PYRAMIDY V BOSNĚ

30.05.2023

Pyramida Slunce byla objeven v roce 2005, kde byl následně objeven celý pyramidový komplex v údolí Visoko. Za vším stojí pan Dr. Osmanagič, který v posledních 40ti letech zkoumá pyramidy a staré civilizace po celém světě. Jeho doktorát je zaměřen na Mayskou kulturu a staré civilizace. Jeho zkušenosti jsou tedy celoživotní.

Pan Dr. Osmanagič v roce 2005 navštívil městečko Visoko a při této cestě si všiml kopce Visočica, který vykazoval orientaci stran na sever, západ, východ a jih, dále trojúhelníkové strany protínající se ve vrcholu. Usoudil, že se musí jednat o uměle vytvořenou stavbu. 

Ještě v roce 2005 měl pan Dr. Osmanagič velkou tiskovou konferenci v Sarajevu, kde svůj nález představil světu. Dostalo se mu obrovské podpory z řad veřejnosti, ale úřady jeho tvrzení odmítali. Bylo mu sděleno, že Bosna a Hercegovina má dobře zmapovaný terén své země a žádné pyramidy se zde nenacházejí. Jenže v té době neměla Bosna a Hercegovina Fakultu geologie, proto víme, že její území není z 90% prozkoumané.

Osmanagič tentýž rok založil neziskovou organizaci po názvem " Bosenský archeologický park - sdružení pyramidy Slunce". Získal povolení od vlády zahájit výkopové práce, do kterých sám investoval. Najal odborníky v oboru geologie, archeologie, apod., kde se pod prací dobrovolníků z celého světa rozjela jedna z největších archeologických - dobrovolnických akcí. 

Byla nalezena pyramida Slunce s výškou 220 m. Pyramida Měsíce s výškou 190m. Pyramida Draka s výškou 90 m. Dále pyramida Lásky, chrám matky Země, tunely RAVNE, mohyla ve Vratnici nebo kamenné koule například v Zavidoviči. Což dokazuje, že toto území je skutečným prehistorickým komplexem dávné a vyspělé civilizace. 

POZNÁMKA: Podle nejnovějšího měření, bylo zjištěno, že pyramida Slunce má výšku 368 metrů.

K tomu, aby mohla být pyramida prohlášena za pyramidální stavbu, musí splňovat určitá kritéria. Pyramida Slunce v Bosně a Hercegovině, stanovené body splňuje. Přesto není bohužel oficiálně přijata do konceptu naší historie.

GEOMETRIE: pyramida Slunce má tvar pyramidy. Trojúhelníkové strany, protínající se ve svém vrcholu.

ORIENTACE: pyramida je orientována na sever s odchylkou 0 stupňů, 0 minut a 12 úhlových vteřin. Jedná se tedy o nejpřesnější hodnotu vůbec. ( Velká pyramida v Gíze má odchylku 0 stupňů a 2 minuty ).

UMĚLÁ STAVBA: na pyramidě se nachází uměle vytvořený beton, který dosahuje tvrdosti až 134 megapascalů. Beton 21. století se pohybuje mezi 10 - 60 megapascaly.

VNITŘNÍ PROSTORY: pyramida Slunce má 7 úrovní spirálovitých tunelů a vnitřní prostory.

PODZEMNÍ CHODBY: nacházejí se zde labyrinty RAVNE, kde se podle nejnovějších informací tyto podzemní chodby odhadují až na 100 kilometrů.

VODA: ve Visoko se nacházejí dvě hlavní řeky - Bosna a Fojnice. Dále spousta podzemních toků.

POSVÁTNÁ GEOMETRIE: mezi pyramidami v údolí jsou geometrické vztahy, které jsou součástí posvátné geometrie. Když spojíme vrcholy pyramidy Slunce, Měsíce a Draka, vznikne trojúhelník o stranách 2180 metrů. 

Na spodní části pyramidy Slunce, se nacházejí v hloubce asi jednoho metru pod zemí pravidelné betonové bloky dlouhé 4,5 metru, široké 1,5 metru a 45 cm vysoké s hmotností 7 tun. Tyto bloky jsou na sebe vrstveny a jejich stěny a rohy jsou pod úhlem 90 stupňů.

Výroba těchto bloků se skládala z kamenů, křemene a jílovité hlíny. Směs krátce zahřáli na 400 stupňů, čemuž dnes říkáme geopolimerizace. Tito stavitelé znali vlastnosti přírodních stavebních materiálů. Vyznali se v astronomii a duchovních zákonitostech. Byli schopni plánování a řízení tak obrovského komplexu. Velkou otázkou je celá stavba, její stavební realita a uspořádání. Stavitelé si pomáhali přístroji, které nedokážeme dnes připodobnit ničemu, a to, narušováním gravitace. 

Pyramida je vystavěna na velkém ložisku železné rudy, kde je pyramida a železná ruda kombinací mezi fyzikou a duchovní vědomu. Celý komplex je navržen tak, aby vydržel sil přírodních katastrof, kde pyramida prokazatelně přečkala minimálně tři potopy světa. 

Průzkumné vrty na stranách pyramidy Slunce jasně poukazují že se uvnitř nachází drť dekorativní kámen, organická hmota, štěrk, kamenný mramor, betonový kámen, hnědý leštěný kámen, který  pravděpodobně tvořil dekorativní podlahy, slínová hmota, která je základem pro stavbu budov, je tam vertikální vrstvení namísto přirozeného horizontálního. Dále pískovcové desky s hlazenou vrstvou, které jsou umístěny pod pyramidou, což poukazuje na přístupové schody. 

Kombinovanou radarovou analýzou bylo zjištěno, že na pyramidě Slunce existuje přístupové plato, zasypané terasy, průchody a vchody. Je zde celkem více než 44 anomálií, což ukazuje na další různé terasy, schody a průchody. Jinými slovy dnes už není pochyb o tom, že se jedná o precizní stavbu prehistorických civilizací. 

Staří pyramidy se uvádí, dle organického materiálu, který se našel pod a nad bloky v podobě zkamenělých listů na 34 000 let. Další organický materiál datovaný na cca 25 000 let a 12 - 15 000 let. Tento materiál byl na pyramidu zanesen vlivem potop, které dle cykličnosti přicházejí vždy v polovině a na konci velkého cyklu neboli platonského roku. Platonský rok trvá 25 920 let, jeho polovina je tedy 12 960 let. Když tato data porovnáme, zjistíme, že se přesně shoduje s událostmi velkých potop. A to kolem roku 10 500, 23 000 a 36 000 ( s odečtem našeho letopočtu 2 000 ). Mezi povodněmi pyramida prošla opravami a civilizace, zde fungovala i po opadnutí velkých vod.

Megatsunami, která před sebou tlačila masu vody a bahna při poslední potopě 10 500 let př.n.l., vytvořila dnešní podobu pyramid, kde se hojně usadila vegetace. Jižní strana pyramidy, která byla při poslední potopě závětrovou stranou, je dnes výrazně poničena, protože se zde usadili naplaveniny což utvořilo dnešní vzhled.