tyto negativní myšlenky (= negativní energie) vypouštíme do éteru, tedy do prostoru mezi nás všechny. Tyto energie se shlukují k sobě jako mraky a obklopují celou planetu Zemi. Vytvářejí kolem Země ten těžký, černý, negativní "smog", který pochopitelně vyzařuje dál do prostoru.

A podle vesmírného "zákona přitažlivosti" (že stejné přitahuje stejné), se samozřejmě děje i to, že planeta Země začíná "přitahovat" pozůstatky zničených planet s negativním energetickým nábojem. Padání komet a meteoritů nebo přitahování negativních planet, u kterých pak hrozí srážka se

Zemí - to všechno POZEMŠŤANÉ "přitahují" a budou stále více přitahovat ze všech možných koutů vesmíru, dokud konečně nepřijdou k rozumu a nepřestanou vyrábět "zlo".

Jak už bylo jednou řečeno: každý z nás je plně zodpovědný za všechny své myšlenky i za všechny své činy - tedy za to, co ze sebe "vyzařujeme". Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení (a v důsledku toho i potlačený cit), zaměřte se na odstranění těchto bloků na svém těle.

Pamatujte si, že vše začíná a končí myšlenkou. Myšlenkou jste byli počati - a myšlenka vás opět odvede z tohoto světa. Vše kolem vás je energie - a vy sami jste její "forma". A každá forma má svůj čas, kdy se změní. U vás to možná nastává právě nyní. Změna myšlení u vás vyvolá změnu chování a ta zase změnu jednání. Učte se a hledejte. Sami v sobě hledejte, každý máte v sobě ukrytou spoustu pokladů, o kterých zatím nevíte. A až je objevíte, budete mít touhu odkrývat další a další, neboť cesta dovnitř nikdy nekončí.